ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării deciziei

„ Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV anul 2018

 

Aparatul președintelui raionului Ungheni anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV anul 2018.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie precitat, pe adresa: Consiliul raional Ungheni  strada Națională 11, bir.4 , mun. Ungheni

Termenul de prezentare: 19 august 2018.

Persoana responsabilă:

Rodica Lițcan, secretarul Consiliului raional Ungheni,

Telefon de contact: 0236 2-20-57, e-mail:  morosanurodica@gmail.com

 

 

 

ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni”

Direcția Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni anunță inițierea elaborării proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni.

Proiectul deciziei se elaborează cu scopul precizării misiunii, principiilor, procedurii de organizare şi desfăşurarea programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţării proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), municipiul Ungheni.

 

Termenul de prezentare: 20 iulie 2018.

Persoana responsabilă:

Pancu Iulia, șef Direcție Educație

Telefon de contact: 0236-227-48, e-mail:  deungheni@gmail.com

 

 

 

ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării deciziei

„Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse în Educația Incluzivă, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia și a statului de personal”

Direcția Educație din subordinea Consiliului raional Ungheni anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind instituirea Centrului Raional de Resurse în Educația Incluzivă, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia și a statului de personal”.

Necesitatea instituirii Centrului Raional de Resurse în Educația Incluzivă nominalizat vine ca urmare a adoptării deciziei Consiliului Raional nr. 2/12 din 10.05.2018 „Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.1/12 din 22.02.2018 ”Cu privire la acceptarea primirii în administrare a unor instituții publice” și, drept urmare,  a existenței în cadrul Direcției Educație a două instituții cu același profil.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), municipiul Ungheni

Termenul de prezentare: 17 iulie 2018.

Persoana responsabilă:

Pancu Iulia, șef Direcție Educație

Telefon de contact: 0236-227-48,

 e-mail:  deungheni@gmail.com

 

ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării deciziei

„Cu privire la înființarea complexului educațional

Gimnaziul-Grădiniță Buzduganii de Sus”

Direcția Educație  Ungheni anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind înființarea complexului educațional Gimnaziul-Grădiniță Buzduganii de Sus.

Necesitatea înființării complexului educațional nominalizat vine ca urmare a solicitării unui grup de profesori, părinți și copii din localitățile Buzduganii de Sus și Buzduganii de Jos.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), municipiul Ungheni

Termenul de prezentare: 17 iulie 2018.

Persoana responsabilă:

Pancu Iulia, șef Direcție Educație

Telefon de contact: 0236-227-48,

 e-mail:  deungheni@gmail.com

 

ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei

Cu privire la modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”

Direcția Finanțe din subordinea Consiliului Raional Ungheni anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”.

Proiectul deciziei se elaborează cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului raionului Ungheni pentru anul 2018, în rezultatul modificărilor efectuate în buget, ca urmare a adoptării deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, nr.2/2 din 10.05.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, și dispoziţiile preşedintelui de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie, pe adresa: Direcția finanțe Ungheni, strada Națională 9, et. 3, bir. 305, municipiul Ungheni.

Termenul de prezentare: 16 iulie 2018

Persoana responsabilă:

Struc Tatiana, șef Direcției Finanțe Ungheni,

Telefon de contact: 0236-2-36-46, e-mail:  tanea_st@mail.ru

 

ANUNȚ

cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei

Cu privire la executarea bugetului raional pentru  semestrul I al anului 2018

Direcția Finanțe din subordinea Consiliului Raional Ungheni anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind executarea bugetului raional pentru  semestrul I al anului 2018.

Proiectul deciziei se elaborează cu scopul verificării executării bugetului raional pentru I semestru al anului  2018 în conformitate cu legislația în vigoare , necesitatea elaborării proiectului de decizie este analiza și aprecierea rezultatelor obținute.  Beneficiarul proiectului de decizie sunt  autoritatea executivă și deliberativă  a Consiliului raional.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie , pe adresa: Direcția finanțe Ungheni, strada Națională 9, et. 3, bir. 305, municipiul Ungheni.

Termenul de prezentare: 16 iulie 2018

Persoana responsabilă:

Struc Tatiana, șef Direcției Finanțe Ungheni,

Telefon de contact: 0236-2-36-46, e-mail:  tanea_st@mail.ru