Proiect – Decizie ,,Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor\persoanelor defavorizate

 Anexa- Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor\persoanelor defavorizate

 

 Proiect – Decizie ,,Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică a bunului imobil Ambulatorul de linie, Stația Ungheni

Proiect – Decizie ,,Cu privire la transmiterea unității de transport”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la examinarea demersului”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție)instituţiilor de învățământ general secundar

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) instituțiilor de învățământ genereal secundar”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la înființarea instituției de învățământ secundar, ciclu I – I.P.Gimnaziul Buzduganii de Sus

 

 Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pentru semestrul I an.2018

 Proiect – Decizie ,,Cu Privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018

Anexa nr.1 – raport privind executarea bugetului raional  30.06.2018

Anexa nr.2 –  cheltuielile conform clasificației pe programe și subprograme

 

Proiect – Decizie ,, Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni

Anexa nr. 1  – la proiect de decizie Regulament CRREI Ungheni.2018

Anexa nr. 2 – la proiect de Decizie Organigrama CRREI

Anexa nr.3 – la proiect de decizie Statele de personal CRREI Ungheni

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV al anului 2018

Anexă – Program de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV 2018    

 

Notă explicativă la proiectul deciziei ,,Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2018 în a doua lectură”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr 6/2 din 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”  

Tabele explicative

Anexe

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni” 

Anexe