ANEXĂ

 

ANEXĂ

 

ANEXĂ

 

 

ANEXĂ

 

 

ANEXĂ

 

ANEXĂ

 

Proiect – Decizie ,,Cu  privire la activitatea IMSP Spitalul raional Ungheni pentru anul 2019

 

ANEXĂ

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

ANEXE          

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la reorganizarea instituției publice Gimnaziul Năpădeni în școala Primară Năpădeni”

 

Nota explicativă la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2020 în a doua lectură”

TABELE la nota explicativă

Proiect – Decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură”

ANEXE

 

 

Nota explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului  2020

Proiect – Decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru  primul  semestru  al anului 2020”

ANEXE

ANEXE

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la cofinanţarea Proiectului „Improving the quality and capability of joint emergency actions in the cross-border area” („Îmbunătăţirea calităţii şi capabilităţii acţiunilor comune de urgenţă în zona transfrontalieră”)  2 SOFT/4.2/146”