Proiect – Decizie ”Cu privire la alocarea mijoacelor financiare”

 

Notă explicativă la proiectul Deciziei Consiliului raional „Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2019”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la corelarea bugetului raional  aprobat pe anul 2019 cu Legea bugetului de stat pe anul 2019”

Anexe

Tabele

 

Acord de cooperare între Județul Arad din România și raionul Ungheni din Republica Moldova

 

Anexă

 

Anexă

 

Anexă