ANEXĂ

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

 

Nota explicativă la proiectul de decizie„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2020 în a doua lectură”

Proiect – Decizie Privind modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură”

TABELE

ANEXE

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea transmiterii volumului  lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor

ANEXĂ

 

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pe anul  2020

Proiect – Decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2020”

ANEXE

 

Notă explicativă Despre modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.2015 ,,Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”

Proiect – Decizie Despre modificarea și completarea Deciziei nr.1/22 din 05.03.2015 ,,Cu privire la instituirea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

 

Notă explicativă la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016”

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de Asistență Socială a Familiei și Copilului ,,CREDO”

 

Proiect – Decizie ,,Cu  privire la activitatea IMSP Centrul de Sănătate Ungheni pentru anul 2020”

 

ANEXĂ

 

ANEXĂ

 

Anexa – 01

Anexa – 02

Anexa – 03

 

Anexa – 01

Anexa – 02                

 

ANEXĂ             

 

ANEXĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ANEXĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANEXĂ