Proiect – Decizie  ,,Cu privire la acceptarea cu titulu gratuit a materialelor de predare, învățare și echipament specializat”

Anexă

 

Proiect – Decizie,,Cu  privire la activitatea bibliotecilor din raionul Ungheni în perioada 2019-2020

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în prima lectură”

ANEXE

 

Notă informativă privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2021

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în a doua lectură „

Tabele

Anexe

 

Anexă

 

Anexă

 

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea „Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2021”

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2021 pentru întreținerea și reparația drumurilor locale ale raionului Ungheni.

ANEXE

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor

Anexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 20.10.2016”

Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Asistență Socială a Familiei și Copilului ,,CREDO”