Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul II al anului 2019”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2019”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea ,,Planului activității audit intern pentru anul 2019”

 

Proiect – Decizie„ Cu privire la aprobarea  porțiunilor de drumuri locale selectate  pentru includerea în programul guvernamental  „ Drumuri bune pentru Moldova II”

 

Notă informativă la proiectul de decizie „ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

 

Notă informativă la proiectul Deciziei Consiliului Raional Ungheni „Cu privire la sprijinirea cooperării intercomunitare între 9 (nouă) unități administrativ-teritoriale de nivelul I din raionul Ungheni”

 

Notă informativă la proiectul de decizie ,,Cu privire la Acordul de parteneriat cu privire la implementarea planului de acțiuni în vederea sporirii accesului persoanelor cu BNT și vârstnicilor din comunitățile defavorizate (zona Cula) la servicii integrate

 

Notă informativă la proiectul de decizie  ,,Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociaţia obştească „Alternative sociale” şi Consiliul raional Ungheni  în cadrul proiectului ,,Ambulanța socială

 

Notă informativă la proiectul de decizie „ Cu privire la executarea bugetului raional  pentru  anul 2018”

 

Notă informativă la proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea unităților de asistent personal”     

 

Proiect  – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a premiului anual, suplimentelor la salariu şi altor plăţi suplimentare angajaţilor din cadrul Consiliului raional Ungheni

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la  mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia 3/4 din 26.05.2016

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru anul 2019”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Asociația Obștească «Bunicii Grijulii» și Consiliul raional Ungheni”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare  a Direcției generale asistență socială și protecție a familiei”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la atribuirea denumirii Centrului de plasament pentru persoane  adulte şi vîrstnice”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea regulamentelor IMSP Spitalul raional Ungheni și IMSP Centre de sănătate”

 

Proiect – Decizie  ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni Nr. 8/24 din 27.12.2018

 

 Proiect – Decizie ,,Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2018”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la instituirea Comisiei de monitorizare a contractului de parteneriat public-privat „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă, prin instalarea și utilizare a termocentralelor pe biomasă precum și furnizare a energiei termice din arderea biomasei, la instituțiile publice preselectate din raionul Ungheni”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la instituirea Comisiei de monitorizare a contractului de parteneriat public-privat „Centrul de tomografie computerizată în cadrul IMSP „Spitalul raional Ungheni””

 

REGULAMENTUL privind modul de stabilire a sporului pentru performanță anagajaţilor
Consiliului raional Ungheni

 

Proiect – Decizie ,,Cu  privire la suspendarea din funcţie pe perioada campaniei electorale a dlui Alexandru Brînză”

 

Notă informativă la proiectul de decizie ”Cu privire la completarea Deciziei nr.9/3 din 29.12.2016 a Consiliului raional Ungheni ”