1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2017:

Decizie executia 6 luni 2017

Nota explicativa pe exec buget pe semestrul I an.2017 eu

Anexa 1 raport privind execitarea I simestru 2017

Anexa nr.2 la decizie

2. Despre modificarea Deciziei nr. 8/2 din 01.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în a doua lectură:

Decizie modificarea Deciziei

Nota informativa la deciz.

Anexa nr. 5 efectivul-limita

3. Cu privire la aprobarea Contractului de cooperare privind finalizarea lucrărilor de construcție și darea în exploatare a sistemului de alimentare cu apă în s. Sculeni, raionul Ungheni:

Contract de cooperare Sculeni- alimentare cu apă.

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare:

Alocarea mjloacelor financiare

5. Despre modificarea Deciziei nr. 3/3 din 25.05.2017 Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2017:

Aprobare Program

program

repartizare mijloace

6. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2017:

Încorporare toamna 2017

7. Cu privire la demisia lui Gherasimov Petru:

Demisie P. Gherasimov

8. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IMSP Spitalul raional Ungheni:

Decontare Spit. raional

Anexă

9. Cu privire la decontarea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane:

Declarare utilitate publică teren

10. Cu privire la examinarea demersului IMSP Centrul Național de asistență Medicală Urgentă Prespitalicească despre transmiterea în comodat:

Examinare demers asist medical. urgentă

11. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată:

Desemnare reprez. cauze penale

12. Cu privire la desemnarea reprezentantului:

Desemnare reprezentant instanţa de judecată

13. Cu privire la dizolvarea prin lichidare a instituțiilor publice:

Dizolvare prin lichidare şcoală primară-grădiniţă

14. Cu privire la aprobarea bugetului proiectului și alocarea mijloacelor financiare:

Aprobarea bugetului proiectului

15. Cu privire la permiterea vînzării cu reducere a unui bun imobil:

Cu privirela permiterea vânzării cu reducere Buşila

16. Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea publică a raionului Ungheni:

Acord transmitere unităţi transport

17. Cu privire la acordarea premiului unic:

Acordare premiul unic

18. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Morenii Noi:

Decont.gimn. Morenii Noi

Anexă

19. CU privire la de3schiderea, cu titlu de excepție, a unei singure clase a X-a liceale în cadrul I.P.”Gimnaziul Elada” Măcărești:

Deschider. clasă liceală

Nota Informativa Elada

20. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al COnsiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV al anului 2017:

Program activ.trim. IV 2017

Anexă. Aprobare Program de activitate trim. IV a.2014