Proiect – Decizie ,,Cu privire la încheierea Acordului de Parteneriat între Consiliul Raional Ungheni și Strategic European Development  Consulting S.R.L.”

 

 

Proiect – Decizie ,,Despre modificarea Deciziei nr. 4/11 din 25.10.2012 ,,Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, serviciilor ale Consiliului raional Ungheni”

 

 

 

 

ANEXA

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la  monitorizarea procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni  pentru perioada 2022-2030, aprobată prin  Decizia 5/7 din 28.07.2022”

 

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Expertiza anticorupție la proiectul de decizie al Consiliului raional Ungheni „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

 

 

Proiect – Decizie ,,Privind modificarea Deciziei nr.7/3 din 01.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în a doua lectură”

ANEXE

 

 

Expertiza anticoruptie

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2023”

ANEXE

TABELE

Expertiza anticorupție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA –  PLANUL PRIVIND PROIECTE INVESTIȚIONALE PRIORITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventariere IMSP, I.M

Centrul de sănătate – Năpădeni

Centrul de sănătate – Cetireni

Centrul de sănătate – Cioropcani

Centrul de sănătate – Cornești

Centrul de sănătate – Dănuțeni

Centrul de sănătate – Măcărești – Costuleni

Centrul de sănătate – Mănoilești

Centrul de sănătate – Năpădeni

Centrul de sănătate – Petrești

Centrul de sănătate – Pîrlița

Centrul de sănătate – Rădenii Vechi

Centrul de sănătate – Sculeni

Centrul de sănătate – Ungheni

Centrul de sănătate – Valea Mare

ÎM Centrul Stomatologic

Spitalul Raional Ungheni

 

 

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 28.03.2022

  

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 03.03.2022

 

 Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni din 20.01.2022