1. Cu privire la executarea   bugetului raional pentru  9 luni ale anului 2017.

Anexa 1 raport privind execitarea 9 luni 2017

Anexa nr.2 la decizie

Decizie executia 9 luni 2017

Nota explicativa pe 9 luni 2017

2. Cu privire la modificarea deciziei nr. 8/2 din 01.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în a doua lectură.

Decizie modificarea bugetului Deciziei nr.9-2

Nota informativa la deciz.

Anexa

3. Cu privire la alocarea  și redistribuirea mijloacelor financiare.

Alocarea mijloacelor financiare

4. Cu privire la aderarea Consiliului raional Ungheni la Asociația «Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova»(UCRM).

aderare CRU la UCRM

5. Despre modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.7/4 din 24.09.2015 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Direcției Educație.

Modificatr Consiliulconsult.DE

6. Cu privire la organizarea  și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2002.

Recrutare tineri 2002

7. Cu privire la  decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța LT «Mihai Eminescu» din or. Ungheni.

Decont. M. Eminescu

Anexă M. Eminescu

8. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța LT «Vasile Alecsandri» din or. Ungheni.

Decont. V. Alecsandri

Anexă V.Alecsandri

9. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Florițoaia Veche.

Decont mijloace fixe gimn. Florițoaia Veche

Anexă decontare Floritoaia

10. Cu privire la transmiterea volumului de lucrări efectuate.

transmitere volum lucrări

11. Cu privire la  transmiterea mijloacelor fixe.

transmitere mijloace fixe

12. Cu privire la  examinarea demersului S.A. «Moldtelecom».

Contract de acces CS Mănoileşti.S.A Moldtelecom.2017 (2)

Proiect. cu privire la examinarea demersului S.A. Moldtelecom.2017

13. Cu privire la  reducerea prețului pentru vînzarea bunului imobil.

Permit. vînzare cu red. Bușila

14. Cu privire la  Acordul de colaborare între Consiliul raional Ungheni și asociația obștească Asociația Națională a Turismului Rural, Ecologie și Cultural din  Republica Moldova privind cooperarea în domeniul turismului.

Anexă.Acord turism 2017

Proiect decizie acord de colaborare AO turism.2017

15. Cu privire la  Acordul de parteneriat dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  al Republicii Moldova  și Consiliul raional Ungheni privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni.

Proiect decizie acord de parteneriat MECC.tineret.2017

Anexă Acord MECC şii CR Ungheni.2017 (1)

16. Cu privire la  reorganizarea I.P «Gimnaziul «Elada» Măcărești.

Reorganizare Gimn. Elada

17. Cu prelungirea contratului individual de muncă pe durata determinată cu dna Maria Moldovan.

Prelung.contract Moldovan

18. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Năpădeni.

19. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Dănuțeni.

20. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Petrești.

21. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Sculeni.

22. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Rădenii Vechi.

23. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Mănoilești.

24. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Pîrlița.

25. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Ungheni.

Avizare Regulament Ungheni

Regulament CS Ungheni

26. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Valea Mare.

27. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Cetireni.

28. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Măcărești – Costuleni.

29. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Cioropcani.

30. Cu privire la  avizarea Regulamentului de organizare și funcționare  al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate  Cornești.

31. Cu privire la  avizarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Ungheni.

32. Cu privire la  rezultatele  «Caravanei consilierilor raionali – Ungheni 2017».

Nota informativa_Caravana CR

Proiect decizie Caravana CR_Ungheni_26.10.2017