1. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Gorj din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova:

Aprob. înțeleg Gorj

Înțelegere cooperare Gorj

2. Cu privire la stabilirea sarcinii de mobilizare pentru anul 2018:

Stabil. sarcinii de mobilizare

Anexă la.Decizie.stabilirea sarcinii de mobilizare

3. Cu privire la  decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Direcției Educație:

Decont. Dir. educaţie

Anexă dec.

4. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanţa Gimnaziului Semeni:

Anexă

decont gimn Semeni

5. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Consiliului raional Ungheni:

Decont.CR

lista fon.fixe decontate decembrie 2017

6. Cu privire la instituirea Comisiei de predare-primire a bunurilor materiale, a activelor și pasivelor de la balanța  IMSP CS Cornești în la balanța IMSP CS Pîrlița:

Transmitere Mijloace fice Cs cornești-Pîrlița

7. Cu privire la acordarea ajutorului material pentru anul 2017 șefului IMSP CS Cornești:

ajutor material CS Cornești

8. Cu privire la  demisia din funcție dnei Diana Voltman:

Demisie D. Voltman