Proiect – Decizie ,,Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuatela reparația capitală a edificiilor

 

Anexa 2

Anexa 3

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019  în prima lectură”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019  în a doua lectură”

 

 Tabelul nr.1 la nota informativă

Tabelul nr.2 la nota informativă

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr.7

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la acordarea premiului unic șef CS Măcărești-Costuleni

Proiect – Decizie ,,Cu privire la acordarea premiului unic șefului IMSP CS Ungheni

Proiect – Decizie ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării  tinerilor născuți în anul 2003

Proiect – Decizie ,,Cu privire la transmiterea unui mijloc fix

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional din 1.7 din 22.02.2018

 

Proiect – Decizie cu privire la completarea Deciziei nr. 1/5 din 23.02.2012 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020Anexă-Dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și canalizare

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la proiectul ,,Amenajarea spațiului recreativ-informativ ,,Csuarul Europei”, partener Consiliul Judeţean Arad, România 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la proiectul ”Amenajarea spaţiului recreativ-informativ ”Scuarul Europei”” 

 

Proiect-Decizie ,,Cu privire la acceptarea primirii în proprietate a bunului imobil”

 

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018

Proiect – Decizie Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2018

Anexa 1

Anexa 2

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni Nr. 6/8 din 04.12.2003 „Cu privire la atribuirea statutului de bibliotecă publică raională” 

Anexa 1,2

Anexa 3

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor cu plată oferite de Centrul Inovativ Laboratorul FabLab”

Anexa – Nomenclatorul serviciilor cu plată oferite de Centrului Inovativ Laboratorul FabLab

 

Proiect – Decize ,,Cu privire la instituirea unităților de asistent personal”

 

 Proiect – Decizie ,,Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor\persoanelor defavorizate

 Anexa- Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor\persoanelor defavorizate