LISTA  PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR DIN RAIONUL UNGHENI    

 1. Primăria Ungheni

2. Primăria or.Cornești

3. Primăria Agronomovca

4. Primăria Alexeevca

5. Primăria Boghenii Noi

6. Primăria Buciumeni

7. Primăria Bumbăta

8. Primăria Bușila

9. Primăria Cetireni

10. Primăria Chirileni

11. Primăria Cioropcani

12. Primăria Condrătești

13. Primăria s.Cornești

14. Primăria Cornova

15. Primăria Costuleni

16. Primăria Florițoaia Veche

17. Primăria Hircești

18. Primăria Măcărești

19. Primăria Măgurele

20. Primăria Mănoilești

21. Primăria Morenii Noi

 

 

 

                           

                                                                                                                                                                                        10.06.2018

Nr
d/r
Denumirea oraşului, comunei, satului
Numele, prenumele primarului
Data, luna,
anul naşterii
Telefon
Numele, prenumele
secretarului
Telefon
                 Adrese e-mail
 
serviciu
domiciliu, mobil
serviciu
domiciliu, mobil
 
1.
Ungheni
Ambros Alexandru
01.01.1966
2-24-37; 2-25-77 (fax); 2-74-39
2-34-45;
069141303
Gavriliuc Tudor
2-31-81
2-39-72; 069389886
primaria_ungheni@yahoo.com
primar.ungheni@gmail.com
2.
or.Corneşti
Buga Vera
13.06.1959
61-2-36 (fax)
61-8-98;
079795162
Chitoragă Ecaterina
61-2-44; 61-2-02
60-5-97; 060156455
orasul.cornesti@gmail.com
ecaterina.chitoraga@gmail.com
3.
Agronomovca
Garbuz Vladimir
26.08.1956
66-1-13 (fax)
64-8-99;
076009687
Dovganova Maia
66-1-13; 66-1-58
64-1-25; 069287482
sergiuta@mail.ru
agronomovca.primaria@mail.ru
4.
Alexeevca
Bujor Vitalie
12.07.1971
94-4-82
71-2-05;
060550066
Mămăligă Natalia
71-2-36;
71-4-07 (fax)
068174297
alexeevcaprimaria@mail.ru
natalia_mamaliga@yahoo.com
5.
Boghenii Noi
Filipovici Gheorghe
21.06.1951
92-9-36
68-5-74;
078638486
Hangan Galina
92-9-38;
93-0-87 (fax)
92-9-85
primariabogheniinoi@gmail.com
secretarbogheniinoi@gmail.com
6.
Buciumeni
Petriciuc Filip
17.08.1966
46-2-36 (fax)
46-2-48;
069048721
Rusu Valentina
46-2-38
46-3-99; 068976403
buciumeni46@yahoo.com
7.
Bumbăta
Paladi Dumitru
16.11.1952
44-2-38 (fax)
44-3-38;
069281033
Botnari  Svetlana
44-2-36
44-3-35; 079041125
primariabumbata@mail.ru
spbotnari@mail.ru
8.
Buşila
Todirică Valeriu
17.08.1967
75-1-56 (fax)
75-4-70;
067690335
Pancu Ecaterina
75-3-35; 75-6-77;
75-4-15;
067636487
primaria_busila@mail.ru
9.
Cetireni
Dicusar Ana
28.10.1963
41-8-03 (fax)
41-3-60;
069968025
Andriuca Galina
41-2-36
079192907
primariacetireni0@gmail.com
10.
Chirileni
Stoica Iurie
17.01.1968
75-3-36
75-3-78;
069784465
Cojocaru Anastasia
75-2-36;
 75-8-19 (fax)
75-2-38; 069900376
cojocaru.anastasia @mail.ru
11.
Cioropcani
Robuleţ Victor
09.05.1966
76-2-36 (fax)
76-5-90
2-62-54;
068596104
Romanciuc Ana
76-2-38
76-2-54;
069669419
cioropcaniprim@mail.ru
12.
Condrăteşti
Zgureanu Ştefan
01.09.1971
79-4-18
79-2-88;
069431214
Golimaz Mariana
79-2-40 (fax)
79-2-62;
069147292
Primaria.condratesti@mail.ru
13.
s.Corneşti
Morari Valeriu
19.03.1967
39-2-86
39-4-09;
069781796
Coşpormac Sorina
39-2-46 (fax)
39-0-52;
069567555
primaria.s.cornesti@mail.ru
14.
Cornova
Roşca Stepan
16.09.1968
59-7-14 (fax)
47-3-42;
068174710
Jantovan Nina
59-7-16
47-3-20
stipanrosca@mail.ru
primariacornova@gmail.com
15.
Costuleni
Gurău Sorin
09.04.1969
40-5-53 (fax)
069529170
Sococol Ion
40-9-67; 40-2-36
40-3-31; 068072627
primaria.costuleni_ungheni@yahoo.com
16.
Floriţoaia Veche
Mărgărint Sergiu
13.02.1961
41-4-36 (fax)
41-3-65;
069359135
Negru Maria
55-0-42; 41-6-69
41-6-48; 068392936
primaria.FloritoaiaVeche@mail.ru
17.
Hîrceşti
Bodrug Vasile
26.06.1967
74-3-66;
74-3-95
74-3-22;
079046249
Sîrbu Tatiana
74-2-45,
74-2-04 (fax)
74-3-32;
078655062
primaria.hircesti@mail.ru
18.
Măcăreşti
Pîntea Iacob
11.01.1959
45-2-36 (fax)
45-2-82;
068992415
Beșliu Alina
45-2-38; 45-7-87;
48-0-56
94-7-63;
068241545
primariamacaresti@gmail.com
19.
Măgurele
Bodrug Sergiu
24.06.1978
78-4-25(fax)
78-2-05;
079439145
Sturzu Maria
78-3-07 (fax);
78-2-74
78-2-06; 079749855
magurele.primaria@yahoo.com; sturzu54@mail.ru; sergiubodrug24@mail.ru
20.
Mănoileşti
Grosu Valentina
29.11.1961
73-5-04 (fax)
73-2-91;
068978881
Moraru Margareta
73-2-36; 73-6-60
73-3-47;
079396233
primariamanoilesti@gmail.com
21.
Morenii Noi
Lincovscaia Valentina
22.01.1964
51-2-98 (fax)
92-7-46
50-2-22;
069780946
Miţelea Maria
51-2-98; 92-5-31
069754853
primariamoreniinoi@rambler.ru
22.
Năpădeni
Artiomov Maria
05.06.1964
47-2-46 (fax)
47-3-53;
068717292
Iovu Maria
47-3-89
47-2-97;
069839655
primaria.napadeni@mail.md
23.
Negurenii Vechi
Rabacu Ion
08.04.1963
92-2-36
92-2-15;
068239060
Manole Liliana
92-2-38; 92-8-87 (fax)
069512674
negurenii@gmail.com
24.
Petreşti
Gorea Serghei
03.08.1964
42-2-36
42-2-88;
069248798
Starașciuc Mihail
42-2-36;
42-2-38 (fax)
42-2-17;
067378302
primaria.petresti@mail.ru
bejenaritamara@mail.ru
25.
Pîrliţa
Babuțac Stanislav
26.03.1965
64-2-36 (fax)
64-4-01;
069169467
Coţur Tamara
64-2-38;
64-2-83 (cont.)
64-4-73;
079642483
conscompirlita@mail.ru
26.
Rădenii Vechi
Golan Vera
26.10.1950
93-5-36
93-7-67;
068225690
Rotaru Svetlana
72-2-38 (fax);
72-3-21
93-6-06;
067464005
primariaradeniivechi@mail.ru
27.
Sculeni
Casian Vasile
01.01.1970
63-2-36
63-3-31;
069014965
Cuşca Natalia
63-2-38 (fax);
63-2-75; 63-2-90
069283581
primariasculeni@gmail.com
28.
Sineşti
Ţăruş Iurie
24.09.1967
77-2-36 (fax)
77-2-17;
079346645
Ţurcanu Eudochia
77-2-36; 94-0-36
77-2-18; 067184218
primaria-sinesti@mail.md
29.
Teşcureni
Colţişor Gheorghe
23.08.1971
59-2-36
2-66-75;
069010901
Rusu Ina
59-2-38 (fax)
59-3-03; 068821872
ina.rusu76@mail.ru
primariateşcureni@mail.ru
30.
Todireşti
Baltag Victor
09.05.1956
49-2-36 (fax)
49-2-93;
079714131
Bîrzoi Zinaida
49-2-96; 49-2-31
49-2-55; 069080478
primaria.todiresti@gmail.com
31.
Unţeşti
Sorotinschi Nicolae
12.05.1964
55-3-52
060193100
Gorenco Lidia
55-3-58 (fax)
55-3-39
078923487
lidia.gorencu@mail.ru
kostenyuk_1984@mail.ru
32.
Valea Mare
Varvariuc Galina
04.04.1959
43-1-69 (fax)
43-2-59;
069407415
Negruţa Natalia
43-2-36; 43-0-02
43-0-95
43-4-06;
0695665402
primaria-valemare@mail.md
gspicica@mail.ru
33.
Zagarancea
Burlacu Mihail
14.02.1960
2-15-28 (fax)
2-10-09;
069159395
Tureţchi Irina
81-1-46;2-17-92; 2-11-45
079345705
primariazagarancea@mail.ru