LISTA PRIMARILOR DIN RAIONUL UNGHENI

Nr. d/r

Denumirea unității administrativ-teritoriale

Numele, prenumele primarului

 

Telefon

 
1. mun.Ungheni

Vrabie Vitalie

069132551
2. or.Corneşti Vatamaniuc Angela 069443633
3. com. Agronomovca Grosu Vasile

079280801
4. com. Alexeevca

Bujor Vitalie

060550066
5. com. Boghenii Noi

Cernei Veaceslav

069404790
6. com. Buciumeni

Petriciuc Filip

069048721
7. s. Bumbăta

Paladi Gheorghe

068104343
8. s. Buşila

Vîrlan Igor

079017360
9. s. Cetireni

Gorincioi Teodor

079023180
10. s. Chirileni

Stoica Iurie

069784465
11. com. Cioropcani

Ghebos Alexei

068447847
12. com. Condrăteşti

Cojocaru Svetlana

067250188
13. s. Corneşti Țurcanu Iurie 079650533
14. s. Cornova

Roşca Ștefan

068174710
15. s. Costuleni

Rudicov Andrei

078382061
16. com. Floriţoaia Veche

Frasin Dumitru

068683534
17. com. Hîrceşti Medvițchi Elena

069684321
18. com. Măcăreşti Manciu Sergiu

079909274
19. s. Măgurele

Coșciug Dan

078203489
20. com. Mănoileşti

Grosu Valentina

069325786
21. com. Morenii Noi

Lincovscaia Valentina

069780946
22. s. Năpădeni

Arteomov Maria

068717292
23. com. Negurenii Vechi

Uscatu Galina

068207426
24. com. Petreşti

Gorea Serghei

069248798
25. com. Pîrliţa

Babuțac Stanislav

069169467
26. s. Rădenii Vechi

Țîcu Valeriu

067204024
27. com. Sculeni

Gușevati  Sergiu

078509988
28. com. Sineşti

Ţăruş Iurie

079346645
29. s. Teşcureni Colţişor Gheorghe

069010901
30. com. Todireşti Baltag Victor

079714131
31. s. Unţeşti Sorotinschi Nicolae 060193100
32. com. Valea Mare Antoci Alexei

069295291
33.

com. Zagarancea

Gaviuc Vasile

068378376