Economia raionului

Potenţialul economic al raionului Ungheni este complex, remarcîndu-se, în mod special, agricultura – sector cu largi rezerve şi posibilităţi, determinate de calitatea solului, de factorii de climă şi resursele umane. Agricultura este o ramură cu tradiţii în raion şi activităţile sunt axate pe cultivarea culturilor cerealiere, tehnice, legumicole, a fructelor, viţei de vie, pentru creşterea vitelor, a porcinilor şi a  păsărilor.

Industria de procesare a producţiei agricole este reprezentată de agenţii economici care prelucrează materia primă în unităţile de morărit, de panificaţie şi combifuraje, în întreprinderile de producere a mezelurilor, a conservelor din fructe şi legume, a băuturilor alcoolice şi răcoritoare. O pondere de peste 80 % în industria raionului Ungheni o are pregătirea fibrelor, filarea, fabricarea de covoare şi preşuri.

Tradiţională pentru raion este şi producerea obiectelor de ceramică. La Ungheni activează de peste jumătate de secol fabrica de ceramică artistică.

O importanţă deosebită în dezvoltarea economică a raionului o au cele peste 3650 întreprinderi mici şi mijlocii, care se regăsesc în toate ramurile de producţie şi prestări de servicii.

Telecomunicaţiile şi utilizarea informaţionale reprezintă un domeniu care, din an în an , înregistrează tot mai mari progrese. Diversitatea şi calitatea acestor servicii a crescut considerabil. Sistemul bancar este reprezentat de 11 filiale ale băncilor din Republica Moldova.

Piaţa asigurărilor este reprezentată de filialele majorităţii agenţilor de asigurări din republică.

Strategia de dezvoltare  social – economic ă   a raionului   urmăreşte creşterea dezvoltării socio- economice a localităţilor raionului, prin atragerea investiţiilor, susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,realizarea şi modernizarea infrastructurii, valorificarea potenţialului turistic, dezvoltarea calitativă a serviciilor sociale, educaţionale şi de sănătate.

Oportunităţile de vecinătate cu UE, infrastructura avantajoasă (intersecţia principalelor comunicaţii de transport auto şi feroviar) potenţialul economic, resursele naturale şi umane crează regiunii Ungheni imagine şi atractivitate economică prioritară.

Oportunităţi de afaceri

Pentru a atrage investiţii de capital străin şi autohton, raionul oferă multiple avantaje:

-Sistemul zonei Economice libere (ZEL) „Ungheni-Business”

-Resurse naturale

– Materii prime ieftine

-Poziţia geografică (la frontieră cu uniunea Europeană)

-Cadrul legislativ menit să creeze condiţii favorabile dezvoltării afacerilor

-Achiziţionarea de drepturi de proprietate industrială şi intelectuală.

În raion există multe oportunităţi de a investi în agricultură, industrie, turism, servicii.

O oportunitate specială de afaceri pentru investitorii străini şi autohtoni o constituie Zona economică liberă (ZEL) „Ungheni – Business”, care acordă un regim prefirenţial pentru rezidenţii săi. În prezent, aici sunt înregistraţi 42 de rezidenţi cu diferite genuri de activitate, numărul angajaţilor este de  peste 1900 persoane. Volumul total de investiţii în ZEL a atins cifra de 31,8 mln. USD: 25,7 milioane USD au fost investiţi în fonduri fixe, iar 6,1 mil. USD în infrastructură.

Pentru informații suplimentare accesați pagina http://www.productungheni.md