Apel deschis pentru proiecte standard

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 8 decembrie 2023, orele 16:00 (ora României).

Sistemul electronic folosit pentru depunerea aplicațiilor (JEMS) poate fi accesat aici .

Pentru eventuale dificultăți întâmpinate în procesul de depunerea a aplicațiilor, vă rugăm să contactați Secretariatul Comun al Programului Interreg NEXT, la adresa helpdesk@brctiasi.ro

 

Calls for proposals

Estimated timetable for the launching of calls for proposals

 

 

 

 

 

 • I.P. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) lansează un Program de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în parteneriat cu I.P. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) lansează un Program de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz.

În cadrul Programului de grant vor fi implementate proiecte aferente gestionării deșeurilor, cu scopul de a spori capacitatea de prevenire, depozitare, reutilizare, reciclare și să promoveze piețele pentru produsele cu conținut reciclat.

Eligibili pentru a depune cereri sunt persoanele juridice, cu orice formă de organizare, înregistrate conform legislației Republicii Moldova, ce activează pe teritoriul țării și au o experiență de cel puțin 3 ani de activitate în domeniul colectării, reciclării, reutilizării și eliminării deșeurilor; organizații ale societății civile, precum și sunt încurajate parteneriatele cu APL.

Costurile eligibile pentru proiecte sunt de la 5000 până la 25 mii de euro. Din suma totală, 80% va constitui suma de grant, iar 20 la sută va constitui contribuția proprie a aplicantului.

Perioada de depunere a dosarului este 2 – 20 august curent. Regulamentul Programului de grant se anexează. Pentru detalii telefonați la nr. de telefon: 060757818.

Regulament Program de grant

 

 

 • Apel deschis pentru depunerea propunerilor de proiecte ale organizațiilor societății civile din Republica Moldova, care oferă servicii în domeniul TB pentru a beneficia de finanțare în scopul accesării altor resurse financiare pentru realizarea activități

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în calitate de Sub-Recipient al  Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB pentru perioada 2021-2023, anunță un apel deschis pentru depunerea propunerilor de proiecte ale organizațiilor societății civile din Republica Moldova, care oferă servicii în domeniul TB pentru a beneficia de finanțare în scopul accesării altor resurse financiare pentru realizarea activităților în domeniul TB.

Activitatea menționată este menită să sprijine eforturile OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la Fondul Global pentru realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora.

Suma grantului oferit de către Centrul PAS nu va depăși valoarea de 2 000,00 EUR.

Perioada de implementare: 01.08.2021-31.12.2021

Vor fi selectate 5 propuneri de proiecte. Granturile se vor oferi pe măsura parvenirii propunerilor de proiecte care vor acumula cel puțin 60 puncte în procesul de evaluare până la data limită de depunere a acestora.

Informații detaliate precum și criteriile de evaluare sunt menționate în “Informații pentru aplicant”

Perioada desfășurării concursului (depunerea dosarelor): Dosarele complete vor fi remise până la 15 septembrie 2021 în format electronic la adresele de email: lucia.pirtina@pas.md și cezar.captaciuc@pas.md.

Apelul deschis se desfășoară în cadrul grantului ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei.

Formularul de aplicare cât și Informațiile pentru aplicant pot fi accesați la acest link: http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/485

 

 

 

 • Apel de propuneri de grant pentru finanțarea lansării și dezvoltării afacerilor din remitențe de către tinerii antreprenori

Țara: Republica Moldova

Programul: Proiectul de Reziliență Rurală

Acordul de Granturi Mici (nr. 2000002053) din data de 30.11.2018

 Data lansării: 14 iulie 2021

Data limită de aplicare: 10 noiembrie 2021

 Zona de implementare:

Grup țintă: tineri antreprenori, membri AEÎ, care doresc lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe

Scop: Suport în transformarea rurală prin valorificarea remitențelor primite de gospodăriile  din mediul rural ca sursă de finanțare pentru îmbunătățirea activităților productive

Obiectiv: Familiile de migranți din mediul rural pot utiliza serviciile financiare pentru a transforma fluxurile de remitențe în active și activități productive.

Numărul total de beneficiari de grant: 25 de tineri antreprenori, în limita fondurilor disponibile.

 Conform Acordului de Granturi Mici nr. 2000002053 din data de 30.11.2018, semnat între Comisia Națională a Pieței Financiare, Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, va oferi suport pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor de remitențe de către tinerii antreprenori, membrii AEÎ,  în cadrul Activității 2.2: Acordarea de granturi pentru dezvoltarea afacerilor din remitențe.

Granturile pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor din remitențe vor fi acordate tinerilor antreprenori, membri AEÎ, de către Unitatea de Consolidată pentru Implementarea Programelor  IFAD prin intermediul Asociațiilor de Economii și Împrumut aprobate.

 1. Beneficiari eligibili

Micro antreprenori, membri ai AEÎ eligibile, înregistrați ca persoane juridice în conformitate  cu legislația în vigoare, care îndeplinesc următoarele criterii:

 • întreprinderile sunt fondate şi gestionate de antreprenori tineri, cetățeni ai Republicii Moldova, care în perioada aplicării, au vârstele cuprinse între 18 şi 35 de ani inclusiv, pentru bărbați şi între 18 şi 40 ani inclusiv, pentru femei;
 • fondatorii şi / sau administratorul întreprinderii sunt migranți repatriați și / sau rude de gradul I – beneficiari ai remitențelor;
 • au primit sau expediat cel puțin 1 (un) transfer de remitențe primit printr-o AEÎ confirmat în baza chitanței AEÎ;
 • activitatea afacerii se desfășoară în conformitate cu legislația Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, și deține toate licențele și autorizațiile necesare, ce permit desfășurarea activității de afaceri;
 • mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoartele financiare standard în modul stabilit;
 • activitatea companiei se desfășoară în conformitate cu actele normative și standardelor de protecție a mediului și principiilor evaluării impactului asupra mediului.
 1. Activități eligibile:

Orice activități agricole sau neagricole generatoare de venit, cu excepția următoarelor activități:

 1. a) cultivarea, procesarea, comercializarea strugurilor tehnici pentru producerea băuturilor alcoolice; producerea, procesarea, comercializarea tutunului;
 2. b) jocuri de noroc, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activități similare;
 3. c) comerțul, repararea și amanetarea bijuteriilor confecționate din metale prețioase, alte activități similare;

Construcția de sere și solarii este eligibilă dacă sunt achiziționate ca module gata de instalare, din metal zincat, acoperite cu polimeri plastici, sticlă și poli carbonat;

Pentru investițiile în construcția / reparația imobilelor de producere și depozitare, etc., vor fi eligibile pentru finanțare doar costul materialelor de construcție, în baza devizului de cheltuieli  elaborat și aprobat de persoane autorizate.

Cheltuieli neeligibile:

 1. a) Refinanțarea datoriilor existente;
 2. b) Plata oricăror impozite sau taxe;
 3. c) Procurarea sau arenda terenurilor și a clădirilor existente de producere/ depozitare;
 4. d) Construcția caselor de locuit;
 5. e) Bunuri procurate de la persoane fizice, ce nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat;
 6. f) Grantul nu va finanța mijloace circulante, servicii de transport, cheltuieli de instalare, asigurare, etc.

 

 1. Mărimea, sursele de finanțare: Împrumut cu porțiune de grant

Porțiunea de Grant: 75.000 MDL

Grantul va fi acordat în conformitate cu regula „1 + 3” – la fiecare 1 MDL investit din remitențe și alte surse de venit furnizate de beneficiar ca contribuție a acestuia, vor fi acordați 3 MDL grant,  până la 75.000 MDL.

Suma grantului va fi utilizată numai pentru achiziționarea de active  la valoarea netă (fără TVA). Toate bunurile achiziționate din grant vor fi noi.

 Contribuția beneficiarului:

 Contribuția beneficiarului va fi formată din economiile acumulate din remitențele primite prin AEÎ și alte surse de venit depuse la un cont de depozit și care urmează a fi investite pentru dezvoltarea afacerii.

Beneficiarul va avea deschis la AEÎ un cont de depozit, unde vor fi plasate o parte din transferul (transferurile) de remitențe primit (e) și alte surse de venit.

Mijloacele aferente contribuției beneficiarului pot fi utilizate pentru mijloace circulante și alte cheltuieli operaționale.

Grantul și contribuția beneficiarului va reprezenta 60% din suma totală solicitată pentru finanțare.

Contribuția AEI:

40% din suma solicitată pentru finanțare se planifică să fie un împrumut acordat de AEÎ din surse proprii.

Împrumutul AEÎ, acordat în conformitate cu procedurile AEÎ, poate fi folosit pentru investiții sau pentru procurarea mijloacelor circulante.

Termenul de rambursare a împrumutului trebuie să corespundă cu durata de recuperare a investiției, dar nu mai mare decât  3 (trei) ani, inclusiv perioada de grație nu mai mare decât 12 luni.

Beneficiarii care vor solicita rambursarea împrumutului anticipat, adică cu abateri de la graficul de rambursare, va fi obligat să ramburseze suma grantului. Graficul de rambursare pentru rambursarea grantului va fi stabilit între AEÎ și beneficiar.

Beneficiarul poate primi un împrumut cu porțiune de grant în cadrul Acordului de Grant o singură dată.

Procedura de solicitare a grantului și debursarea

Informația privind procedura de acordare a grantul va fi publicat în mod deschis de către AEÎ aprobate. În oricare caz, procedura prevede următoarele etape:

 1. AEÎ lansează Apelul de Propuneri.
 2. Solicitantul de grant depune cererea de finanțarea și documentele solicitate la AEÎ
 3. Cererile de grant vor fi examinate de AEÎ privind respectarea preliminară a condițiilor Apelurilor de Propuneri și de finanțare stabilite în Acordul Subsidiar de Finanțare semnat între UCIP IFAD și AEÎ.
 4. Cererile de grant care au trecut prin examinarea anterioară vor fi transmise UCIP IFAD pentru verificarea evaluării cererilor, precum și a cererilor primite. Evaluarea se va baza pe următoarea grilă de evaluare:
 5. Calitatea ideii de afaceri înaintate în realizarea obiectivelor Proiectului de Reziliență Rurală, după cum este specificat în Apelul de Propuneri [35 de puncte]
 6. Raportul calitate-preț a finanțării de grant solicitate [20 de puncte]

iii. Suficiența planurilor solicitantului de a asigura sustenabilitatea [15 puncte]

 1. Starea actuală a facilităților de producere, prioritizarea legăturilor economice și de reziliență climatică, legătura dintre investiția înaintată, beneficiile prognozate și respectarea cerințelor [30 de puncte]
 2. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea primirii (primul venit, primul ieșit); fiecare cerere care va acumula scorul de 70% va fi recomandat imediat pentru aprobare (care implică aprobări și solicitare de ”Fără Obiecții”) până la debursarea tuturor resurselor de grant.
 3. UCIP poate solicita documente suplimentare în timpul evaluării cererii de grant. UCIP are dreptul să respingă cererile care nu se încadrează în obiectivele, grupul țintă și criteriile Acordului de Grant
 4. Orice grant ar putea fi revocat în orice moment dacă oricare dintre cererile de grant include orice tip de informații inexacte, incorecte sau denaturate.
 5. UCIP va pregăti raportul (rapoartele) de evaluare (multiple în caz de mai multe Apeluri de propuneri). Pentru granturile care acumulează scorul de 70%, UCIP va pregăti draftul Acordului Individual de Finanțare (AIF).
 6. Raportul (rapoartele) de evaluare și draftul Acordului (Acordurilor) Individual (e)  de Finanțare vor fi transmise pentru aprobare (”Fără Obiecții”).
 7. Odată ce ”Fără Obiecții” este emis de IFAD, procesul de acordare a grantului poate continua prin semnarea Acordurilor Individuale de Finanțare (IAIF) între UCIP și AEÎ;
 8. În baza Acordurilor Individuale de Finanțare semnate între UCIP și AEÎ, UCIP va transfera resursele de grant la contul AEÎ.
 9. Împrumutul cu porțiunea de grant vor fi debursate beneficiarului numai prin transfer.
 10. Beneficiarul trebuie să utilizeze și să transfere împrumutul cu porțiune de grant direct în contul furnizorului, conform contractelor prezentate și aprobate pentru finanțare, în cel mult douăzeci (20) de zile lucrătoare de la creditării contului său și să prezinte AEÎ confirmarea că plata a fost efectuată (ordin de plată) și bunurile livrate (factură). În cazul în care resursele împrumutului cu porțiune de grant nu vor fi utilizate în termen sau vor fi parțial utilizate, AEÎ va informa UCIP IFAD și va propune acțiunile de rigoare.

 

Beneficiarii de grant vor beneficia de suport gratuit pentru dezvoltarea afacerilor prin intermediul A.O. MEGA:

Date de contact ale A.O. MEGA:

Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 21 din. 305

Telefon: 079-507-432; 022-317-370

E-mail: zagorodniuc_v@mail.ru

 Cererea de finanțare va fi depusă la AEÎ parteneră, conform procedurilor interne ale AEÎ înainte de termenul specificat.

Date de contact ale AEI partenere le găsiți accesând

 Pentru mai multe clarificări și detalii, Vă rugăm să vă adresați la la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: elena.burlacu@ucipifad.md  și inga_covalciuc@ucipifad.md și .

Detalii privind documentele solicitate pentru finanțare, procedura de solicitare a grantului și debursare le găsiți accesând pagina UCIP IFAD

 

 

 

 • ODIMM lansează un nou Apel de granturi în cadrul Programului “Start pentru Tineri”.

Antreprenorii care au absolvit Etapa a II-a a Programului sunt îndemnați să aplice la etapa de finanțare.

❗️ Perioada depunerii aplicațiilor: 19.07.2021 – 19.08.2021, ora 17:00

✔ Valoarea maximă a grantului este de 180 mii lei;

✔ Contribuția proprie este de minim 20%;

✔ Banii se oferă pentru echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul;

✔ până la 30% pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate.

❗️ La Concurs pot aplica tinerii cu vârsta între 18-35 de ani, care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață (mai puțin de 2 ani).

Depunerea proiectelor investiționale este în regim online: 

Detalii despre Concurs: 

Pentru mai multe informații:

☎️ 022 21 15 73

📧 start_tineri@odimm.md

 

 

 

Apeluri de proiect

 

 

 

 • ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor pentru implementarea campaniilor și acțiunilor de advocacy

DESPRE NOI

“Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

 

DESPRE OPORTUNITATE

Suntem în căutarea unor OSC-uri și organizații locale mici și mijlocii care doresc să implementeze o campanie sau acțiuni de advocacy.

Exemple de campanii / acțiuni de advocacy pot include dar nu se limitează la:

 • campanie mediatică orientată spre sporirea implicării cetățenilor/elor în promovarea și susținerea unei cauze (spre exemplu, campanii de sensibilizare asupra violenței împotriva femeilor, drepturilor comunității LGBTQ+, crizei ecologice, educației inclusive, etc.);
 • acțiuni de advocacy ce vizează colaborarea cu factorii de decizie pentru soluționarea unei probleme specifice (spre exemplu, acțiuni de advocacy pentru adoptarea unei politici publice, îmbunătățirea legislației, implementarea bugetării sensibile la gen la nivel local, etc.).

OSC-urile selectate vor beneficia de un grant de până la 7.500 de Euro pentru a finanța realizarea campaniei sau pentru a beneficia de instruire și alt suport necesar pentru implementarea acesteia. Totodată, OSC-urile vor putea beneficia de sprijin și consiliere din partea unui/ei expert/e în media și campanii.

 

DESPRE TINE 

Suntem în căutarea unor OSC-uri care:

 • doresc să organizeze o campanie / activități de advocacy pentru promovarea și susținerea unei cauze sociale sau ecologice;
 • prezintă un plan coerent și clar de desfășurare a activităților;
 • descriu în mod clar impactul și rezultatul așteptat ca urmare a implementării acțiunilor / campaniei;
 • au potențialul de a contribui la sustenabilitatea activităților și eforturilor întreprinse chiar și după implementarea grantului.

OSC-urile sunt eligibile să aplice în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații.

Se va acorda prioritate cererilor parvenite de la organizațiile care nu au beneficiat anterior de sprijinul nostru. Cererile parvenite din afara Chișinăului sunt încurajate și binevenite.

Cererile de la organizațiile politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

Campaniile / activitățile de advocacy pot fi desfășurate până în mai 2022.

CUM SĂ APLICI

Cererile pot fi depuse până la 14 martie 2021, ora 23:59 (fusul orar al Republicii Moldova), în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Concurs granturi – campanii și advocacy”.

Cererile incomplete sau trimise după data limită nu vor fi admise.

Toți solicitanții și toate solicitantele vor primi un e-mail cu rezultatele finale ale selecției.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • formularul de aplicare completat ce poate fi descărcat accesând următoarele link-uri: RO, RU, EN;
 • certificatul de înregistrare pentru OSC-uri.

NB: Formularul de aplicare trebuie să fie descărcat în laptopul dvs. pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online.

 

ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI

Pentru mai multe detalii cu privire la această oportunitate, puteți descărca ghidul solicitantului / solicitantei accesând următoarele link-uri: RO, RU.

Dacă în urma consultării ghidului, doriți să aflați mai multe informații, întrebările pot fi adresate prin e-mail cu cel mult 10 zile până la expirarea termenului de depunere a cererilor la următoarea adresă: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Întrebări – campanii și advocacy”.

 

SESIUNE DE INFORMARE

ERIM va organiza o sesiune de informare pentru persoanele interesate în data de 18 februarie 2021, ora 11:00 (fusul orar al Republicii Moldova). Întâlnirea va avea loc online prin intermediul platformei www.jitsi.org. Pentru a participa, accesați linkul https://meet.jit.si/SesiuneInformare_ERIM. Conexiunea va începe cu 10 minute înainte de ora ședinței, la ora 10.50. În cazul în care nu ați reușit să vă conectați, vă rugăm să ne informați prin e-mail: moldova-csocd@erim.ngo

 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29