Aplicări deschise pentru programul ”Social Entrepreneurship – Make it Matter”  – detalii vezi aici:

http://www.civic.md/evenimente/37326-aplicari-deschise-pentru-programul-social-entrepreneurship-make-it-matter.html

 Programul National Femei in Afaceri, cu inregistrarea online pe site-ul www.odimm.md Programul este destinat femeilor care doresc sa deschida o afacere sau deja o au. Programul cuprinde etapa I – instruire de 3 ori a cite 2 zile, concurs de idei de afaceri cu o cofinantare de pina la 8 mii euro pentru incepatoare si 70 mii euro cele cu experienta. Mai multe detalii le gasiti aici http://www.productungheni.md/2017/04/20/termenul-de-inscriere-in-programul-pilot-femei-in-afaceri-a-fost-prelungit-peste-350-de-femei-s-au-inregistrat-deja/ si aici https://odimm.md/femeiinafaceri


Programul National PARE 1+1, cu inregistrarea online pe site-ul www.odimm.md , este destinat migrantilor sau rudelor de gradul I care doresc sa dezvolte o afacere. Co-finantarea din partea statului, de pina la 200 mii lei. Etapa I – instruiri de 10 zile consecutive in mun. Chisinau, cu acoperirea de 50 % de cost – 600 lei. Etapa II – concursul propriu-zis cu acordare de granturi. Mai multe detalii  https://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=68&lang=ro . In anul 2016 6 agenti economici din raion au beneficiat de grant din partea acestui program.


 Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor. Mentionam ca acest program a fost extins si in 2017, si virsta aplicantilor a fost majorata pina la 35 ani. I etapa e instruire de 10 zile consecutive in mun. Ungheni. II etapa este acordarea creditelor preferentiale de pina la 300 mii lei, dintre care 40% reprezinta grant nerambursabil. Inscrierea la cursuri are loc la Sectia Economie si Reforme la tel 023626435 si 023623054. In acest an, primele cursuri vor avea loc orientativ in luna iunie-iulie. Mai multe detalii despre program https://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71


IFAD pentru tinerii antreprenori, are 3 componente care pot fi accesate pe parcursul anului 2017. Mai multe detalii http://www.ifad.md/services/granturi/grant_tineri_antreprenori/


IFAD grant pentru dezvoltarea infrastructurii publice cu caracter economic, cu o finantare de pina la 200 mii USD. In anul 2017, acest tip de proiect va fi implementat in com. Sculeni. Termenul de aplicare pentru apelul din acest an: 28 aprilie 2017. Mai multe detalii http://www.ifad.md/services/granturi/granturi_infrastructura/

 

Ambasada Republicii Slovace la Chișinău, anunță un apel de propuneri a granturilor mici pentru anul 2017

 http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2944&t=/Noutati/Ambasada-Republicii-Slovace-la-Chiinau-anunta-un-apel-de-propuneri-a-granturilor-mici-pentru-anul-2017

Programul Operațional Comun ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014-2020

Unitatea de Implementare a programelor IFAD in Rep. Moldova a anuntat informatie la granturile disponibile pentru tinerii antreprenori care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii.

Accesul la resursele financiare al tinerilor antreprenori, deseori foarte limitat, fac imposibilă uneori achiziția tehnicii performante de prelucrare a solului.La moment, in cadrul Programului IFAD VI, sub-componenta „Finanțarea tinerilor antreprenori” sunt disponibile două tipuri de granturi accesibile pentru efectuarea investițiilor in procurarea tehnicii agricole:

  1. Credite cu porțiune de grant în sumă de 700 000 mdl – acordate prin intermediul băncilor comerciale partenere http://www.ifad.md/services/credits/creditare_TA/
  2. Granturi post-investiționale, acordate de către UCIP-IFAD pentru rambursarea cheltuielilor suportate in urma investiției efectuate (pentru activitatea de producere a culturilor de câmp  – investițiile eligibile sunt doar procurarea utilajului no-till și mini till)  http://www.ifad.md/files/filemanager/file/Achizitii/granturi_tineri_value_chain.pdf
Condiția obligatorie pentru obținerea acestor granturi este ca tânărul antreprenor sa fie înregistrat sub orice formă organizatorico-juridică și să aibă cel puțin un an de activitate.
Valoarea maximă a granturilor pentru ambele tipuri de granturi este 280 000 mdl.Pentru detalii, Vă rugăm să ne contactați sau să accesați pagina: http://www.ifad.md/services/granturi/grant_tineri_antreprenori/
Imprastietor
Kverneland HL
info
Semanatoarea
Kverneland Optima
info

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii