Apeluri de proiecte

 

1.Apel pentru finanțare prin granturi (RFA) nr. MoldHVAA_RFA_032

2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_032

3. Anexa B. Formularul bugetului RFA_032

4. Anexa C. Formularul de autoevaluare

5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații

6. Anexa E. Prevederi standard

 

 

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 

 

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii

 

 

Anunț de selectare a femeilor consiliere pentru participare la Programul de instruire în domeniul administrației publice locale, drepturilor omului și egalității de gen

Centrul CONTACT, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), anunță concurs de selecție a 200 de consiliere locale și raionale la primul mandat pentru a participa la un program de capacitare în domeniul bunei guvernări, drepturilor omului și egalității de gen.

Obiectivul instruirilor:

Sporirea capacităților a 200 de consiliere în domeniul administrației publice locale, drepturilor omului și egalității de gen. Activitățile din cadrul programului vor contribui la dezvoltarea abilităților de lideră comunitară ale consilierelor de la nivel local și raional și la sporirea cunoștințelor acestora în domeniul sistemului de funcționare a administrației  publice locale,  formării bugetelor locale sensibile la dimensiunea de gen și drepturile omului, atragerea de fonduri pentru inițiative comunitare etc.

Grup-țintă

Programul de capacitare este destinat femeilor la primul mandat în consiliile locale și raionale.

Programul instruirilor va include următoarele subiecte:

 • Noțiuni de bază în domeniul administrației publice locale: principii, domenii,

competențe și atribuții;

 • Procesul de formare a bugetului local sensibile la dimensiunea de gen și drepturile

omului;

 • Standarde internaționale în domeniul drepturilor omului și egalității de gen;
 • Stabilirea parteneriatelor și atragerea de fonduri;
 • Etica și codul de conduită a consilierilor. Medierea și soluționarea conflictelor;
 • Comunicare și discurs public.

Programul de instruire va fi organizat în două runde de seminare a câte două zile fiecare. Primele seminare vor avea loc în perioada martie-aprilie, celelalte – în lunile iunie-iulie, curent.

În perioada dintre cele două runde de seminare femeile consiliere participante vor fi ghidate să utilizeze în practica lor de zi cu zi cunoștințele acumulate și abilitățile formate în cadrul  programului de instruire.

După finalizarea instruirilor, va fi anunțat un concurs pentru selectarea a 10 inițiative civice înaintate de participantele la programul de instruire, implementarea cărora va fi susținută financiar și metodologic de Centrul CONTACT.

Doritoarele de a participa la Program urmează să completeze formularul de participare și să-l expedieze la adresa de e-mail: info@contact.md sau poate fi completat online

Data limită de aplicare pentru programul de instruire este 24 februarie 2020. În titlul mesajului se va indica: Concurs privind instruirea în domeniul APL și egalitatea de gen.

Notă: Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Criterii de selectare a participanților:

 • Motivație personală;
 • Reprezentativitate geografică;
 • Reprezentativitate partinică.

Notă: Consilierele din grupuri subreprezentate (de etnie romă, cu dizabilitate etc.) vor avea  prioritate.

Cheltuielile de alimentare și transport (tur-retur) vor fi acoperite integral de organizatori (Centrul CONTACT).

Programul de capacitare a consilierelor este implementat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau al donatorului.

 

Proiectul USAID/APM lansează un apel de granturi pentru implementarea planurilor de marketing la export a fructelor și strugurilor de masă

Data lansării: 6 februarie 2020

Data încheierii: 16 martie 2020

Data atelierului informativ: 14 februarie   2020

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) lansează un apel de cereri de grant pentru implementarea planurilor de marketing la export a fructelor și strugurilor de masă, care vor aborda în mod integrat constrângerile din cadrul organizației solicitante, precum infrastructura de producere și post-recoltă, abilitățile personalului, sistemele de management și instrumentele de comunicare de marketing.  Activitățile finanțate vor facilita conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor clar identificați din piața Uniunii Europene sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei și vor contribui la creșterea exporturilor de fructe și struguri de masă către aceste piețe.

Proiectul USAID/APM anticipează acordarea granturilor în valoarea totală de 2,700,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 600,000 MDL și 900,000 MDL. Pentru a demonstra angajamentul față de activitate, solicitantul trebuie să contribuie cu minim 50% din suma totală a activități de grant.

Pentru pachetul complet al aplicației  și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1g1JDvOlgDfx_ekukajSbMxFZ5yXFHkGB

Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

 • Investiții în alinierea produsului la cerințele cumpărătorului:
  • Adoptarea unor soiuri solicitate de importatorii de pe piețe specifice;
  • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
  • Procurarea de instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool etc.).
  • Adoptarea de alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de fructe și struguri de masă către piețe și segmente noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.
 • Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:
  • Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale;
  • Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovare în magazine și participare la promoții;
 • Investiții în resurse umane:
  • Instruirea personalului-cheie responsabil de activitatea de export;
  • Angajarea unor reprezentanți comerciali (sales agent) sau alte forme de prezență activă în piață.

Persoanele interesate de apelul de granturi pot participa la atelierul informativ privind procedura de aplicare, organizat pe data de 14 februarie 2020, orele 11:00, la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Pentru a participa la atelier expediați numele participantului, denumirea organizației și nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până pe 13 februarie 2020.

 

CICDE lansează un nou concurs de granturi mici pentru elaborarea proiectelor de cercetare în domeniul electoral

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) lansează cea de-a doua ediție a concursului de granturi mici pentru elaborarea unor proiecte de cercetare individuale în domeniul electoral.

Programul este destinat tinerilor/-elor cercetători/-oare, preocupați/-te de subiecte precum democrația, alegerile, dreptul electoral etc. Scopul inițiativei este de a motiva tinerele talente să exploreze lumea alegerilor, de a contribui la sporirea calității cercetărilor în domeniul electoral, de a crește capacitatea de expertiză a masteranzilor și doctoranzilor și de a consolida comunitatea tinerilor cercetători interesați de subiect. Proiectele de cercetare elaborate vor fi tipărite și prezentate în cadrul unui eveniment public.

Domeniul de cercetare:

Participanții/-tele la concurs vor conceptualiza ideile într-un material cu tematică electorală și vor elabora proiectele de cercetare în volum de 25-30 pagini, conform rigorilor CICDE. Tematicile pot fi propuse de către CICDE, și/sau de către cercetători/-oare împreună cu coordonatorii/-ele.

Condiții de eligibilitate:

Sunt încurajați/te să participe tineri și tinere, cetățeni/-e rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 30 de ani, care sunt studenți/-te la un program de masterat/doctorat în Științe ale Comunicării, Administrare Publică, Drept, Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale sau alte domenii relevante. Vor fi selectați cinci tineri/-e cercetători/-oare.

Buget și durată de implementare:

Proiectele de cercetare vor fi elaborate în perioada aprilie – octombrie 2020 și vor fi prezentate public în perioada noiembrie – decembrie 2020. Persoanele selectate vor primi o bursă unică de 5000 lei brut/participant(-ă).

Dosarul de participare cuprinde:

 • CV-ul (max. 2 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină);
 • Lista publicațiilor, care să includă și link-uri active (max. 1 pagină);
 • Numele și datele de contact ale coordonatorului/-ei proiectului de cercetare.

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este 21 februarie 2020. Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu. Procesul de selecție va dura până la mijlocul lunii martie 2020.

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic în adresa specialistului superior, Cristina Berlinschii, cristina.berlinschii@cicde.md și la adresa info@cicde.md cu mențiunea „Concurs – CICDE Proiecte de Cercetare”. Pentru unele neclarități, ne puteți contacta la nr. telefon (022) 260-914.

Descrierea instituției:

În 2019, pentru prima dată, CICDE a oferit burse de cercetare la cinci tineri, de la diferite instituții de învățământ, care au studiat aprofundat subiecte din domeniul electoral, și-au prezentat cercetările și principalele concluzii în cadrul unei ediții a Conferinței „CICDE Open Talks„. Proiectele de cercetare ale tinerilor le găsiți aici.

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de CEC în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral al Republicii Moldova în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral. Una dintre activitățile strategice ale CICDE pentru perioada 2020 – 2023 este afirmarea în calitate de instituție de cercetare științifico-practică.

 

Proiectul USAID/APM oferă granturi pentru inițiative educaționale în sectorul strugurilor de masă

Data lansării: 29 ianuarie 2020

Data încheierii: 28 februarie 2020

Data atelierului informativ: 7 februarie 2020, 11.00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel pentru finanțare prin grant pentru susținerea oportunităților educaționale cu acoperire regională și națională în sectorul strugurilor de masă, care vor disemina informații privind cele mai bune abordări tehnologice și manageriale în domeniul producerii, manipulării post-recoltă și marketingului strugurilor de masă către un număr cât mai mare de viticultori și alte entități implicate în lanțul valoric, cu scopul de a crește competitivitatea sectorului și de a valorifica întreg potențialul oportunităților existente pe piețele de export, în special Uniunea Europeană.

Proiectul va organiza un atelier informativ privind procedura de aplicare pe data de 7 februarie 2020, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați de acest atelier sunt rugați să confirme participarea la adresa de email: grants@moldovaagro.com până pe  6 februarie 2020.

 

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1tJBSQgfwZpYTnESAsLyb8ilut_Rzq9pk

Pentru acest ale de granturi sunt eligibile organizațiile locale, asociațiile din sector, asociațiile alcătuite din membri (precum cooperativele sau grupurile de producători), prestatorii de servicii în domeniul afacerilor, prestatorii de servicii de consultanță, instituții educaționale, și organizații non-guvernamentale. În măsura posibilităților activitățile propuse trebuie să țintească o audiență cât mai largă, la nivel regional sau național.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui Apel de finanțare a aproximativ 800,000.00 MDL. Se estimează că suma acordată pentru fiecare grant va varia între 300,000.00 și 600,000.00 MDL, În scopul demonstrării angajamentului față activitate, contribuția solicitantului  trebuie să reprezinte cel puțin 20% din valoarea totală a activității.

Conform datelor oficiale, rata înființării plantațiilor noi de struguri de masă a crescut în ultimii ani până la 600-700 ha/an. Ca urmare a creșterii suprafeței plantațiilor în rod, recolta totală de struguri de masă aproape că s-a dublat în perioada 2012-2018, ajungând la 126 mii tone în 2018. Inițial, forța motrică a acestei evoluții pozitive a fost creșterea cererii de strugurilor de masă pe piața rusă. Exporturile către Federația Rusă au crescut de zece ori în perioada 2001-2013, ajungând la 30 mii tone sau 75% din volumul exporturilor. Începând cu anul 2013, creșterea exporturilor către Rusia s-a încetinit datorită scăderii veniturilor populației, însă industria a reușit să găsească piețe alternative pentru volumele deja produse a strugurilor de masă.

Ca parte a Acordului de Asociere și creare a zonei de comerț liber cu Republica Moldova la sfârșitul anului 2014, Uniunea Europeană a oferit o cotă fără taxe vamale de 10.000 tone pe an, pentru strugurii de masă produși în Moldova. Aceasta cotă a fost utilizată în întregime de exportatorii moldoveni de struguri de masă în toți anii următori. Dacă inițial aproape toți strugurii de masă exportați pe piața UE erau destinați România, atunci în ultimii ani exportul de struguri de masă s-a extins în Europa Centrală și de Est, precum Polonia, Letonia, Estonia, Bulgaria și Letonia.

Pentru a fi însă competitivi și a spori exporturile ca volum și ca valoare monetară, producătorii din Moldova trebuie să asigure:

 • calitatea strugurilor (ciorchine mai mari și mai uniforme);
 • varietăți de struguri de masă apirene populare pe piața UE;
 • protecția integrată a culturilor pentru a reduce utilizarea produselor de uz fitosanitar și a reduce nivelul reziduurilor de pesticide și numărul substanțelor active depistate în strugurii comercializați;
 • implementarea sistemelor de management al siguranței alimentelor în baza standardelor internaționale, precum GLOBALG.A.P. și GRASP;
 • cantități comerciale de struguri produși conform principiilor agriculturii ecologice.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2020

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de Granturi mici, ediția 2020, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

 

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile, care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20%, din valoarea totală a proiectului.

Priorităţile programului de granturi pentru anul 2020

Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte în domeniul îmbătrânirii active, cu scopul promovării participării vârstnicilor, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2020 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor:

–        elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;

–        crearea organizaţiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor;

–        implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergeneraţional;

–        crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 62 din 22 ianuarie 2020.

Având în vedere condiţiile de participare, cât şi caracterul naţional al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării dacă rezultatul activităților propuse se încadrează în scopul politicilor din domeniul îmbătrânirii active.

La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 • • Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
 • • Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
 • • Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
 • • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • • Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
 • • Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
 • • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • • Durabilitatea proiectului;
 • • Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea proiectelor aprobate de către membrii Comisiei de examinare, din bugetul de stat este alocată suma de 300 mii lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni.

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 24 martie 2020, ora 16.00, la Cancelaria Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, nr. 2.

Dosarul depus la Cancelaria Ministerului trebuie să includă:

 1. a) Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.1);
 1. b) Bugetul detaliat al programului/proiectului;
 1. c) CV-ul organizației;
 1. d) CV-ul coordonatorului de proiect;
 1. e) Declaraţia de imparţialitate (anexa nr.2);
 1. f) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului;
 1. g) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 1. i) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 1. j) Alte documente considerate relevante.

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active se anexează mai jos.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 26 88 57 / 022 268875 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

https://msmps.gov.md/ro/content/ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-1

 

AIPA a dat startul recepționării cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural

 

În perioada 17 Februarie – 20 Mai curent , Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) va recepţiona cererile de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale.

În condițiile Regulamentului, eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt: unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu o populație de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor) și persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

Măsuri de sprijin sunt următoarele:

Măsură 1Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre:

– construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale;

– extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare.

Măsură 2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

– reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;

– renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;

– crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrîni și persoane cu nevoi speciale;

– crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

Pentru măsura 1 și 2, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestor două măsuri vor fi Autoritățile Publice Locale de nivelul I.

Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole,  cuprinde următoarele tipuri de investiții:

– proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;

– proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;

– proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;

-proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;

– proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;

– proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;

– proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

Pentru măsura 3, valoarea subvenției acordate  va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care crează sau dezvoltă activități non-agricole.

 

Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele:

– implementarea proiectului într-o localitate rurală;

– au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

– implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, le găsiți aici.

Examinarea cererilor de acordare a subvențiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.

Evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate va fi realizat de către Comisia de evaluare și selecție.

Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de pînă la 5%, ce reprezintă cca 50 milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.

Serviciul relații externe și comunicare:

022 220 386

 

CONCURS DE GRANTURI MICI

Scopul concursului

De a încuraja bisericile locale ca să se implice în ajutorarea persoanelor nevoiașe din comunitate.

Suma maxima solicitată

15 000 lei

Cine poate aplica la concurs?

Toate bisericile creştine din Republica Moldova, atât liderii cât şi membrii obişnuiţi.

Conţinutul dosarulului de înscriere

Formularul de aplicare.

CV-ul managerului proiectului.

Procedura de prezentare a ideilor de proiect

Dosarele de aplicare la concurs se expediază pe adresa Bulevardul Dacia 10, MD 2043, Chișinău sau la adresa de e-mail: implicatesitu@yfcmoldova.com și pot fi scrise în limba română sau rusă completat la calculator sau scris de mână. Formularul dat îl puteți găsi aici.

Criteriile de selectare a câștigătorilor

 • Impactul social al proiectului în viețile persoanelor din păturile social-vulnerabile, din comunitate, cum ar fi: copii, bătrâni, bolnavi și altele.
 • Originalitatea şi caracterul inovator al proiectului.
 • Gradul de mobilizare a bisericii în implementarea ideii.
 • Posibilitatea bisericii sau grupului de iniţiativă de a continua proiectul cu resurse proprii, după expirarea termenului de finanţare.
 • Existenţa altor surse de finanţare.

 Data limită de aplicare

15 Martie 2020

Perioada de implementare a proiectelor Mai – Noiembrie  2020.

 Pentru mai multe informații sau ajutor în îndeplinirea formularului puteți suna la:

A.O. Tinerii Pentru Cristos Moldova, tel. 022 536648

Persoana de contact: Mihaela Onofrei

Adresa de e-mail: implicatesitu@yfcmoldova.com