Proiectul USAID/APM lansează un apel de granturi pentru a stimula extinderea suprafețelor irigate

 Data publicării: 30 octombrie 2019

Data limită:  11 decembrie 2019

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un nou apel de grant pentru a stimula utilizarea și/sau extinderea suprafețelor irigate din cadrul zonelor cu sisteme centralizate de irigare, reabilitate în cadrul Programului Compact. Totodată, granturile acordate urmează să contribuie la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) și la creșterea calității și productivității produselor cultivate cu utilizarea irigării.

Proiectul APM anticipează acordarea în cadrul acestui apel de grant aproximativ 1,400,000 MDL. Valoarea unui grant poate varia între 300,000-700,000 MDL, dar suma finală va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de negocierea finală, de aceea poate fi mai mică sau mai mare decât suma specificată mai sus.

Activitățile care pot fi incluse în solicitarea de grant ar putea fi, dar nu se limitează la:

 • Programe de instruire și asistență tehnică pentru producătorii agricoli din zonele cu sisteme centralizate de irigare privind tehnicile și tehnologiile de irigare;
 • Activități generatoare de venituri pentru AUAI (de exemplu, închirierea de echipamente pentru membri);
 • Înființarea plantațiilor agricole de valoare înaltă pe terenuri consolidate (pomușoare, sere, livezi, pepiniere) care necesită irigare;
 • Achiziționarea și instalarea sistemelor de irigare pentru utilizarea acestora de către membrii AUAI, de asemenea, pentru utilizarea acestora în scop de demonstrare;
 • Diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor;
 • Stabilirea parteneriatelor cu furnizorii de inputuri sau cu prestatorii de servicii de instruire pentru a încuraja adoptarea sporită a practicilor strategice de irigare;
 • Inițiativele „Femei și apă” care angajează femeile să înceapă o afacere în agricultură sau să-și extindă activitatea de producere în zonele cu sisteme centralizate de irigare cu utilizarea tehnologiilor de irigare;
 • Loturi demonstrative și programe de instruire privind sistemele de irigare pentru culturile agricole de valoare înaltă;
 • Implementarea tehnologiilor moderne ce asigură calitatea producției agricole irigate (sisteme anti-îngheț, anti-grindină, stații meteo etc.) pe teren consolidat, cu angajamentul de a achiziționa apă pentru irigare de la AUAI;
 • Alte activități relevante care vor duce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor, eficientizarea serviciilor, atragerea membrilor noi și/sau consolidarea producției, care vor duce la utilizarea pe scară largă a apei pentru irigare în zonele cu sisteme centralizate de irigare reabilitate.

 

Finanațarea prin granturi poate fi solicitată de AUAI, cooperative, grupurile de producători, producătorii și proprietarii de terenuri din zonele cu sisteme centralizate de irigare rehabilitate.

Totodată, solicitanții de granturi urmează să vină și cu propria contribuție de cel puțin:

 • 20% din valoarea totală a activității pentru organizațiile non-profit și
 • 50% din valoarea totală a activității pentru organizațiile comerciale.

 

Mai multe informații despre acest apel de granturi sunt disponibile pe următorul link https://drive.google.com/drive/folders/11hUMXBZ1CdnRFS5msQCE8Vkge-hQM21f

 

Apeluri de proiecte

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 

 

Apel Propuneri de Proiecte GEF SGP

CONCURS PROPUNERI DE PROIECTE

 1. Informații de fond:

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu[1], în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Moto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 125 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 27 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.

Parteneriatele efective sunt cheia succesului pentru SGP Moldova. De la structurile de management și mecanism de finanțare spre acțiunile de bază, parteneriatele pătrund în toate aspectele de operare ale SGP. ONG/OSC-uri sunt canalele viabile pentru promovarea împuternicirii comunității, dreptului de proprietate și participare în dezvoltare și astfel pot fi considerate ca cei mai semnificativi parteneri ai SGP. Ei pot avea un rol efectiv în înțelegerea mai bună a necesităților și cerințelor comunității și trebuie să aibă o șansă de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile față de aceste comunități.

 1. Obiective:

Obiectivele principale ale Programului de Granturi Mici sunt:

 • dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
 • colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
 • constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
 • asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.

În cadrul concursului de proiecte vor fi acordate granturi pentru următoarele domenii tematice:

 • conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
 • co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;

III. Buget:

Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

 

 1. Organizațiile eligibile:

Pot aplica numai Asociațiile Obștești.

 1. Elaborarea propunerilor:

Propunerile de proiect se vor realiza în conformitate cu Instrucțiunile de Aplicare.

Propunerile înaintate de doi (2) sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se constată oricare dintre următoarele:

 1. Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
 2. Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la celălalt; sau
 3. Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri, sau
 4. Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasându-I astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui alt aplicant în ceea ce privește acest proces;
 5. Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;
 6. Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere primită pentru acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți incluși în mai mult de o propunere;
 7. Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor instituţiilor publice în baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
 8. Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic 2019, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile de proiect primite după termenul limită indicat în textul anunţului nu vor fi examinate.

Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile trimise prin e-mail nu trebuie să depășească 10 MB ca dimensiune. Cererile mai mari de 10 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “parte a x din y” pe lângă mențiunea din anunț și din setul de documente pentru solicitare.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe D-nul Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: denisp@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesaţi link-ul de mai jos:http://sgpmoldova.org/ro/news_item/122

 

[1] Domeniile prioritare ale GEF includ: biodiversitatea, schimbările climatice, managementul durabil al solului, apele internaționale și substanțele chimice.

 

 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor și mierii de albini

Data publicării inițiale a Apelului pentru finanțare: 16 octombrie 2018

Data revizuirii Apelului de  finanțare: 3 aprilie 2019

Data limită revizuită: Dosarele de aplicare pot fi depuse oricînd, dar nu mai tîrziu de 15 octombrie 2019 (sau pînă la epuizarea fondurilor).

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International Inc., prin intermediul Fondului de Inovații și Transfer Tehnologic în Agricultură (AITTF),  acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și mierii de albini care vor contribui la identificarea și accesul la noile piețe de desfacere și/sau vor crea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente.

Pentru a se asigura că potențialii solicitanți au la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a completa cu succes dosarul de aplicare, proiectul va organiza un atelier informativ la data de 11 aprilie 2019, ora 11.00,  la sediul APM: str. Alexei Mateevici 87, Chișinău.  Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care doresc să participe la atelierul informativ trebuie să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de pînă la data de 10 aprilie 2019.

Activități  în cadrul acestui Apel

Activitățile propuse în cadrul acestui Apel de finanțare trebuie să fie orientate spre piață, durabile, ușor reproduse, și capabile să genereze schimbări în întregul sector sau lanț valoric, spre deosebire de activitățile care ar avantaja economic doar un singur beneficiar.  De exemplu, solicitanții sunt încurajați să aplice în cadrul unui parteneriat cu alte entități, sau pot propune modalități de a demonstra activitatea, astfel încît alte organizații similare, să poată studia, iar ulterior adopta modelul respectiv.

Toate activitățile trebuie clar să demonstreze cum vor facilita accesul și vînzările pe noile piețe de desfacere. Solicitanții sunt încurajați să propună idei inovatoare care corespund obiectivelor APM și scopului acestui Apel de finanțare.

Activități posibile în cadrul acestui Apel, dar care nu se limitează la ele, sunt:

 • Promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • Îmbunătățirea ambalajului și/sau etichetelor;
 • Cercetări de marketing (consultanți internaționali pentru analiza datelor etc.);
 • Activități legate de branding /identitatea organizației;
 • Instrumente de marketing/promovare (broșuri, prezentări, cataloage, imagini);
 • Promovarea și comercializarea produsului;
 • Expoziții internaționale/Tîrguri;
 • Misiuni comerciale/ evenimente de stabilire a contactelor în format B2B /Misiuni comerciale ale cumpărătorilor;
 • Livrări de probă către noile piețe de desfacere;
 • Certificarea conformității cerințelor internaționale;
 • Importul și adaptarea/adoptarea instrumentelor și/sau proceselor care duc la creșterea competitivității produselor exportate;
 • Angajarea unui reprezentant/agent de comerț/vînzări pe o piață strategică prioritară pentru Moldova.

Entitățile eligibile pot aplica dacă reprezintă companii din sectorul alimentar care produc, procesează, colectează, depozitează, și/sau distribuie struguri de masă, fructe (mere și fructe sîmburoase), pomușoare (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure)  și miere. Aceste entități pot include, dar nu se limitează la:

 • Întreprinderi agricole și cooperative;
 • Rețele/grupuri de producători și asociații;
 • Consolidatori, procesatori și exportatori;
 • Alte companii și/sau grupuri de afaceri.

Acordarea finanțării în cadrul acestui Apel va fi condiționată de o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 30% din valoarea totală a activității, și care poate fi în natură sau monetară.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesațurmătorul link.

 

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii