Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Apeluri de proiect

APEL

de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – beneficiare ale

programului de granturi Accelerator AdB 1+1 2021

în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și Dezvoltare Locală’ 2019-2022

 

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $10 000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

 

Procesul și termenul de aplicare:

 

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB – beneficiare, care vor primi asistență tehnică și financiară (co-finanțare de până la $10 000 în baza formulei 1+1), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare și co-finanțare 1+1, unde suma grantului oferit de PNUD AdB va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă, prin mijloace online și offline și contribuții locale.

 

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de Granturi  AdB Accelerator 1+1” până la 17 martie 2021, orele 17.00.

 

Dosarul de aplicare:

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 1. Formularul tipizat de aplicare completat – Anexa 1
 2. Bugetul proiectului completat – Anexa 1a
 3. Angajament de participare la Program – Anexa 2
 4. Dovada prioritizării ideii de proiect cu participarea comunității și a băștinașilor stabiliți în afara localității;
 5. Copia certificatului de înregistrare și a statutului a AdB;
 6. Scrisoare/acord de parteneriat semnat de APL care confirmă susținerea în implementarea proiectului- Anexa 3
 7. Angajament de colectare de fonduri – Anexa 4

 

 

Criteriile de eligibilitate a AdB  Accelerator 1+1:

 

Vor fi invitate să aplice Asociații Obștești înregistrate la nivel local sau național care au drept scop coopereze cu autoritatea publică locală si atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova. Aplicarea în cadrul concursului va fi organizată în baza unui formular tipizat, la care se va anexa dovada desfășurării etapei de prioritizarea a ideii proiectului cu implicarea băștinașilor și comunității locale. Toate aplicațiile primite vor fi evaluate de o comisie formată în cadrul Proiectului PNUD/MiDL. Rezultatele competiției vor fi aprobate de către Consiliul de Coordonare al Proiectului.

 

Notă: AdB care au beneficiat de suport financiar în cadrul programului Accelerator AdB proiectul PNUD/MiDL sau Programul Guvernamental DAR 1+3 (2020) nu sunt eligibile de a beneficia de finanțare.

Criterii de eligibilitate:

 

ü Asociație de Băștinași (forma juridică-organizatorică de Asociații Obștești) înregistrată, care are drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

ü Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților

ü Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare.

ü Consiliul de Administrare al Asociație este funcțional.

ü Asigurarea co-finanțării în baza formulei 1+1, confirmată printr-o scrisoare de angajament

ü Asociația este prezentă în mediul online – administrează pagina sa pe rețelele de socializare

ü Experiență de minim 12 luni de activitate (dovedită) în desfășurarea activităților locale

ü Experiență de gestionare a minim 1 proiect de Asociație în comun cu APL și băștinașii cu suportul unui donator (confirmată prin copie contract de grant).

 

Criterii de evaluare:

 

ü Parteneriat activ cu APL privind în implementarea inițiativelor locale.

ü Existența unei comunități active a migranților și membrilor AdB deja antrenată în activități de sprijinire a localității de baștină.

ü Antrenarea membrilor AdB junior/tinerilor din localitate și tineri băștinași în activitățile proiectului.

ü Activități de consolidare a echipei AdB și de  comunicare cu băștinașii și de promovare a proiectului eficient incluse în proiect.

ü Suport comprehensiv din partea Diasporei în realizarea proiectului descris în mod clar și detaliat.

ü Caracterul inovativ și originalitatea ideii de proiect.

ü Existența unei  viziuni pe termen lung care să conducă la crearea unui parteneriat durabil al administrației publice locale, al membrilor comunităților și al localnicilor care locuiesc în străinătate, facilitat de AdB.

 

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

 

Informații suplimentare:

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoana de referință din cadrul proiectului MiDL:

Victoria Ivancioglo, victoria.ivancioglo@undp.org, 060907790

 

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail  cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi Accelerator AdB 1+1”, până la data de 15.03.2021.

APEL

de selectare al Asociațiilor de Băștinași (AdB) – beneficiare ale

programului de granturi Incubator 2021

în cadrul proiectului PNUD ‘Migrație și Dezvoltare Locală’ 2019-2022

 

Context:

Obiectivul Proiectului Programului Națiunilor Unite ”Migrație și Dezvoltare Locală II” (PNUD MiDL) este de a sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri, inclusiv prin încurajarea implicării economice a Diasporei în procesul de revitalizare economică a localităților de baștină.

Experiența acumulată de PNUD în perioada 2015-2018, indică faptul că până la 1/3 din migranți și gospodăriile lor au contribuit la proiecte de dezvoltare locală și au intenții serioase de a continua să contribuie la astfel de proiecte în viitor. Acesta este rezultatul unei intervenții de amploare realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției, implementate de PNUD la nivel local în 38 de comunități, în care peste 10 000 de migranți au contribuit la 55 de proiecte de dezvoltare economică și dezvoltare a serviciilor locale în comunitățile lor de baștină, care au produs un impact pozitiv asupra a peste 300.000 de persoane.

Toate aceste proiecte au fost co-finanțate și co-implementate în parteneriat de autoritățile publice locale și migranți și cu participarea activă a Asociațiilor de Băștinași (AdB). La etapa actuală există deja peste 38 de AdB-uri funcționale în Republica Moldova dezvoltate în cadrul fazei I a PNUD/MiDL și alte 101 intervenții în baza modelului replicat, cu sprijinul Congresul Autorităților Publice Locale (CALM), care folosesc aceeași metodologie și model.

Proiectul PNUD/MiDL își  propune în continuare în faza a doua să susțină crearea și dezvoltarea capacităților AdB care să vină în sprijinul autorităților publice locale (APL) pentru dezvoltarea locală cu participarea migranților din localitate.

Asociațiile de Băștinași care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară (finanțare de până la $1,000), în vederea implementării unor proiecte și inițiative mici locale comune, cu un accent sporit pe implicarea diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

 

Procesul și termenul de aplicare:

 

PNUD/MiDL lansează un  apel de propuneri de proiecte pentru selectarea AdB înregistrate sau în proces de înregistrare, care vor primi asistență tehnică și financiară (finanțare în valoare de pînă la 1000 USD), în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare locală, cu un accent sporit pe implicarea Diasporei în prioritizarea problemei propuse spre soluționare.

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic la următoarea adresă de

e-mail: victoria.ivancioglo@undp.org  cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de Granturi  AdB Incubator” până la 17 martie 2021, orele 17.00.

 

Dosarul de aplicare:

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 1. Formularul tipizat de aplicare completat – Anexa 1
 2. Bugetul proiectului – Anexa 1a
 3. Angajament de participare la Program – Anexa 2
 4. Dovada prioritizării ideii de proiect cu participarea localnicilor și a diasporei stabiliți în afara localității;
 5. Copia certificatului de înregistrare și a statutului AdB;
 6. Scrisoare/acord de parteneriat semnat de APL care confirmă susținerea în implementarea proiectului – Anexa 3

 

Criteriile de eligibilitate a AdB  Incubator:

 

Vor fi invitate să aplice grupuri de inițiativă locale ori Asociații Obștești nou create sau în proces de creare care au drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

Aplicația în cadrul concursului va fi organizată în baza unui formular tipizat, la care se va anexa dovada desfășurării etapei de prioritizarea a ideii proiectului cu implicarea băștinașilor și comunității locale.

 

Notă: Asociațiile de Băștinași care au beneficiat anterior de suport financiar în cadrul Programului de Granturi Incubator al proiectului PNUD/MiDL II nu sunt eligibile de a beneficia de finanțare.

 

Criterii de eligibilitate:

 

ü Grupuri de inițiativă locale sau Asociații Obștești nou create sau în proces de creare care au drept scop cooperarea cu autoritatea publică locală și atragerea băștinașilor/migranților în dezvoltarea localității lor de origine din Moldova.

Nota: grupurile de inițiativă și Asociațiile în proces de înregistrare trebuie să se înregistreze în caz de selectare, până la etapa semnării contractului de grant.

ü Ideea de proiect să fie prioritizată participativ, inclusiv cu participarea băștinașilor/migranților.

ü Susținere din partea APL confirmată prin scrisoare.

ü Grupul de inițiativă/Asociația este prezentă în mediul online – administrează pagina sa pe rețelele de socializare.

ü Asigurare co-finanțare de minim 10 % din partea APL, comunitate locală, Diaspora etc.

Criterii de evaluare:

 

ü Implicarea și activism a membrilor AdB (cel puțin o activitate locală organizată de grupul de inițiaitvă).

ü Activități de consolidare a echipei și de comunicare cu membri AdB incluse în proiect și reprezentativitatea băștinașilor în echipa AdB (migranți interni, externi).

ü Intenție pro-activă de implicare a băștinașilor/ migranților în activități de sprijinire a localității de baștină

ü Parteneriat activ cu APL și descrierea în mod clar și explicit a suportului băștinașilor în implementarea inițiativei locale.

ü Activități de comunicare eficientă de promovare a proiectului și transparenței fondurilor utilizate.

ü Existența unei  viziuni pe termen lung care să conducă la crearea unui parteneriat durabil al administrației publice locale, al membrilor comunităților și al localnicilor care locuiesc în afara localității, facilitat de AdB.

 

Aplicațiile care vor îndeplini criteriile minime de eligibilitate vor fi evaluate de echipa proiectului PNUD/MiDL. Lista finală a AdB beneficiare va fi aprobată de către Consiliul Coordonator al Proiectului.

 

Informații suplimentare:

Toate detaliile necesare privind procesul de selectare sunt prezentate în Instrucţiunile de aplicare anexate mai jos.

Informații suplimentare pot fi obținute, contactând persoana de referință din cadrul proiectului PNUD/MiDL:

 

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de e-mail victoria.ivancioglo@undp.org  cu subiectul „Întrebări Concurs de Granturi AdB Incubator”, pâna la data de 15.03.2021.

Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru îmbunătățirea lanțului de aprovizionare a unităților de vânzare cu amănuntul pentru creșterea vânzărilor și consumului de produse horticole moldovenești

Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru îmbunătățirea lanțului de aprovizionare a unităților de vânzare cu amănuntul pentru creșterea vânzărilor și consumului de produse horticole moldovenești

Data lansării: 1 februarie 2021

Data încheierii: 4 martie 2021

Data atelierului informativ: 5 februarie 2021

Una din prioritățile Programului de Dezvoltare a Horticulturii este creșterea prezenței produselor locale în rețelele de comerț cu amănuntul. Deși, conform datelor Biroului Național de Statistică, ponderea fructelor și legumelor proaspete în cifra de afaceri în comerțul de amănuntul a crescut de la 1.8% în 2014 la 2.6% în 2019, valoarea vânzărilor de fructe și legume (1.42 miliarde lei în 2019) sugerează că doar o parte mică din consumul populației (332 mii tone legume și 249 mii tone fructe) este asigurat de comerțul formal. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca fiecare adult să consume zilnic cel puțin 400 grame de fructe și legume pentru a preveni maladiile cronice, inclusiv boli de inimă, cancer, diabet și obezitate, precum și pentru a contracara deficiențele de micronutrienți. Programul de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025[1] a notat că dezvoltarea generală a sectorului horticol din ultimul 5 ani a dus la creșterea disponibilității produselor horticole și a contribuit la creșterea consumului de fructe și legume pe cap de locuitor cu 16%, atingând în anul 2018 nivelul de 460 grame/zi. Totuși, conform Programului, consumul produselor horticole de către populație oferă oportunități semnificative de creștere.

Pentru a facilita creșterea vânzărilor și consumului de produse horticole moldovenești, Proiectul USAID/APM solicită propuneri de la producători, distribuitori, comercianți cu amănuntul (inclusiv operatori din comerțul electronic) și organizațiile lor (precum asociațiile și federațiile sectoriale) privind crearea și dezvoltarea parteneriatelor în lanțul de aprovizionare, care vor ajuta entitățile participante să-și ajusteze produsele și procesele la noile condiții și noile oportunități create de situația pandemică și vor rezulta în îmbunătățirea calității produselor la raft, lărgirea sortimentului și opțiunilor de ambalare, îmbunătățirea disponibilității produselor și optimizarea costurilor de distribuție. Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

 • Investiții în interconectarea partenerilor lanțului de aprovizionare, inclusiv în comerțul electronic:
  • Sisteme informaționale pentru vizibilitatea sporită a stocurilor;
  • Sisteme informaționale de prelucrare automată a comenzilor și livrărilor;
 • Investiții în consolidarea ofertei și crearea lanțului continuu a frigului:
  • Crearea de centre de consolidare sau extinderea centrelor de consolidare existente;
  • Procurarea de echipamente de răcire rapidă prin aer sau apă;
  • Procurarea de unități de transport la rece;
 • Investiții în alinierea produsului la cerințele comerciantului și/sau cumpărătorului:
  • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru adoptarea unor noi tipuri de ambalaje și metode de marcare care ar crește gradul de igienă și vor îmbunătăți trasabilitatea produselor, precum „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
  • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru lărgirea sortimentului de produse horticole oferite pe piață, precum linii de spălare, curățare și calibrare;
  • Adoptarea lăzilor și containerelor returnabile de plastic pentru a reduce costurile unitare și impactul asupra mediului și a îmbunătăți igiena produselor;
 • Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:
  • Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale;
  • Elaborarea sau dezvoltarea de mărci comerciale a producătorului sau comerciantului pentru a diferenția produsele de origine locală;
 • Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovare în magazine și în rețelele sociale
 • Investiții în resursele umane ale tuturor entităților participante la parteneriat:
  • Instruirea personalului-cheie în tehnicile de merchandising și gestiunea calității produselor horticole, inclusiv a personalului responsabil de gestiunea secției „fructe-legume” în cadrul magazinelor;
 • Instruirea producătorilor în domeniul siguranței alimentare și acordarea consultațiilor pentru ajustarea produselor și proceselor

Proiectul APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 1,500,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 300,000 MDL și 600,000 MDL. Pentru a demonstra angajamentul față de activitate, solicitantul trebuie să contribuie cu minim 50% din suma totală a investițiilor în bunuri pe termen lung și cu minim 30% din suma totală a activităților de tip soft, precum servicii de consultanță, elaborare studiilor de piață, materiale promoționale etc.

Pentru pachetul complet al aplicației  și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1lhzcv6_rCfVUmiEjR4bZ4Ixr0aLgLoYB?fbclid=IwAR0XFPlBv9sv2RPsUGt9aVNaU82YRyo8sbAhNJBrmYUoNJgIPFcVUi-x8xw  

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare expediind întrebările până la 2 martie informativ online privind procedura de aplicare la data de 5 februarie 2021, orele 10:00, prin intermediul platformei ZOOM. Solicitanții care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, completând formularul de înregistrare până la data de 4 februarie 2021.

Pentru înregistrare la atelierul informativ accesați următorul link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-6ppj8jH9cHXMdQVj6xZdSaRA5GlwvG

CALL FOR APPLICATIONS: EXPORT MISSION – un nou program de export în identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru antreprenorii locali

Agenția de Investiții din Republica Moldova, în colaborare cu Banca Mondială, anunță un nou Program cu genericul „Export Mission”,  în vederea sporirii și diversificării exporturilor din sectoarele-cheie ale Republicii Moldova.

Programul prevede identificarea partenerilor de afaceri relevanți pe piețele-țintă: România, Germania, Țările Baltice, și organizarea sesiunilor bilaterale (B2B) individuale pentru contractarea livrărilor.

Misiunile de afaceri se vor organiza pe sectoare, după cum urmează:

 • Fructe proaspete și procesate – Germania, Țările Baltice
 • Electronică, mașini, echipamente și utilaje – România, Germania
 • Fabricarea de mobilă – România, Germania

Tot ceea ce trebuie să facă antreprenorul local, este să completeze Formularul de participare până la data de 12 februarie, accesând linkul – https://tinyurl.com/y66wlxmd și să respecte o serie de criterii de selecție care pot fi accesate aici – Regulament.

În concurs vor fi selectate doar 30 de companii, câte 10 per fiecare sector stabilit, care vor beneficia de două misiuni de afaceri, pe  două piețe de export diferite.

Etapele programului:

 1. Apel de Aplicare: 27 Ianuarie- 12 Februarie 2021
 2. Selectarea a 10 companii beneficiare: 15-19 februarie 2021
 3. Elaborarea materialelor promoționale de prezentare a companiilor și a misiunii: 22-26 Februarie 2021
 4. Identificarea personalizată a clienților în cele două piețe conform profilului fiecărui beneficiar și contactarea acestora:  martie-aprilie 2021
 5. Participarea la misiuni de afaceri (fizic/on-line în dependență de situația pandemică): România și Țările Baltice – aprilie 2021 și Germania – aprilie-mai 2021

 

 

ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor pentru implementarea campaniilor și acțiunilor de advocacy

DESPRE NOI

“Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

 

DESPRE OPORTUNITATE

Suntem în căutarea unor OSC-uri și organizații locale mici și mijlocii care doresc să implementeze o campanie sau acțiuni de advocacy.

Exemple de campanii / acțiuni de advocacy pot include dar nu se limitează la:

 • campanie mediatică orientată spre sporirea implicării cetățenilor/elor în promovarea și susținerea unei cauze (spre exemplu, campanii de sensibilizare asupra violenței împotriva femeilor, drepturilor comunității LGBTQ+, crizei ecologice, educației inclusive, etc.);
 • acțiuni de advocacy ce vizează colaborarea cu factorii de decizie pentru soluționarea unei probleme specifice (spre exemplu, acțiuni de advocacy pentru adoptarea unei politici publice, îmbunătățirea legislației, implementarea bugetării sensibile la gen la nivel local, etc.).

OSC-urile selectate vor beneficia de un grant de până la 7.500 de Euro pentru a finanța realizarea campaniei sau pentru a beneficia de instruire și alt suport necesar pentru implementarea acesteia. Totodată, OSC-urile vor putea beneficia de sprijin și consiliere din partea unui/ei expert/e în media și campanii.

 

DESPRE TINE 

Suntem în căutarea unor OSC-uri care:

 • doresc să organizeze o campanie / activități de advocacy pentru promovarea și susținerea unei cauze sociale sau ecologice;
 • prezintă un plan coerent și clar de desfășurare a activităților;
 • descriu în mod clar impactul și rezultatul așteptat ca urmare a implementării acțiunilor / campaniei;
 • au potențialul de a contribui la sustenabilitatea activităților și eforturilor întreprinse chiar și după implementarea grantului.

OSC-urile sunt eligibile să aplice în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații.

Se va acorda prioritate cererilor parvenite de la organizațiile care nu au beneficiat anterior de sprijinul nostru. Cererile parvenite din afara Chișinăului sunt încurajate și binevenite.

Cererile de la organizațiile politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

Campaniile / activitățile de advocacy pot fi desfășurate până în mai 2022.

CUM SĂ APLICI

Cererile pot fi depuse până la 14 martie 2021, ora 23:59 (fusul orar al Republicii Moldova), în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Concurs granturi – campanii și advocacy”.

Cererile incomplete sau trimise după data limită nu vor fi admise.

Toți solicitanții și toate solicitantele vor primi un e-mail cu rezultatele finale ale selecției.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • formularul de aplicare completat ce poate fi descărcat accesând următoarele link-uri: RO, RU, EN;
 • certificatul de înregistrare pentru OSC-uri.

NB: Formularul de aplicare trebuie să fie descărcat în laptopul dvs. pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online.

 

ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI

Pentru mai multe detalii cu privire la această oportunitate, puteți descărca ghidul solicitantului / solicitantei accesând următoarele link-uri: RO, RU.

Dacă în urma consultării ghidului, doriți să aflați mai multe informații, întrebările pot fi adresate prin e-mail cu cel mult 10 zile până la expirarea termenului de depunere a cererilor la următoarea adresă: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Întrebări – campanii și advocacy”.

 

SESIUNE DE INFORMARE

ERIM va organiza o sesiune de informare pentru persoanele interesate în data de 18 februarie 2021, ora 11:00 (fusul orar al Republicii Moldova). Întâlnirea va avea loc online prin intermediul platformei www.jitsi.org. Pentru a participa, accesați linkul https://meet.jit.si/SesiuneInformare_ERIM. Conexiunea va începe cu 10 minute înainte de ora ședinței, la ora 10.50. În cazul în care nu ați reușit să vă conectați, vă rugăm să ne informați prin e-mail: moldova-csocd@erim.ngo

Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru creșterea nivelului de educație în domeniul agricol prin intermediul programelor media

 

Data lansării: 25 ianuarie 2021

Data încheierii: 24 februarie 2021

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de cereri de grant pentru dezvoltarea și distribuirea soluțiilor inovative în domeniul comunicării și a mass-mediei care vizează agricultorii moldoveni ce activează în lanțurile valorice susținute de Proiectul APM: mere, fructe sâmburoase, struguri de masă, pomușoare, miere și legume produse în câmp deschis.

Solicitanții sunt încurajați să reflecte în mod creativ asupra metodelor pe care le vor utiliza pentru a ajunge la un public larg din sectorul agricol pentru a promova obiectivele de mai sus. Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

 • Elaborarea și difuzarea de videoclipuri și filme educative;
 • Dezvoltarea de aplicații mobile/platforme informative pentru agricultori cu scopul de a-i încuraja să adopte noile tehnologii / practici sau pentru a obține informații actuale despre sector;
 • Elaborarea și publicarea de materiale despre inovațiile în agricultura cu valoare înaltă;
 • Dezvoltarea sau crearea de platforme web cu tematică agricolă pentru a distribui programe educative sau informații pentru antreprenori agricoli;
 • Inițierea unor platforme de comunicare pentru a-i încuraja tinerii să-și înceapă cariera în agricultura cu valoare înaltă;
 • Stabilirea unor instrumente de comunicare pentru părțile interesate din sector pentru a împărtăși mai bine informațiile, pentru a reuni resursele și pentru a învăța unul de celălalt;
 • Organizarea de evenimente pentru mass-media cum ar fi cluburi de presă, conferințe, dezbateri pentru abordarea problemelor sau examinarea oportunităților ce țin de agricultura cu valoarea adăugată;
 • Lansarea campaniilor de informare și promovare a agriculturii de valoare înaltă care țintesc tinerii cu implicarea influencerilor;
 • Elaborarea și promovarea istoriilor de succes ale antreprenorilor agricoli din Moldova;
 • Dezvoltarea unor parteneriate cu implicarea unor companii de marketing regionale/internaționale pentru a prezenta cerințele piețelor externe;
 • Crearea unor instrumente/platforme de comunicare pentru părțile interesate din sector pentru a face schimb de experiență și informații relevante etc.

Sunt încurajate instituțiile din Transnistria și Găgăuzia să aplice pentru finanțarea prin granturi pentru dezvoltarea și distribuirea soluțiilor inovative în domeniul comunicării

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,300,000.00 MDL pentru finanțarea activităților de grant în cadrul acestui Apel. Suma unui grant poate varia între  300,000.00 MDL și 700,000.00 MDL, dar aceasta va depinde de activitățile propuse și negocierile finale și poate fi mai mică sau mai mare decât suma specificată mai sus. În scopul demonstrării angajamentului față de activitate, contribuția beneficiarului trebuie să reprezinte  cel puțin 20% din valoarea totală a activității.

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la acest Apel și să primească îndrumări privind modul de completare a formularului de aplicare, expediind întrebările lor la adresa grants@moldovaagro.com până pe data de 23 februarie 2021.

Mai multe informații sunt disponibile pe acest link https://drive.google.com/drive/folders/1dHMuJNkyNbR7cv6OQ0X2UU7GfQ4Fkx-K?fbclid=IwAR0XFPlBv9sv2RPsUGt9aVNaU82YRyo8sbAhNJBrmYUoNJgIPFcVUi-x8xw

Programul de Granturi Mici – Democrația 2021 (EDMITE)

Proiectul PNUD Moldova „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE Etapa II) lansează o solicitare de propuneri pentru „Programul de Granturi Mici – Democrația 2021” (în continuare – PGM – Democrația 2021).

Rezultatul major al PGM – Democrația 2021: Capacități consolidate și cunoștințe sporite în domeniul electoral în rândul cetățenilor din Republica Moldova prin intermediul realizării unor activități adaptate de educație civică a alegătorilor care să:

 • abordeze lacunele existente în materie de informații electorale;
 • asigure condiții participative și de implicare egale în procesul electoral; și
 • sensibilizeze grupurile dezavantajate și vulnerabile în ceea ce privește dispozițiile nediscriminatorii ale cadrului electoral.

Proiectele propuse urmează a fi implementate în perioada aprilie – decembrie 2021.

Suma maximă pe care solicitanții o pot cere nu va depăși 20 000 dolari SUA.

Ghidul de aplicare și Formularul de Cerere sunt plasate pe site-ul web al PNUD Moldova:

https://sc.undp.md/tnddetails2/2198/

De asemenea, documentele vizate pot fi obținute, expediind o solicitare în adresa dnei Eva Bounegru/ Managerul Proiectului PNUD la eva.bounegru@undp.org

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE ÎN DOSARUL CERERII

 • Formularul Cererii (care va include bugetul solicitat și calendarul activităților), completat în limba română, engleză sau rusă. Nu vor fi acceptate formularele de cerere completate de mână. Formularul de cerere prezentat va include date suficient de detaliate, în special, cu privire la mijloacele de realizare a obiectivelor Proiectului și modalitatea prin care va/vor fi determinat/e grupul (grupurile) țintă și accesate prin intermediul activităților planificate;
 • Copia Certificatului de înregistrare care demonstrează statutul juridic al solicitantului [2];
 • Declarația de parteneriat (după caz) semnată de către părți;
 • CV-urile membrilor echipei care vor fi implicați în implementarea Proiectului propus (compilate în același format pentru întreaga echipă);
 • O prezentare succintă a activităților anterioare realizate de solicitant (inclusiv scrisori de recomandare din partea altor donatori, rapoarte, buletine informative, broșuri, link-uri la alte materiale/ informații relevante) pentru a demonstra experiența și abilitatea de a implementa Proiectul propus în conformitate cu cerințele stabilite în temeiul PGM – Democrația 2021;
 • Alte materiale relevante pentru a spori credibilitatea solicitantului și a completa justificarea Proiectului.

DEPUNEREA CERERILOR DE GRANT

Dosarul Cererii complet va fi expediat dnei Eva Bounegru prin poșta electronică la următoarea adresă: eva.bounegru@undp.org Titlul/subiectul mesajului electronic va fi „PGM – Democrația 2021”.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite prin poștă vor fi respinse. Cererile incomplete sau cererile prezentate după termenul-limită nu vor fi examinate.

Termenul-limită pentru prezentarea propunerilor de Proiect este 25 februarie 2021, ora 16:00 (ora locală în Republica Moldova).

SESIUNE INFORMATIVĂ PENTRU SOLICITANȚI

Proiectul PNUD va organiza o sesiune informativă online pentru potențialii solicitanți pentru a adresa întrebări finale referitoare la procedura de aplicare și/sau conținutul propunerilor de Proiecte. Reprezentanții entităților care doresc să depună dosarele pentru PGM – Democrația 2021 sunt invitați să participe la sesiune conform detaliilor de mai jos:

Luni / 8 februarie 2021

14:00 – Sesiune în limbile română și rusă.

Toți solicitanții interesați sunt rugați să confirme participarea până la 4 februarie 2021, ora 17.00, expediind un mesaj drei Cristina Panov: cristina.panov@undp.org sau sunând la numărul de telefon 060010307, o copie a mesajului fiind expediat dnei Eva Bounegru: eva.bounegru@undp.org.

Link-ul la sesiunea ZOOM online va fi asigurat prin email entităților care au confirmat participarea.

Pentru a adresa întrebări sau solicita informații suplimentare contactați-o pe:

Dra Cristina Panov la cristina.panov@undp.org sau sunați la numărul 060010307 o copie a mesajului fiind expediat

Dnei Eva Bounegru la eva.bounegru@undp.org.

Toate clarificările și răspunsurile referitoare la procesul de aplicare vor fi publicate pe site-ul web al PNUD Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2198 , pagina dedicată PGM – Democrația 2021.

CALL FOR APPLICATIONS: EXPORT MISSION – un nou program de export în identificarea noilor parteneri de afaceri străini pentru antreprenorii locali

 

Agenția de Investiții din Republica Moldova, în colaborare cu Banca Mondială, anunță un nou Program cu genericul „Export Mission”,  în vederea sporirii și diversificării exporturilor din sectoarele-cheie ale Republicii Moldova.

Programul prevede identificarea partenerilor de afaceri relevanți pe piețele-țintă: România, Germania, Țările Baltice, și organizarea sesiunilor bilaterale (B2B) individuale pentru contractarea livrărilor.

Misiunile de afaceri se vor organiza pe sectoare, după cum urmează:

 • Fructe proaspete și procesate – Germania, Țările Baltice
 • Electronică, mașini, echipamente și utilaje – România, Germania
 • Fabricarea de mobilă – România, Germania

Tot ceea ce trebuie să facă antreprenorul local, este să completeze Formularul de participare până la data de 12 februarie, accesând linkul – https://tinyurl.com/y66wlxmd și să respecte o serie de criterii de selecție care pot fi accesate aici – Regulament.

În concurs vor fi selectate doar 30 de companii, câte 10 per fiecare sector stabilit, care vor beneficia de două misiuni de afaceri, pe  două piețe de export diferite.

Etapele programului:

 1. Apel de Aplicare: 27 Ianuarie- 12 Februarie 2021
 2. Selectarea a 10 companii beneficiare: 15-19 februarie 2021
 3. Elaborarea materialelor promoționale de prezentare a companiilor și a misiunii: 22-26 Februarie 2021
 4. Identificarea personalizată a clienților în cele două piețe conform profilului fiecărui beneficiar și contactarea acestora:  martie-aprilie 2021
 5. Participarea la misiuni de afaceri (fizic/on-line în dependență de situația pandemică): România și Țările Baltice – aprilie 2021 și Germania – aprilie-mai 2021

Programul EXPORT MISSION se înscrie în cadrul Proiectului Ameliorarea Competitivității, finanțat de Banca Mondială, care vine în sprijinul Guvernului Republicii Moldova pentru întărirea competitivității la export a agenților economici prin intermediul finanțărilor nerambursabile și a liniei de credit pentru exportatori; asistență autorităților în crearea unui mediu de afaceri favorabil și întărirea capacitaților instituționale a Agenției de Investiții și Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de Granturi mici, ediția 2021, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova.

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile, care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului, care poate fi atît de natură financiară, cît și de natură nonfinanciară (resurse umane, resurse materiale etc.).
Priorităţile programului de granturi pentru anul 2021
Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte în domeniul îmbătrânirii active, cu scopul promovării participării vârstnicilor, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2021 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza următoarelor priorităţi:
– elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
– oferirea de suport metodologic autorităţilor administraţiei publice locale și grupelor de inițiativă a vârstnicilor pentru acordarea susţinerii persoanelor în etate în situaţii excepţionale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID -19;
– crearea şi extinderea organizaţiilor de suport reciproc al vârstnicilor la nivel local, cu respectarea prevederilor şi măsurilor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, precum şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
– implicarea vârstnicilor în activităţi de voluntariat şi dialog intergeneraţional cu respectarea prevederilor şi măsurilor stabilite de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, precum şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
– crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici, iar în urma obţinerii unui aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr. 8 din 19 ianuarie 2021.
La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:
• Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
• Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
• Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
• Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
• Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
• Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
• Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
• Consistenţa acţiunilor de promovare;
• Durabilitatea proiectului;
• Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2021, din bugetul de stat este alocată suma de 400 mii lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni.

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 26 martie 2021, ora 16.00, la Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, nr. 2, biroul 119 pe suport de hartie sau expediat online la adresa de e-mail olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.
Dosarul depus trebuie să includă:
a) Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.1);
b) Bugetul detaliat al programului/proiectului;
c) CV-ul organizației;
d) CV-ul coordonatorului de proiect;
e) Declaraţia de imparţialitate (anexa nr.2);
f) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
g) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului;
h) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
i) Alte documente considerate relevante.

Regulamentul Programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active îl găsiți aici:

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2021/

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 268 857 / 022 268 875/ 068173151 sau la adresa de email: olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor mici pentru implementarea evenimentelor și activităților la nivel local

 

DESPRE NOI

“Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

 

DESPRE OPORTUNITATE

Suntem în căutarea unor OSC-uri și organizații locale mici și mijlocii care doresc să organizeze evenimente și activități cu scopul de a spori implicarea comunităților locale, de a sensibiliza comunitatea cu privire la activitățile organizațiilor și de a crește comunitatea de susținători/oare ale organizațiilor și cauzelor pe care acestea le promovează.

Exemple de activități / evenimente pot include, dar nu se limitează la: proiecții de filme, discuții publice, expoziții de fotografii, ateliere de autoapărare, târguri tematice, participare la organizarea manifestațiilor publice, precum “Marșul Fără Frică” al comunității LGBTQ+ sau “Marșul Solidarității” cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, biblioteci vii (biblioteci umane), marșuri locale pentru a combate stereotipurile cu privire la persoanele marginalizate în rândul populației locale, grupuri de suport de la egal la egal pentru victimele violenței / discriminării, sesiuni de informare offline / online care vizează diferite grupuri de persoane, flashmob-uri tematice, ateliere de artă pentru a împărtăși abilități și a sensibiliza asupra unei cauze, evenimente de sensibilizare în parteneriat cu mass-media locală, vlogging și podcasting, inițiative comunitare pentru promovarea voluntariatului, etc.

OSC-urile selectate vor beneficia de un grant mic de până la 3.000 Euro pentru organizarea și implementarea activităților.

 

DESPRE TINE 

Suntem în căutarea unor OSC-uri care:

  • doresc să organizeze evenimente / activități pentru promovarea și susținerea unei cauze sociale sau ecologice;
  • prezintă un plan coerent și clar de desfășurare a activităților / evenimentelor;
  • descriu în mod clar impactul și rezultatul așteptat ca urmare a implementării activităților / evenimentelor;
  • au potențialul de a contribui la sustenabilitatea evenimentelor / activităților după implementarea grantului mic.

OSC-urile sunt eligibile să aplice în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații.

Se va acorda prioritate cererilor parvenite de la organizațiile care nu au beneficiat anterior de sprijinul nostru. Cererile parvenite din afara Chișinăului sunt încurajate și mai mult decât binevenite.

Cererile de la organizațiile politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

Evenimentele / activitățile pot fi desfășurate până în aprilie 2022.

 

CUM SĂ APLICI

Cererile pot fi depuse până la 15 februarie 2021, ora 23:59 (fusul orar al Republicii Moldova), în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: ​moldova-csocd@erim.ngo cu mențiunea “Evenimente și activități” în subiectul e-mailul-ui.

Cererile incomplete sau trimise după data limită nu vor fi admise.

Toți solicitanții și toate solicitantele vor primi un e-mail cu rezultatele finale ale selecției.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • formularul de aplicare completat disponibil la următoarele link-uri: RO, RU, ENG;
 • certificatul de înregistrare în cazul ONG-urilor.

NB: Formularul de aplicare trebuie să fie descărcat în computerul Dvs., pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online.

 

ÎNTREBĂRI ȘI CLARIFICĂRI

Pentru mai multe detalii cu privire la această oportunitate, puteți descărca ghidul solicitantului / solicitantei la următoarele link-uri: RO, RU.

Dacă în urma consultării ghidului doriți să aflați mai multe informații, întrebările pot fi adresate prin e-mail cu cel mult 10 zile până la expirarea termenului de depunere a dosarului la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu mențiunea “Evenimente – întrebări” în subiectul e-mailul-ui.

Programul de Granturi 2021 pentru sectorul de tineret

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat Programul de Granturi 2021 pentru sectorul de tineret  prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Cine poate aplica:

❖La concurs pot participa organizaţiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.
❖Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

❖La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

 

Valoarea grantului oferit:

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim 420 000,00 lei.

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 8 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1 aprilie și să se finalizeze nu mai târziu de 1 decembrie a anului 2021.

Dosarul complet va fi depus online (PDF și Word/Excel) la adresa pg2021@mecc.gov.md, până la data de 08.02.2021, ora 12.00.

Detalii despre prioritățile aferente finanțării, actele necesare, precum și alte informații, găsiți aici.

 

 

 

Program de granturi pentru Cultură, Mass Media, Educație, Spiritualitate și Societate Civilă

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, denumit în continuare DRRM, sprijină cetățenii din Republica Moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de Ghid.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent începând cu data de 27 martie 2020. Pentru proiectele derulate în anul 2020, cererile de finanțare se transmit cel târziu până la data de 10 noiembrie 2020.

PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA

 1. Cultură -“Constantin Brâncuşi”- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice românești din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova.
 2. Mass-media -“Mihai Eminescu”– păstrarea şi afirmarea identităţii culturale românești a cetățenilor din Republica Moldova, promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.

III. Educaţie -“Nicolae Iorga”– păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a cetățenilor din Republica Moldova şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în Republica Moldova.

 1. Spiritualitate şi tradiţie -“Andrei Şaguna”– păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase românești din Republica Moldova.
 2. Societatea civilă – “Dimitrie Gusti”- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova. Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Educație, Cultură și Mass Media. Sunt încurajate proiectele derulate în parteneriat (ONG-uri, grupuri de acțiune locală, instituții locale, etc.)

ELIGIBILITATE

Eligibilitatea solicitantului

Pot obține finanţare nerambursabilă:

 • asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din țară și din afara frontierelor României;
 • persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din țară și din afara frontierelor Românie care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.

Nu pot beneficia de finanțare nerambursabilă acordată de DRRM, solicitanții aflați în una dintre situațiile de mai jos:

 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenția Organizațiilor de Media;
 • se află în incapacitate de plată;
 • au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • nu și-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare și au fost declarați neeligibili de către finanțator;
 • au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 • fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, nu pot obține finanțare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

Eligibilitatea proiectului:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
 • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
 • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetățenii din Republica Moldova.

Descarcati Ghidul de Finantare pentru mai multe detalii

Documentar 2020 DRRM

Documentele în format word necesare pentru solicitarea de finantare (anexe extrase din documentar):

 

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii