Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • I.P. Liceul Teoretic ,,Gh.Asachi”

Planul de achiziții IP Liceul Teoretic Gheorghe Asachi

Modificări la planul din 03.07.2023

Modificări la planul din 06.02.2023

Modificări la planul din 20.03.2023

Modificări la planul din 31.01.2023

Modificări la planul  din 04.09.2023

Modificări la planul  din 18.08.2023

Modificări la planul din 19.06.2023

 

 

 • I.P. ,,Spiridon Vangheli”

Planul de achiziții al IP Școala Primară Spiridon Vangheli, mun Ungheni 2023

Modificări din 07.08.2023 la plan IP Școala Primară Spiridon Vangheli, mun Ungheni

Modificări din 31.01.2023 la plan IP Școala Primară Spiridon Vangheli, mun Ungheni

Modificări din 10.04.2023 la plan IP Școala Primară Spiridon Vangheli, mun Ungheni

Modificări din 01.02.2023 la plan IP Școala Primară Spiridon Vangheli, mun Ungheni

Modificări din 31.07.2023 la plan IP Școala Primară Spiridon Vangheli, mun Ungheni

 

 • Gimnaziul Zagarancea

Planul de achiziție modificat la 26.09.2023 I.P. Gimnaziul Zagarancea

Planul de achiziție pentru anul 2023 (cu modificări)

Planul de achiziție pentru anul 2023 (cu modificări)

Planul de achiziție pentru anul 2023

 

 

 

 

 • Planul de achiziții gimnaziul Alexeevca:

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Consiliul Raional Ungheni anunță concursul pentru achiziția serviciilor de machetare și tipărire a materialelor de informare a cetățenilor și vizualizare, în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor de urgență comune în zona transfrontalieră”, 2 SOFT /4.2.146., finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020.
 • Toate achizițiile vor fi făcute conform cerințelor europene PRAG.
 • Caietul de sarcini este anexat.
 • Ofertele pot fi expediate la adresa: mun. Ungheni, str, Națională, 11, bir. 15 sau
 • e-mail: crai_ungheni@yahoo.com.

 

 

 

 

 

 • Link-ul privind COP lucrări de întretinere a drumurilor publice locale din raionul Ungheni, perioada primăvară-toamnă a anului 2021 – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1616146704048?tab=contract-notice

 

 

 

 

 

 

 • Consultă linkul cu referire la ,,Întretinerea drumurilor publice locale din raionul Ungheni pe timp rece (iarna) a anului 2021”,

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609856844434?tab=contract-notice

 

 

 

 

 • Accesați linkul, privind lucrările de reparație ,,Tabăra de odihnă ,,Pro Sănătatea” din s.Rădenii Vechi”

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601894357652?tab=contract-notice

 

 • Consultă linkul , privind-Lucrări de construcție ,, Apeduct de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul Zagarancea-Cornești

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1600331082481?tab=contract-notice

 • Consultă linkul privind Lucrări de reparție a drumului: L368 Pirlita -Agronomovca -Negurenii Vechi Sector Agronomovca Km” pentru publicare la rubrica ,,Achiziții publice”.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1600237163951?tab=contract-notice

 

 

 

 • PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL A ORDINULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA INSTRUCŢIUNII PRIVIND MODALITATEA, CONDIȚIILE ȘI PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONSULTĂRII PIEȚEI ÎN VEDEREA PREGĂTIRII ACHIZIȚIEI PUBLICE

 

 

 • În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici!

Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 221-225 din 28.08.2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice(link is external)(nr. 105 din 12.08.2020).

INSTRUCȚIUNI

 

 • COMUNICAT PRIVIND PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL A REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE FOLOSIND PROCEDURA DE NEGOCIERE

 

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici!

Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 221-225 din 28.08.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (link is external)(nr. 599 din 12.08.2020) și de abrogare a Hotărârii Guvernului nr. 668/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.

 • COMUNICAT PRIVIND ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 12.10.2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, de către Ministerul Finanțelor în comun cu Agenția de Guvernare Electronică a fost aprobat Ordinul nr. 24 din 07.02.2020 privind înregistrarea contractelor de achiziții publice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Acest Ordin prevede că, contractele de achiziții publice, obiectul cărora îl constituie achizițiile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor definite în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 12.10.2019, încheiate de autoritățile publice centrale și instituțiile bugetare subordonate, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului, valoarea cărora depășește 500 mii lei, se vor înregistra în Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, doar după avizul pozitiv al Agenției de Guvernare Electronică.

Astfel, Agenția Achiziții Publice atenționează autoritățile contractante menționate mai sus despre faptul că, în scopul respectării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 12.10.2019,  avizul pozitiv al Agenției de Guvernare Electronică urmează a fi obținut pînă la inițierea procedurii de achiziție publică, iar în lipsa acestuia, în conformitate cu prevederileOrdinului Ministrului Finanțelor nr. 193/2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionalenu vor fi procesate și înregistrate rezultatele procedurilor de achiziție publică.

 

Publicat: Lun, 17/08/2020 – 10:00

Autorități contractante/Operatori economici

Pentru asigurarea acordării suportului metodologic actorilor implicați în procedurile de achiziții publice, a fost instituită o linie telefonică (Ordinul AAP nr.15 din 17.04.2018) la care autoritățile contractante/alte persoane interesate pot adresa și primi consultații/răspunsuri la întrebările formulate pe marginea procedurilor de achiziții publice.

Avînd în vedere situația creată, precum și în rezultatul evaluării eficienței menținerii unui asemenea serviciu, Agenția Achiziții Publice anunță despre modificarea temporară a modalității de acordare a consultanței și ajutorului metodologic privind aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice în perioada 17-31 august 2020.

Astfel, în perioada indicată toate întrebările privind aplicarea legislației din domeniul achizițiilor publice le puteți expedia prin mesaj la următoarea adresă electronică: helpdesk@tender.gov.md(link sends e-mail).

Totodata, reiterăm că răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pot fi găsite  pe pagina web a Agenției la linkul: https://tender.gov.md/ro/content/%C3%AEntreb%C4%83ri-adresate-frecvent. Agenția Achiziții Publice vă îndeamnă, pînă a înainta întrebarea să consultați rubrica ÎNTREBĂRI FRECVENTE.

 

 • Consultă link-urile atașate, cu privire la reparația drumurilor:

7 link-uri

 

 • COMUNICAT PRIVIND APROBAREA FORMULARULUI STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN