Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE!

Publicat: Mar, 07/05/2019 – 11:37

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarelor de instruire cu genericul ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”.

Seminarele sunt destinate persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Seminarele de instruire se vor desfășura la data de 23 mai și 30 mai la sediul Agenției Achiziții Publice – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire se pot înregistra în lista participanților la următorul numerele de telefon: 022-820-727 Țurcanu Drăgălina, 022-820-706 Bulhac Cristina sau la adresa de e-mail: cristina.bulhac@tender.gov.md.

Numărul de participanți este limitat (max. 25 persoane).

 

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI!

Publicat: Mar, 07/05/2019 – 11:38

Operatori economici

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire cu genericul ”Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”.

Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice.

Seminarul de instruire se vor desfășura la data de 6 iunie la sediul Agenției Achiziții Publice – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon: 022-820-727 Țurcanu Drăgălina sau la adresa de e-mail: cristina.bulhac@tender.gov.md.

Numărul de participanți este limitat (max. 25 persoane).

 

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2019 

 

COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA OBLIGATORIE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A SERVICIULUI ELECTRONIC „E-FACTURA”

Publicat: Mar, 23/04/2019 – 14:41

Modificări legislative

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 prin Legea nr. 229 din 01.11.2018, publicată în Monitorul Oficial Nr. 441-447 din 30.11.2018.

Astfel, articolul 117 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (1.2) cu următorul cuprins:

“(1.2) Începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale”.

Modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale “e-Factura” (SIA e-Factura) între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 562 din 04.04.2014.

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar de încheiat un acord de acces cu Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe.

De asemenea, pentru utilizarea sistemului ”e-Factura” utilizatorul trebuie să dețină semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

 

Link-ul privind publicarea COP repetat, privind achiziția lucrărilor de reparație a drumului Drujba-Hîrcești.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555668688070
Link-ul privind publicarea achiziției lucrărilor Lucrări de reparatie a drumului L375 Petresti -R17 km 1+850-km2+500
 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1555498418933
 Link-ul privind publicarea licitației publice pentru achiziția lucrărilor de reparație a drumului Petrești – Todirești

Link-ul privind publicarea achiziției Panoului LED.

  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554366646991  

Planul de achiziții a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2019

 

 

 • Acesați pagina privind anunțarea COP repetat a lucrărilor de întreținere a drumurilor, anul 2019, pentru plasare la rubrica ,,Achiziții publice,https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1548663770550
servicii de deszăpezire a drumurilor din raionul Ungheni, anul 2019, pentru informații suplimentare accesați acest link – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1544795522356
 1. Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018
 2. Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
 3. MODALITATEA DE ÎNREGSITRARE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DE CĂTRE TREZORĂRIILE TERITORIALEAutorități contractanteÎn perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2018 înregistrarea contractelor de achiziții publice (cu excepția achizițiilor de valoare mică) se va realiza conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018 (se anexează)…ordin_mf_193 ,,Cu privire la înregistarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale”
 4. Plan achizitii 12.11.2018
 5. Ghid privind completarea documentelor de atribuire
 6. Comunicat privind republicarea în Monitorul Oficial a Legii Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice
 7. Comunicat privind expedierea Agenției Achiziții Publice a deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice, de încheiere a acordului – cadru sau de anulare a procedurii de atribuire
 8. Comunicat privind desfășurarea seminarului de instruire a persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din partea operatorilor economici

 

COMUNICAT PRIVIND ASOCIEREA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Autoritățile contractante în vederea organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice se confruntă cu un șir de provocări și dificultăți. De regulă acestea apar în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții publice cu valori estimate mici, desfășurate de către autoritățile contractante care inițiază ocazional proceduri de achiziții publice.

Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Achiziții Publice, întru diminuarea erorilor admise în organizarea procedurilor de achiziții publice și pentru a spori eficiența acestora, recomandă autorităților contractante să se asocieze în vederea desfășurării în comun a procedurilor de achiziții publice. Posibilitatea asocierii autorităților contractante derivă din art. 12 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede că, autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

Astfel se recomandă agregarea necesităților autorităților contractante în funcție de obiectul achiziției (produsele alimentare, lucrări de reparație, etc.), care necesită o expertiză mai mare în vederea elaborării specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire în general, și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în comun. Această asociere va permite autorităților contractante să reducă cheltuielile suportate pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, precum și să reducă efortul administrativ în vederea organizării acestora. De asemenea, cumularea necesităților poate atrage mai mulţi operatori economici, ceea ce ar spori competiția în cadrul procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurile obținute în vederea satisfacerii necesităților autorităților contractante.

Agenția Achiziții Publice pentru facilitarea activității autorităților contractante în vederea organizării procedurilor de achiziții publice a elaborat un model de acord de asociere. Autoritățile contractante pot utiliza acest model, având desigur posibilitatea de a-l ajusta după necesitate. Modelul de acord poate fi găsit pe site-ul Agenţiei.

Totodată, Agenția Achiziții Publice va acorda tot suportul metodologic necesar, conform competenței pentru implementarea mecanismului de realizare a achizițiilor publice comune.

 

ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE!

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarelor de instruire privind particularitățile procedurilor de achiziții publice prin prisma noilor modificări aduse Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Seminarele de instruire se vor desfășura la data de 22, 29 noiembrie și 06 decembrie și sunt destinate persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Seminarele de instruire se vor desfășura la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00

Doritorii de a participa la seminarele de instruire sus menționate se pot înregistra la adresa de email: radu.ceban@tender.gov.md sau la numărul de telefon 022/782082.

Numărul de participanți este limitat (max. 30 persoane).

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ INIȚIATE PÂNĂ LA DATA DE 01.10.2018

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 01 octombrie 2018 au intrat în vigoare noile modificări aduse Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prin Legea nr. 169 din 26.07.2018(Monitorul Oficial nr. 321-332/527 din 24.08.2018).

Astfel, în conformitate cu prevederile art. II alin. (2) al Legii nr. 169 din 26.07.2018 “contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.

Prin urmare, pentru procedurile de achiziție publică inițiate până la data de 01 octombrie 2018 urmează a fi aplicate prevederile legale în vigoare la data inițierii acestora.

 

Planul de achizitii a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

scrisoare_mf_01.10.2018, Autorităților contractante

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIȚIEREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

   Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în legătură cu intrarea în vigoare a noilor modificări aduse Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și întru executarea scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 17-09/227 din 01.10.2018 (se anexează), care prevede că procedurile de achiziții publice prin metoda cererii ofertelor de prețuri, licitației deschise și licitației restrânse vor fi lansate prin intermediul noului sistem (SIA RSAP MTender), începând cu 15 octormbrie 2018.

   În acest context, în Buletinul Achizițiilor Publice vor fi publicate doar anunțurile de intenție și modificările pentru procedurile inițiate pînă la data de 28.09.2018, ora 17:00.

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

 

COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA OBLIGATORIE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A SERVICIULUI ELECTRONIC „E-FACTURA”

Publicat: Mar, 18/09/2018 – 09:48

Modificări legislative

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările operate în Codului fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017, publicată înMonitorul Oficial nr. 464 – 470 din 29 decembrie 2017.

Astfel, articolul 117 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (12) cu următorul cuprins:

„(12) La efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”

Prevederile menționate se vor aplica pentru livrări impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, efectuate începând cu 1 ianuarie 2019.

Modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale “e-Factura” (SIA e-Factura) între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 562 din 04.04.2014.

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar de încheiat un acord de acces cu Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe.

De asemenea, pentru utilizarea sistemului „e-Factura” utilizatorul trebuie să dețină semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

 

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ORGANIZEAZĂ SEMINARE DE INFORMARE PRIVIND NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Mie, 05/09/2018 – 11:46

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice va desfășura la data de 13, 20, 27 septembrie 2018 seminare de informare privind noile modificări a legii nr. 131 privind achiziții publice care intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Seminarul de informare programat pentru data de 6 septembrie curent se va desfășura la data de 13 septembrie 2018 din motiv că au fost înscriși un număr mic de participanți.

Adresa desfășurării seminarelor de informare este sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00.

Solicităm autoritățile contractante să desemneze persoanele responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice să participe la seminarele sus menționate.

Pentru mai multe detalii contactați: 022/738703 – Emilia Ristic, șef adjunct direcția Consultanță și Instruiri (e–mail: emilia.ristic@tender.gov.md), sau 22/782082 – Radu Ceban, specialist principal Direcția Achiziții Electronice și Statistică (e-mail: radu.ceban@tender.gov.md)

 

Planul de achizitii a bunurilor si serviciilor, lucrarilor pentru anul 2018 – PLAN MODIFICAT 07.09.2018

 

COMUNICAT PRIVIND MODIFICAREA LEGII ACHIZTIILOR PUBLICE

Publicat: Vin, 24/08/2018 – 13:54

Modificări legislative

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 27.07.2018 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, care a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.  321-332, astăzi la data de 24.08.2018. Proiectul dat va intra în vigoare în data de 1 octombrie 2018.

Prin urmare, solicităm respectuos autorităților contractante care desfășoară proceduri de achiziții publice  și operatorilor economici  să se familiarizeze cu modificările respective.

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA UNELE MODIFICĂRI PRIVIND BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Autorități contractante/Operatori economici

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici!

 1. Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că prin Hotărârea Guvernului din data de 20.08.2018, Guvernul a decis că zilele de 28, 29 și 30 august 2018 sunt zile de odihnă, iar zilele de 8 septembrie, 29 septembrie și 27 octombrie – zile lucrătoare. Respectiv, autoritățile contractante care au anunțate proceduri de achiziție publică cu termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor în zilele de 28, 29 și 30 august, pot iniția modificarea termenului înaintând o solicitare Agenței până la data de 24 august, ora 12:00;
 2. Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că Buletinul Achizițiilor Publice cu nr. 68 din 28.08.2018 va fi publicat, iar Buletinul Achizițiilor Publice cu nr. 69 din 31.08.2018 – nu va fi publicat.

 

PLANUL DE ACHIZITII A BUNURILOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR PENTRU ANUL 2018

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2018 (MODIFICAT 25.06.2018)

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2018 (MODIFICAT 12.06.2018)

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2018, modificat 30.05.2018

COMUNICAT PRIVIND ASOCIEREA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN COMUN

Publicat: Vin, 25/05/2018 – 15:32

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice în urma realizarii atribuțiilor de monitorizare și evaluare a modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziție publică constată că un număr mare de proceduri de achiziții publice se desfășoară cu erori/abateri de la legislația în vigoare. Cel mai frecvent, aceste erori/abateri sunt admise la organizarea procedurilor de achiziție cu valori estimate mici, desfășurate regulat de către autoritățile contractante care activează la nivel local pentru satisfacerea necesităților sau asigurarea exercitării atribuțiilor ce le revin (achiziția de produse alimentare, reparații etc). Considerăm că această situație este o consecință a lipsei specialiștilor în domeniul achizițiilor publice, dar și a desfășurării ocazionale a procedurilor de achiziții cu valori mici de către multe din autoritățile contractante.

Respectiv, întru diminuarea erorilor admise în organizarea procedurilor de achiziții publice și pentru a spori eficienței acestora, Agenția Achiziții Publice recomandă autorităților contractante să se asocieze în vederea desfășurării în comun a procedurilor de achiziții publice. Posibilitatea asocierii autorităților contractante derivă din art. 12 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede că, autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

Astfel, Agenția, recomandă agregarea necesităților autorităților contractante în funcție de obiectul achiziției (produsele alimentare, lucrări de reparație, etc.), care necesită o expertiză mai mare în vederea elaborării specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire în general, și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în comun. În viziunea Agenția Achiziții Publice, această asociere va permite autorităților contractante să reducă cheltuielile suportate pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, precum și să reducă efortul administrativ în vederea organizării acestora. De asemenea, cumularea necesităților poate atrage mai mulţi operatori economici, ceea ce ar spori competiția în cadrul procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurile obținute în vederea satisfacerii necesităților autorităților contractante.

Reieșind din cele expuse și având în vedere că legislația nu conține o reglementare expresă privind modul de asociere, Agenția Achiziții Publice pentru facilitarea activității autorităților contractante în vederea organizării procedurilor de achiziții publice a elaborat un model de acord de asociere. Autoritățile contractante pot utiliza acest model, având desigur posibilitatea de a-l ajusta după necesitate.

Totodată, Agenția Achiziții Publice este disponibilă de a acorda tot suportul metodologic necesar, conform competenței pentru implementarea mecanismului de realizare a achizițiilor publice comune. Modelul de acord poate fi descarcat aici: 

MODEL DE ACORD DE ASOCIERE

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRARILOR PENTRU ANUL 2018 (modificat 04.04.2018)

PLANUL DE ACHIZITIE A BUNURILOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR PENTRU ANUL 2018 (MODIFICAT 29.03.2018)

COMUNICAT PRIVIND LANSAREA HELP DESK

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice, informează, că începând cu data de 28 martie 2018, de la orele 8-00 până la orele 17-00 cu pază de masă de la 12-00 până la 13-00, oferă consultații privind aplicarea corectă a legislației din domeniul achizițiilor publice la numărul de telefon 022 782086.

Notă. Consultațiile la numărul de telefon indicat sunt oferite doar în zile de lucru, conform programului de activitate al Agenției.

 

Planul de achizitie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor pentru anul 2018 – modificat 16.03.2018

Plan_de_instruire_2018

COMUNICAT REFERITOR LA PUBLICAREA GHIDULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE DURABILE

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice informează că a fost publicat „Ghidul privind achizițiile publice durabile”, elaborat în baza proiectului regional implementat în Republica Moldova în perioada 2015-2017 „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică/ Greening Economies in the Eastern Neighbourhood” (EaP GREEN), componenta „Achiziții Publice Durabile”, finanțat de către Uniunea Europeană.

Scopul acestui ghid este, pe de o parte, diseminarea conceptului de achiziție publică durabilă în rândul autorităților contractante, iar, pe de altă parte creşterea gradului de conştientizare a instituţiilor publice privind achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări, care să includă, atunci când este posibil, criterii de durabilitate în documentaţia de atribuire.

Cele mai importante aspecte de interes pe care le conține „Ghidul privind achizițiile publice durabile”sunt următoarele: obiectivele în domeniul achizițiilor publice durabile la nivel European și național; cadrul legal pentru achizițiile verzi; procesul de achiziție; aspecte de mediu în documentația de atribuire și contractul de achiziție, ș.a.

Prezentul ghid reflectă o analiză a cadrului normativ naţional, a procedurilor de achiziții publice și a celor mai bune practici europene în ceea ce priveşte posibilitatea ca instituţiile publice să ia în considerare aspectele de mediu în achiziţiile publice. Totodată, în ghid sunt expuse lecțiile învățate din lansarea procedurilor pilot de către grupul-țintă de beneficiari, constituit din 15 autorități contractante.

Prin urmare, există toate premisele pentru implementarea achizițiilor publice verzi în Republica Moldova, iar obiectivele deja atinse reprezintă istorii de succes ce pot servi drept exemplu și pentru alte autoritățile contractante naționale, cu atât mai mult cu cât acestea au întregul suport metodologic și informațional.

„Ghidul privind achizițiile publice durabile” se regăsește, în format electronic, pe pagina web a Agenției la rubrica „Achiziții Durabile” /http://tender.gov.md/ro/content/ghid-privind-achizi%C8%9Biile-publice-durabile /

 

Planul modificat 22.02.2018

COMUNICAT PRIVIND CELE MAI FRECVENTE ÎNCĂLCĂRI ADMISE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN PROCESUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DEPISTATE DE AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CADRUL CONTROALELOR EX-POST

În rezultatul controlului ex-post desfășurat pe parcursul anului 2017 la toate procedurile de achiziții publice verificate au fost depistate un șir de încălcări/abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. În rezultat, au fost înaintate un șir de recomandări de conformare și recomandări de viitor, iar pentru încălcările ce constituie contravenții au fost aplicate amenzi contravenționale în conformitate cu prevederile art. 327¹ al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008.

Dintre toate încălcările depistate, cele mai frecvente încălcări sunt următoarele:

 • Întocmirea ordinului/deciziei de creare a grupului de lucru fără precizarea funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte (În conformitate cu prevederile pct. 18 al Regulamentului 667/2016 cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții,autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, urmează să stabilească expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sânt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice);
 • Nesemarea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate înainte de data-limită de depunere și deschidere a ofertelor de către toți membrii grupului de lucru, pentru fiecare procedură de achiziție în parte (În conformitate cu prevederile art. 74 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și capitolului VII al Hotărârii Guvernului 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului);
 • Neplanificarea achizițiilor publice, corespunzător neîntocmirea planurilor de achiziții al autorităților contractante și/sau nepublicarea planurilor de achiziții pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în acesta (Conform Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice toate contractele de achiziţii publice, întocmind în acest sens un plan de achiziții care va fi publicat pe pagina web a autorității în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia, iar în cazul în care nu deține pagină web, planul de achiziții poate fi publicat pe pagina web a autorității contractante căreia i se subordonează. Modelul planului de achiziții este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului).
 • Neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în B.A.P. în conformitate cu prevederile legale (Potrivitart. 27 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice,anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii contractante, cuprinzând totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1 500 000 lei. Modelul anunțului de intenție este prevăzut în anexa nr. 2 al Regulamentului);
 • Divizarea procedurilor de achiziții prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată (Divizarea procedurilor de achiziție este interzisă conform art. 72 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice);
 • Stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice limitative sau fără respectarea prevederilor legale (Cerințele minime obligatorii de calificare vor fi solicitate cu respectarea prevederilor Capitolului IV al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar specificațiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 37. În același timp, acestea urmează a fi stabilite ținând cont de principiile achizițiilor publice prevăzute la art. 6 al Legii);
 • Nepublicarea anunțurilor de participare în B.A.P. (Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de Legea achizițiilor publice, conform procedurii de achiziţie aplicate. La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare vor fi utilizate formularele standard (http://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente);
 • Neîntocmirea proceselor verbale de deschidere și/sau de evaluare a ofertelor (Potrivit pct. 21, subpct. 12 și 16 al Hotărârii Guvernului 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, grupul de lucru este obligat să întocmească procesul-verbal de deschidere a ofertelor (în prezenţa ofertanţilor) și să întocmească procesul-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie);
 • Descalificarea/respingerea neîntemeiată a operatorilor economici (La determinarea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în documentația de atribuire. Nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în documentația de atribuire (art. 65 (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Completarea ofertelor cu documente obligatorii lipsă (Pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertei sale. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă va corecta doar greşelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul despre aceasta (art. 65 (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Respingerea neîntemeiată a ofertelor anormal de scăzute (Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv (art. 66 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Desemnarea câștigătorilor necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite(Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare sau oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire (art. 65 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Neinformarea sau informarea necorespunzătoare a ofertanților despre rezultatele procedurii de achiziție (Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire vor fi informați în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei grupului de lucru. Informarea se realizează cu respectarea prevederilor art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Nerespectarea termenilor de așteptare (Termenii pentru încheierea contractelor de achiziții publice sunt prevăzuți la art. 31 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I(Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Contractele de achiziții publice încheiate înainte de expirarea termenilor sunt lovite de nulitate);
 • Netransmiterea dărilor de seamă AAP în termen(Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt prezentate Agenţiei Achiziții Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 73 (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Includerea datelor false în dările de seamă (Datele indicate în dările de seamă prezentate Agenției urmează a fi veridice. Dările de seamă urmează a fi completate integral utilizând formularul tip al dării de seamă aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 14 din 26 ianuarie 2017 (http://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente).

 

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR PENTRU ANUL 2018

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND REVIZUIREA PREVEDERILOR DOCUMENTAȚIEI STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE DE BUNURI ȘI SERVICII, SPECIFICĂ DOMENIULUI PRODUSELOR ALIMENTARE

Publicat: Vin, 19/01/2018 – 16:47

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în scopul asigurării unui proces de achiziții publice eficient, stabilirii unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene, urmează a fi supusă spre consultare publică revizuirea prevederilor documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 24.05.2016.

Ca urmare, propunem examinarea actului normativ sus-menționat și identificarea dificultăților specifice domeniului produselor alimentare.

Astfel, pentru asigurarea unui proces de achiziții publice transparent și participativ, Agenția Achiziții Publice va aprecia implicarea activă, precum și orice opinii sau puncte de vedere privind procedurile de achiziționare a produselor alimentare.

Propunerile/sugestiile pentru îmbunătățirea, eliminarea carențelor și/sau divergențelor din cadrul documentației-standard întâmpinate în procesul de achiziționare a produselor alimentare urmează a fi transmise până la data de 09 februarie 2018 la adresa de  e-mail: nadejda.tanasov@tender.gov.md

 

COMUNICAT DESPRE MODALITATEA DE PREZENTARE A ANUNȚURILOR DE INTENȚIE PENTRU PUBLICARE ÎN BAP ȘI DĂRILE DE SEAMĂ PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ

Publicat: Vin, 19/01/2018 – 11:21

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modalitatea de prezentare a anunțurilor de intenție pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

 1. Prezentarea anunțului de intenție pentru publicarea în BAP.

Anunțul de intenție pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

 1. a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau
 2. b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).
 3. Prezentarea dărilor de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

Darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică sînt întocmite de către autoritatea contractantă anual și sînt prezentate către AAP pînă la data de 1 februarie a anului următor.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

 1. a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau
 2. b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF.

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de publicare a anunțului de intenție rămâne neschimbată.

 

DAREA DE SEAMA NR.01 (VM) privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică o puteți accesa aici: DS AVM

  CONTRACTE ATRIBUITE  ÎN ANUL 2017

Data documentului

Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției

Suma

12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI ELECTRO S.R.L. LOT III – Sschimbarea instalaţiilor electrotehnice la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 128.812,80
12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI S.C. DANCOMPLAST S.R.L. LOT I – Schimbarea tâmplăriei la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 205.447,61
12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. LOT II – Schimbarea podelelor la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 167.307,10
03.10.2017 Cerere a ofertelor de preţuri fără publicare  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONSEUROSTIL SRL Lucrari de reparatie a drumului L367 de acces spre s.Zozulenii Vechi 236.630,64
15.09.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI GEOTECH P S.R.L. servicii de proiectare a lucrărilor la drumurile : Lot 1 ,,Manoileşti – Cetireni”, Lot 2 ,,Petreşti” 354.368,00
15.09.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. reparaţia drumului L389 R1.1 de acces spre m.Ungheni (str. Ion Creangă – str. Oleg Ungureanu) 3.108.792,02
15.08.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. lucrări de reparaţie a drumului L375 Petreşti-R17 2.128.060,00

 

08.08.2017 Cerere a ofertelor de preţuri fără publicare CONSILIUL RAIONAL UNGHENI JAVELIN N.A. S.R.L. lucrări de reparaţie în clădirea cu 3 etaje, str.Naţională, intrare,foaie  

201647,48

25.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. reparaţia drumului L369 Sculeni – Buciumeni – Cioropcani 1.151.070,00
20.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI Ecotehlider SRL reparaţia drumului L363 G88 Condrăteşti – Curtoaia 882.637,27
13.07.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. lucrări de renovare a drumurilor din raion, anul 2017 1.195.843,48
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: reparaţia drumului L361 de acces spre Sineşti; Lot 2: reparaţia drumului L365 de acces spre Cornova. 1.216.780,60
07.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI JAVELIN N.A. S.R.L. reparaţia drumului L382.1 de acces spre Floriţoaia Veche 426.667,19
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. Lot 2: reparaţia drumului L373 R17 de acces spre Chirileni 410.365,33
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: reparaţia drumului L368 Pîrliţa – Agronomovca – Negurenii Vechi; 699.254,49
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DORTEHTRANS S.R.L. Lot 2: reparaţia drumului L387 de acces spre Şicoveţ. 216.675,54
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. Lot 2: Lucrări de reparaţie a drumului L381 Rădenii Vechi – Bahmut(reparaţia podului); 239.019,68
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: Lucrări de reparaţie a drumului L391 R1 de acces spre Nicolaevca Nouă (reparaţia podului); 162.295,00
10.02.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI S.R.L. LUKOIL-Moldova produse petroliere pentru anul 2017 283.656,00