Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Raport Desfasurarea lucrărilor de primavara 2019

 

Raport privind asigurarea transparenței procesului decizional în Consiliul raional și subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Ungheni în anul 2018

 

1 Raport de performanță la situația din 31.12.2018

2 Raport de performanță la situația din 31.12.2018

3 Raport de performanță la situația din 31.12.2018

4 Raport de performanță la situația din 31.12.2018

5 Raport de performanță la situația din 31.12.2018

6 Raport de performanță la situația din 31.12.2018

 

 

EXECUTAREA PROGRAMELOR BUGETARE A CONSILIULUI RAIONAL UNGHENI PENTRU ANUL 2017

 Bugetarea pe programe este importantă prin faptul că aceasta face o relație clară între resursele alocate și obiectivele care urmează să fie atinse și rezultatele obținute. De asemenea, prin indicatorii de eficiență această formă de bugetare impune un nivel stabilit de eficiență în realizarea obiectivelor și producerea rezultatelor.

Bugetarea bazată pe programe (BBP) reprezintă o metodă de prezentare şi fundamentare a bugetelor, avînd la bază programe cu scopuri, obiective şi indicatori de evaluare a performanţei acestora la toate etapele procesului bugetar. De asemenea, BBP este un instrument eficient de management bugetar, care asigură stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor privind alocarea resurselor bugetare în funcție de performanța (rezultatele) programelor publice.

Conștientizarea monitorizării adecvate a unui sistem bugetar bazat pe performanță Respectând cerințelor legale, în exercițiul de bugetare pe programe, ordonatorii principali de credite identifică și definesc un număr mare de ținte și indicatori de performanţă, care sunt anexate programelor de bugetare. În practică, numărul de ținte și de indicatori este mult prea mare pentru a permite utilizarea acestora în mod sistematic în deciziile legate de buget. În plus, se folosesc preponderent indicatori de ieșire (output), complet irelevanți pentru a stabili eficiența reală a folosirii resurselor publice. Ordonatorii principali de credite ar trebui să definească și să dezvolte un număr limitat de obiective și de măsuri care să reflecte și să structureze riguros nevoile bugetare estimate. Trecerea la un sistem de bugetare bazat pe performanță impune identificarea indicatori de rezultate și de impact care să poată demonstra parcursul, eficiența și eficacitatea cheltuielilor efectuate. În același timp, nu există o motivare suficientă a ordonatorilor principali de credite pentru a urmări eficiența în cheltuirea resurselor alocate. Practica actuală, prin care un ordonator este chiar penalizat în următorul buget dacă face economii în bugetul actual printr-o gestiune mai eficientă a resurselor (sume rămase necheltuite, dar în condițiile în care indicatorii sunt îndepliniți), este extrem de demotivantă. Un sistem echitabil și eficient ar presupune ca ordonatorii care nu își ating țintele sau nu se încadrează în bugetele propuse să fie penalizați, iar cei care respectă bugetele și chiar fac economii să fie încurajați prin alocările viitoare.

Implementarea BBP la toate nivelele ale administrației publice reprezintă o prioritate strategică pe termen mediu și lung și a luat start în anul 2015, în baza ordinului  cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului nr.209 din 24.12.2015

Raportul pentru anul 2017 au fost prezentate în formatul formularului tipizat aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.98din 20iunie 2017 FD-053 (se anexează). Acestea se completează şi se prezintă Direcției finanțe de comun cu executarea bugetului. Raportul despre executarea programului include informaţia de bază: scopul, obiectivele şi descrierea programului/ subprogramului; şi informaţia privind realizarea indicatorilor de performantă. Cu părere de rău formularul nu permite de a vedea continuitatea implementării programelor, comparativ cu perioadele precedente de raportare. Acest fapt poate fi menţionat numai în coloana cu menţiuni.

Executor: Struc Tatiana, șef Direcția finanțe

Mai jos regăsiți programele pe departamente:

  1. Consiliul raional Ungheni:

0301_Exercitarea guvernării

0302_Servcii de siport pentru exercitarea guvernării

0802_Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție

1703_Datoria internă a autorităților publice locale

3505_Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

5001_Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei

5101_Politici și management în domeniul agriculturii

6101_Politici și management în domeniul dezvoltării regionale a Construcțiilor

6402_Dezvoltarea drumurilor

6901_Politici și management în domeniul geodeziei,cartografiei și cadastrului

2. Direcția finanțe:

0501_Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

3. Centru militar teritorial Ungheni:

3104_Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

4. Direcția educație:

8602_Sport

8603_Tineret

8801_Politici şi management în domeniul educaţiei

8802_Educatie timpurie

8803_Invatamint primar

8804_Invatamint gimnazial

8806_Invatamint liceal

8814_Educatia extrascolara si sustinerea elevilor dotati

8815_Curriculum

9019_Protectia sociala a unor categorii de cetateni

5. DASPF:

9001_Politici si management in domeniul protectiei sociale

9006_Protectie a familiei si copilului

9010_Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati

9012_Protectie sociala in cazuri exceptionale

6. Secția cultură:

8501_Politici si management in domeniul culturii

8502_Dezvoltarea culturii

8503_Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national

8814_Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati

 

RAPORT privind asigurarea transparentei procesului decizional în Consiliul raional și subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Ungheni

 

RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA A RAIONULUI UNGHENI PENTRU PERIOADA 2012-2020 (ANUL 2016)