PROIECT „Îmbunătățirea nivelului de pregătire în cazul situațiilor de urgență a structurilor medicale a populației din Ucraina si Republica Moldova”

Proiectul „Dezvoltarea turismului rural pe teritoriul raionului Ungheni prin utilizarea durabila a resurselor naturale”

Proiectul „Dezvoltarea turismului rural pe teritoriul raionului Ungheni prin utilizarea durabila a resurselor naturale”, finanțat de Programul Polska Pomoc, este implementat de Fundatia Padurii Romincka, Polonia, Agentia pentru Dezvoltarea Regionala și Integrarea Europeana Ungheni, IS Rezervația „Plaiul Fagului” și Consiliul raional Ungheni, Republica Moldova.

Scopul proiectului ține de consolidarea capacitătilor în raionul Ungheni pentru prestarea serviciilor turistice și sporirea atractivității zonei date.

Activitatea principala este reconstrucția și crearea Centrului de Informare și Educație Ecologică „Rădenii Vechi” în Rezervația Naturală de Stat „Plaiul Fagului”, deschiderea căruia este planificată pentru toamna anului 2018.

De menționat, că proiectul dat reprezintă o frumoasă colaborare dintre partenerii menționati și este al treilea proiect implementat în raionul Ungheni finanțat de Programul Polka Pomoc.

Proiectul ”Apeductul de grup Pîrlița-Chirileni-Bușila„ finanțat de ADR

Proiectul  ”Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L 392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca”, finanțat de FNRD

Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor – CRISMAS”:

COMUNICAT. Partenerii Proiectului CRISMAS s-au întâlnit în orașul Stavanger, Norvegia pentru schimb de experiență

În perioada 17-18 ianuarie 2017, toți partenerii proiectului CRISMAS (Provincia Forli – Cesena/Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD”/Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger/Norvegia și Consiliul raional Ungheni/Republica Moldova) s-au întâlnit în orașul Stavanger, Norvegia pentru a face o evaluare și diseminare a rezultatelor obținute până acum în procesul de analiză a riscurilor identificate și autoevaluare a capabilității de management al riscurilor în cadrul celei de-a patra ședință de lucru și schimb de experiență (LES 4).

În cadrul ședinței de lucru fiecare partener din proiect a prezentat rezultatele finale ale procesului de analiză a riscurilor identificate la nivel local, modalitățile de implicare și consultare a factorilor interesați, precum și rezultatele autoevaluării capabilității de management al riscurilor în baza chestionarului propus de UE din Liniile directoare privind evaluarea capabilității de management al riscului (2015/C 261/03). Astfel, partenerii proiectului au prezentat rezultatele obținute cu sprijinul factorilor interesați în procesul de analiză a riscurilor prioritizate, promovând mai multe abordări. Echipa din Forli, Italia s-a axat mai mult pe o abordare tehnică a analizei riscurilor, luând ca bază datele statistice care prezintă probabilitatea și impactul riscurilor prioritare (cutremurele de pământ și inundațiile). Partenerii din Bosnia și Nerțegovina s-au orientat pe o abordare mixtă a analizei riscurilor. Consiliul raional Ungheni a prezentat rezultatele analizei calitative a riscurilor în baza metodologiei cauză-efect, iar partenerii din Norvegia au prezentat o abordare sistematică și practică, dat  fiind faptul că sunt în faza de actualizare a rezultatelor analizei riscurilor din 2013.

De asemenea, au fost stimulate discuțiile interactive privind procesul de analiză, prioritizare și evaluare a riscurilor, în cadrul unui atelier practic de corelare a măsurilor pentru reducerea efectelor, probabilității și vulnerabilității care influențează impacturile uman, economic, de mediu și social politic pentru a îmbunătăți procesele de răspuns și recuperare în cazul situațiilor de urgență. Cu o atenție deosebită au fost audiate rezultatele Consiliului raional Ungheni, unicul dintre  cei 4 parteneri care a realizat o autoevaluare complexă și integrală a capabilității de managament al riscurilor pe toate secțiiunile: evaluarea riscurilor, planificarea managementului riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a riscurilor de dezastre și de pregătire pentru situațiile de urgență. Concluziile procesului de autoevaluarea a capabilității de management al riscurilor pe raionul Ungheni se regăsesc în Raport de autoevaluare a capabilitatii de management al riscurilor pe raionul Ungheni .

„Consiliul raional Ungheni este unicul partener care a fost foarte responsabil și a realizat o autoevaluare a capabilității de management al riscurilor pentru toate cele trei secțiuni propuse în Liniile directoare privind evaluarea capabilității de management al riscului (2015/C 261/03) și doresc să cer permisiunea partenerilor din Ungheni pentru a remite acest raport exhaustiv finanțatorului DG ECHO, drept model și bun exemplu de utilizare a instrumentelor de autoevaluare propuse de UE țărilor membre și nu numai,” a concluzionat Nico van Os, managerul Proiectului CRISMAS.

În cadrul aceluiași program de lucru, pe 18 ianuarie 2017 a avut loc a doua ședință a Comitetului de Coordonare a proiectului CRISMAS, unde au fost prezentate rapoartele și progresul proiectului, care se implementează în termenele prestabilite. Au fost punctate activitățile următoare care trebuie să se desfășoare conform planului de activități al proiectului. Noul președinte al Comitetului de Coordonare a proiectului CRISMAS, Jaap Paans, primar al orașului Alblasserdam din Olanda, a accentuat importanța forumului de discuții creat în cadrul proiectului care facilitează schimbul de bune practici și oferă asistență din partea experților din domeniu. ”Este de apreciat că proiectul CRISMAS mobilizează actorii comunitari să se implice la identificarea, analiza și evaluarea riscurilor de dezastre. Exercițiul de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor în raionul Ungheni a adunat la aceeași masă de discuții factorii interesați de la nivel local, dar și pe cei de la nivel  național, care ne-au ajutat astfel să obținem o descriere obiectivă a capabilităților de management al riscurilor la nivelul raionului Ungheni și la nivelul întregii țări. Ședințele de lucru și schimb de experiență sunt foarte utile, fiindcă astfel putem învăța unii de la alții și prelua cele mai bune practici în domeniul managementului riscurilor, ca în final să elaborăm o strategie aplicabilă de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni, prima de acest fel în Republica Moldova”, a accentuat Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, membră a Comitetului de Coordonare a proiectului CRISMAS.

Orașul Stavanger se află în vestul Norvegiei și este  localizat pe coasta sud-estică în regiunea Rogaland cu ieșire la Marea Nordului. Cu o suprafață de 71 km2 și cu o populație de 130 426 locuitori, Stavanger este cel de-al patrulea oraș mare din Norvegia considerat capitala petrolieră a Norvegiei, un important centru universitar, cultural și industrial, dezvoltându-se foarte mult în urma descoperirii petrolului în Marea Nordului. Stavanger este unul din cele mai vechi orașe din Norvegia. Începând cu 1975 partea veche a orașului formată din 173 clădiri vechi din lemn a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Stavanger dispune de bune practici în domeniul managementului riscurilor de dezastre.

Ședințele de lucru și schimb de experiență au loc în cadrul  Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

În cadrul proiectului CRISMAS sunt elaborate o dată la 4 luni buletine informative pentru diseminarea experienței partenerilor privind managementul riscurilor și informarea factorilor interesați despre progresul și rezultatele proiectului. A apărut Buletinul informativ nr.3 care poate fi accesat mai jos.

Buletin informativ nr. 1 – Proiect CRISMAS

Buletin informativ nr.2 – Proiect CRISMAS

Buletin informativ nr.3 – Proiect CRISMAS

Buletin informativ nr.4 – Proiect CRISMAS

Buletin informativ nr.5 – Proiect CRISMAS

Raport de identificare a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni

Raport de analiza a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni

Raport de autoevaluare a capabilitatii de management al riscurilor pe raionul Ungheni

Raport de evaluare unitara a riscurilor de dezastre din raionul Ungheni

Link-uri utile:

 www.crismaseurope.eucommunity@crismaseurope.eulilitincu@yahoo.com

Proiectul ”Crearea Parteneriatului Public-Privat în domeniul producerii ș i livrării agentului termic pe baza de biomasă”