ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 09.11.2020 – 15.11.2020

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 09.11.2020,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Ședința de supervizare individuală cu asistenții sociali comunitari 10, 12.11.2020,

ora 09.00

Sediul

Direcției generale asistență socială și protecție a familiei,

sala de ședințe

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
3. Seminarul cu profesorii de educație fizică 10.11.2020 Gimnaziul

A. Chivriga,

s. Valea Mare

Tema: Dezvoltarea capacității motrice de viteză Direcția educație
4. Seminarul cu secretarii consiliilor locale și asistentele medicale din gimnazii 10.11.2020,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de ședințe

Tema: Coronavirus – reducerea riscului infecțieikmjhn Societatea

de Cruce Roșie

Filiala Ungheni

5. Seminarul teoretico – practic cu profesorii de limbă și literatura română din sectorul Sculeni 10.11.2020,

ora 14.00

Sediul

Direcției educație

(online)

Tema: Strategii și tehnici de evaluare la orele de limbă și literatură română în contextul cerințelor Curricula 2019 Direcția educație
6. Supervizarea Serviciului social Asistență parentală profesionistă 11.11.2020,

ora 09.00

Sediul

Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, sala de ședințe

Cu privire la activitatea Serviciului social Asistență parentală profesionistă în condiții de pandemie Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
7. Ședința Grupului de lucru privind elaborarea Regulamentului pentru concursul Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii școlii 11.11.2020 Sediul

Direcției educație

(online)

Direcția educație
8. Ședința Consiliului de administrație a Direcției educație 11.11.2020,

ora 09.00

Sediul

Direcției educație

1.Cu privire la transportarea elevilor din localitățile arondate la școlile de circumscripție

2.Cu privire la nivelul dotării sălilor de sport cu aparate și utilaje

Direcția educație
9. Seminarul de instruire cu administratorii de SIME din instituțiile școlare 11.11.2020,

ora 15.00

Sediul

Direcției educație

(online)

Cu privire la erorile în procesul de completare a bazei de date Direcția educație
10. Atelierul de lucru Planificarea și coordonarea Programului de educație financiară Me, myself and money 11.11.2020,

ora 15.30

Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
11. Ședința cu managerii școlari 12.11.2020,

ora 09.00

Sediul

Direcției educație

(online)

Cu privire la organizarea tezelor semestriale Direcția educație
12. Sărbătoarea cititorului. Nominalizări și premieri:

– concursul La izvoarele înțelepciunii

–  concursul Cel mai bun cititor

concursul  Cel mai bun eseu despre carte

12.11.2020,

ora 12.30

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Secția

cultură și turism

13. Ședința de dezvoltare cognitivă cu copiii din Serviciul social Asistență parentală profesionistă 12.11.2020,

ora 14.00

Sediul

Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, sala de ședințe

Cu privire la problemele și nevoile copiilor din cadrul Serviciul social Asistență parentală profesionistă Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
13. Ședința de lucru cu directorii școlilor sportive 12.11.2020,

ora 14.00

Școala sportivă Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Gala sportivilor – 2020 Direcția educație
14. Cursurile de formare cu cadrele didactice din instituțiile de învățământ 12.11.2020,

ora 15.00

Centrul Raional de Asistență și Performanță Educațională Tema: Aplicațiile Google pentru Educație Direcția educație
15. Atelierul de lucru  cu profesorii de limbă rusă 13.11.2020,

ora 14.00

Gimnaziul

A. Popovici,

s. Boghenii Noi

Tema: Rolul jocurilor didactice în predarea disciplinei Direcția educație
16. Promovarea cărților noi. Lecturi de Weekend. Hannah Kristin Un nou început 14.11.2020,ora 12.00 Biblioteca Publică RaionalăDimitrie Cantemir Secția

cultură și turism