Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Apeluri de proiect

CIVIL MATCH: găsiți parteneri internaționali pentru a implementa proiecte cu impact transfrontalier

Civil Match este o rețea online dedicată cooperării transfrontaliere pentru agenții de schimbare din 10 țări: Germania, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova (Programul de Parteneriat Estic), atât și Franța, Polonia și Rusia.

Actorii societății civile sunt invitați să participe la un program în două etape:

 • Civil Match (24-26 iulie 2020) – relaționare intensă de 2,5 zile, pentru a găsi parteneri și a implementa proiecte cu impact transfrontalier;
 • Civil Match Forum (21-24 septembrie 2020) – 4 zile, o oportunitate de a obține fonduri pentru proiectele transfrontaliere.

Cele patru subiecte principale ale proiectului Civil Match și următorul Forum sunt: pluralismul și mass-media, cultura și tineretul, măsurile de formare educațională și soluționarea conflictelor.

Fundațiile, asociațiile de presă, tineretul, instituțiile profesioniștilor din învățământul superior și cultura și alte organizații nonguvernamentale se vor conecta și vor lucra online, dând dovadă că o colaborare eficientă ar putea fi stabilită chiar și în perioada în care frontierele sunt închise.

Scopul organizării Civil Match, este de a crea un mediu de viață activ care să promoveze cooperarea, să incubeze idei, să sprijine dezvoltarea de noi proiecte interesante și să se concentreze pe parteneriate internaționale eficiente pentru organizațiile societății civile.

Сivil Match este organizat pentru a spori coeziunea socială și instituirea structurilor societății civile, pentru a promova principiile unui ordin fundamental liber, democratic și pluralist, favorizând astfel coexistența pașnică între națiunile din Europa.

Civil Match este o oportunitate excelentă de a găsi unul sau mai mulți parteneri din alte țări care participă la Forumul Civil Match, să obțină sprijin pentru dezvoltarea comună a ideilor de proiect și să solicite fonduri de la Oficiul Federal German pentru Afaceri Externe (FFO).

Categoriile de Civil Match:

 • Consolidarea pluralismului – stabilirea și promovarea pluralismului de informații, opinie și mass-media (pluralism și media)
 • Promovarea discuției despre valori – consolidarea valorilor prin dialogul societății civile și prin măsuri culturale (cultură și tineret)
 • Deschiderea de perspective pentru viitor – pregătire academică, profesională și socio-politică atât și măsuri de formare ulterioară (Măsuri de formare educațională)
 • Promovarea dialogului și a înțelegerii – reconstruirea încrederii pierdute ca urmare a conflictelor teritoriale (Rezolvarea conflictelor)

Pe perioada petrecerii Civil Match, actorii societății civile regionale vor avea șansa de a știga un premiu de cooperare în valoare de 1000 de euro la fiecare categorie. Vor avea oportunitatea de a genera proiecte transfrontaliere ale societății civile pentru Forumul Civil Match și să solicite fonduri în cadrul programul FFO. În afară de premiile câștigate, toți participanții vor beneficia de alte oportunități:

 • Să aibă o întrevedere cu colegii din alte 10 țări pentru a discuta provocările civile la nivel global și local.
 • Să-și găsească parteneri cu care ar putea colabora în cadrul proiectelor internaționale
 • Să facă cunoștință cu istoriile de succes a proiectelor transfrontaliere și comunicarea transculturală eficientă.
 • Să creeze parteneriate internaționale pe termen lung, bazate pe încredere și prietenie.
 • Să comunice cu organizațiile donatoare și să studieze cele mai recente actualizări cu privire la cererile de subvenții pentru proiecte civile transfrontaliere.
 • Să-și sporească șansele de a participa la Forumul Civil Match și să obțină finanțarea pentru implementarea proiectelor cu impact transfrontalier de la Oficiul Federal German de Afaceri Externe Externe.

Civil Match este un program inițiat de Goethe-Institut Ukraine. Este un proiect de cooperare între Goethe-Institut, Insha Osvita, WECHANGE și Rețeaua din Estul Europei pentru Educația Cetățeniei. Finanțat de Oficiul Federal de Afaceri Externe al Germaniei.

Pentru a vă alătura sesiunilor de networking și “matchmaking” interactiv unde vor participa actorii ai societății civile din 10 țări, completați formularul.

Termen limită: 22 iulie 2020

Puteți aplica pentru Civil Match Forum după participarea la Civil Match.

Contacte:

Kateryna Kovalchuk

Kateryna.kovalchuk@goethe.de
civil-match.online

Program de granturi pentru Cultură, Mass Media, Educație, Spiritualitate și Societate Civilă

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, denumit în continuare DRRM, sprijină cetățenii din Republica Moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de Ghid.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent începând cu data de 27 martie 2020. Pentru proiectele derulate în anul 2020, cererile de finanțare se transmit cel târziu până la data de 10 noiembrie 2020.

PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA

 1. Cultură -“Constantin Brâncuşi”- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice românești din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova.
 2. Mass-media -“Mihai Eminescu”– păstrarea şi afirmarea identităţii culturale românești a cetățenilor din Republica Moldova, promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.

III. Educaţie -“Nicolae Iorga”– păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a cetățenilor din Republica Moldova şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în Republica Moldova.

 1. Spiritualitate şi tradiţie -“Andrei Şaguna”– păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase românești din Republica Moldova.
 2. Societatea civilă – “Dimitrie Gusti”- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova. Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Educație, Cultură și Mass Media. Sunt încurajate proiectele derulate în parteneriat (ONG-uri, grupuri de acțiune locală, instituții locale, etc.)

ELIGIBILITATE

Eligibilitatea solicitantului

Pot obține finanţare nerambursabilă:

 • asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din țară și din afara frontierelor României;
 • persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din țară și din afara frontierelor Românie care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.

Nu pot beneficia de finanțare nerambursabilă acordată de DRRM, solicitanții aflați în una dintre situațiile de mai jos:

 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenția Organizațiilor de Media;
 • se află în incapacitate de plată;
 • au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • nu și-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare și au fost declarați neeligibili de către finanțator;
 • au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 • fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, nu pot obține finanțare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

Eligibilitatea proiectului:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
 • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
 • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetățenii din Republica Moldova.

Descarcati Ghidul de Finantare pentru mai multe detalii

Documentar 2020 DRRM

Documentele în format word necesare pentru solicitarea de finantare (anexe extrase din documentar):

 

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii