La data de 20 octombrie, curent, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni. În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare  chestiuni de pe ordinea de zi: cu privire la executarea  bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2016; cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2016 cu Legea bugetului de stat pe anul 2016; cu privire la  aprobarea Analizei tehnico-economice şi conceptului de reabilitare a proiectului „ Sporirea eficienţei energetice a Liceului Teoretic „ Mihai Eminescu” din or. Ungheni”; cu privire la instituirea Centrului de asistenţă socială a familiei şi copilului „CREDO” în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei; cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere a drumurilor publice locale în   perioada rece a anului 2017 ş.a.

La final de şedinţă preşedinta raionului, Ludmila Guzun,  a mulţumit consilierilor pentru participarea şi implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa ordinară. După care a prezentat un raport suscint al activităţii Consiliului raional pentru ultima perioadă.

”În ceea ce priveşte situaţia financiară pentru anul 2016, transferurle planificate  cu destinaţie generale au fost reduse cu 2 mln 350 mii lei, transferurile cu destinaţie speciale nu au fost reduse. În acest context îndemn şefii de subdiviziuni,  să se abţină la maxim de la cheltuieli din bugetul raional care pot fi evitate, ca să nu ajungem la deficit de buget la final de an. Ţin sa menţionez că situaţia financiară faţă de anul 2015, este mai bună. Ori în 2015  în bugetul raional nu au fost transferaţi peste 19 mln lei”, a subliniat preşedinta.

Pe 11 octombrie, curent, la Ialoveni a avut loc şedinţa Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru) la care a fost aprobată lista proiectelor care vor fi incluse în Programul Operaţional Regional (POR) Centru pentru anii 2017-2020.

             Din spusele preşedintei: ”Din cele şapte proiecte din r. Ungheni, depuse  la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, cinci au fost înaintate spre examinare Consiliului de Dezvoltare Naţională, pentru  a fi incluse în Documentul Unic de Program (DUP), care urmează a fi finanţat  pe parcursul anilor 2017-2020. Două proiecte  vor fi incluse în Programul Operaţional Regional, pentru a se identifica alte surse de finanţare.

Ţin să menţionez că s-a muncit  mult la nivel de subdiviziuni  la elaborarea documentaţiei tehnice, a fişelor de proiect. Mulţumesc echipei pentru  eforturile considerabile depuse şi pentru că s-au încadrat în  termeni  restrînşi!”