A N U N Ț

privind organizarea Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională

propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și în vederea inițierii etapei de planificare și programare în domeniul dezvoltării locale, începând cu data de 22 martie 2022, se dă startul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

 

Concursul are drept scop identificarea și sprijinirea inițiativelor care au un potențial crescut pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova.

Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare locală propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală va fi organizat în baza Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 152/2022.

Aplicanții eligibili pentru participare la Concurs, sunt autoritățile publice locale de nivelul I.

Dosarele cu Cererile de finanțare pentru participare la Concurs vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (termen limită: 20.04.2022, ora 17.00).

Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate  pentru evaluare.

Concomitent se anunță despre startul depunerii dosarelor cu Cererile de finanțare pentru participare la Concursul pentru obținerea cofinanțării proiectelor implementate din sursele de asistență externă.

 

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul  de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală, aprobat prin decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.06/2022 din 18.03.2022, care poate fi accesat pe paginile web: www.satuleuropean.gov.md

 

Dosarele cu cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agențiilor de dezvoltare regională la care se arondează aplicantul, aflate pe adresele:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Republica Moldova, MD-3100

mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./Fax 231 6 19 80

E-mail: adrnord@adrnord.gov.md / www.adrnord.md

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Republica Moldova, MD-6801

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel./Fax 268 2 26 92

e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md / www.adrcentru.md

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Republica Moldova, MD-4101

or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12

Tel./Fax: 241 2 62 86

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md / www.adrsud.md

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia

Republica Moldova, MD-3800

mun. Comrat, str. Biruinței, 50

Tel./Fax: 298 2 26 93

E-mail: adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md / www.adrgagauzia.md

 

Dosarele cu Cererile de finanțare pentru participare la Concurs la domeniul de intervenție 3 „Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă”, Măsura 3.1 „Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare” din Anexa 3 a Hotărîrii Guvernului 152/2022 vor fi depuse la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, pe tot parcursul anului 2022 (fără termen limită).