Iulia PANCU

Născută:05.06.1964

Experienţă profesională

2015- Șef Direcție Educație, Consiliul raionului Ungheni

2011-2015: Vicepreședinte al Consiliului Raional Ungheni

2008-2011: Șef Direcție Învățămînt Tineret și Sport Ungheni

1999-2008: Șefa Centrului Metodic al Direcției Învățămînt Ungheni

1997-1999:Metodist, Direcția Învățămînt Ungheni

1991-1997:Profesoară de chimie LT”GH.Asachi”, or.Ungheni

1986-1991: Profesoară de chimie LT”GH.Asachi”, or.Ungheni

Educaţie şi formare

2018: Republica Cehă, or.Jablonec, nad. Nison-Inno School-kick-of meeting

2018: Vizită de studio Managementului proiectelor eurpoene-Oradea, România, Ungaria, Debrecen

2017: Responsabil de colaborarea cu FISM în cadrul Proiectului ” Reforma Învățămîntului din Moldova”

2017: Festivalul internațional, Kalincovici, Belorusia

07/05/2016-14/05/2016: Parteneriate pentru fiacre copil, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

2015: Conferința internațională, Kosova

2015: Forumul internațional al rîului Dunărea, Germania, Ulm

2013-2015: Președintele Consiliului Consultativ al proiectlui NEXUS

2014: Forumul Economic, Gomel

2014: Coordonarea proiectlui Biroul Comun de Informații și Servicii

2014: Coordonarea proiectlui ”Supravegherea de vecinătate”

2014: Conferința internațională, Iogheva, Estonia

2011: Comisia Națională pentru examen(membru)â

01/04/2011-08/04/2011: Franța, Bourges, Inspecția Academică

2012: Coordonator proiect ”Frima de Exercițiu-Model de Educație Antreprenorială”

2010: Proiect Transfrontalier”Pagini de folclor ale Prutului” , Vaslui,

Managementul de Proiect

2009: Comisia Republicană pentru concursul ”Pedagogul Anului”

Membru

2008: Academia de administrare Publică, activitatea Centrului Metodic

2007: Comisia Republicană pentru atestarea cadrelor didactice, membru

2006: Managemetul curricular și managementul calității, Ministerul Educației, expert internațional A. Crișanâ

2006: Certificat de excelență UP ”I. Creangă”, Renovarea Educației prin implementarea celor mai lansate tehnici de conducere

2003: Universitatea Pedagogică ”I.Creangă”, or.Chișinău, masterat

”Managementul Educațional”

2000: Centrul educațional ProDidactica ”Necesitatea schimbării”

Interdependeța schimbărilor sociale, politice, economice, educaționale

2000:Centrul Educațional ProDidactica ”Inițiere în Metodologia LSDGC”

2000: Centrul Educațional ProDidactica, Didactica chimiei

2000: Institutul de Științe ale Educației, formator local la specialitatea chimia

1981-1986: USM, Chișinău, facultatea de chimie

1971-1981: Școala Medie de Cultură Generală, s. Risipeni, r.Fălești

 

Declarație de avere și interese personale-2018

 

Serghei LACUSTA

 

Născut: 25.08.1959

Experienţă profesională

2015- vicepreşedinte al raionului Ungheni

2013-2015: „Klassica Force” SRL, şef al Secţiei Ungheni a Direcţiei forţă fizică şi tehnică

2008-2010: inginer Secţia evidenţă şi examinare a transportului Ungheni

2006-2008: Şef Secţie evidenţă şi examinare a transportului Ungheni

1980-2006: MAI a Republicii Moldova, ord SAI. A activat în organele afa nr. 81

Educaţie şi formare

1977-1982: Colegiul Agricol din Melitopol. Ucraina

2003-2008: Universitatea de Stat din Moldova

 Declaraţia de avere  și interese personale 2018:

Lăcusta Serghei

Alexandru BRÎNZĂ

pentru-site

Născut: 07.07.1979

Experientă profesională

2015- vicepreşedinte al raionului Ungheni

2007-2015: Director adjunct SRL „ Fortina Labis”

2007- fondator întreprindere mixtă „Green Life” SC

2003-2007: marketolog, SRL „Lefcons-Agro”

2000-2002: marketolog,  SRL „Frulex-A”

Educaţie şi formare

1994-1999: Colegiul industrial şi de construcţii din Chişinău (specialitatea: materiale şi elemente pentru construcţii, calificarea: inginer, constructor, tehnolog )

2011-2014: Academia de transporturi, informatică şi comunicaţii ( facultatea  inginerie şi transport, specialitatea: inginerie şi management în transport )

Stagieri

2014: „FRUIT LOGISTICA”, Messe, Berlin

2013: „FRUIT LOGISTICA”, Messe, Berlin

2012: „FRUIT LOGISTICA”, Messe, Berlin

2011: „FRUIT LOGISTICA”, Messe, Berlin

2010: „GREEN WEEK”, Germania

2009: „INTERPOM”, Italia- Metode inovative de creştere, recoltare şi sortare a fructelor.

2008: „SIMA”, Franţa

 

Declaraţia de avere și interese personale 2018:

Brînză Alexandru