COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale

 

 

Președinte al Comisiei:

Ghenadi Mitriuc– președinte al  raionului

Prim-vicepreședinte:

Mihail Diaconu– vicepreședinte al  raionului

Vicepreședinți:

Marcel Sîrbu – șef interimar al  Direcției Situații Excepționale

Victor Gavrilița –  șef interimar al Inspectoratului  de poliție a raionului Ungheni

Secretar:

Octavian Rusu – specialist principal , Secția administrație publică

Membri:

Tatiana Struc , șef  al Direcției  finanțe

Viorel Scutaru , șef  al Direcției  agricultură și alimentație

Viorel Sorici,  reprezentant în teritoriu al  SA “Moldtelecom” filiala Ungheni

Andrei Alexeev , director al  IMPS Spitalul raional Ungheni

Alexandr Cornei , șef  al Direcției Centrul de  sănătate publică Ungheni

Constantin Fuior , șef al  Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri

Haralampie Chirilov , președinte al  UCOOP Ungheni

Igor Adjovschii , comandant  al  Centrului  militar teritorial Ungheni

Alexei Cazacu , șef interimar al  Direcției regionale „Vest”, Departamentul Poliției de Frontieră

Ion Chelaru, șef adjunct al Direcției teritoriale Ungheni, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Mihail Gorenco, șef  al Inspecției  pentru protecția mediului Ungheni

Denis Carnovschi , șef al  Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Ion Galușca , viceprimar al  municipiului  Ungheni

Valeriu Echim , șef  al Direcției raionale pentru siguranța alimentelor

Vasile Bodrug , director al SA “Drumuri – Strășeni” sectorul Ungheni

Valeriu Brînză  , director al  SA “Red- Nord” filiala Ungheni

Sergiu Cațer , director al SRL “Ungheni Gaz”

Andrei Cozmolici, președinte al  filialei  Ungheni a Uniunii Conducătorilor Auto

Tudor Rădeanu , șef  al Direcției  generale asistență socială și protecție a familiei

Dumitru Cucu , arhitect-șef al raionului


 

 Componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate:

I. Comisia în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie, dezvoltare rurală:

 1. Sergiu Cațer
 2. Raisa Sasu
 3. Gheorghe Petic
 4. Victor Filipovici
 5. Alexandru Brînză
 6. Eduard Bejenari
 7. Nicolae Matrosu
 8. Nina Pascaru
 9. Lacusta Serghei
 10. Constantin Iutiș
 11. Vitalie Chirinciuc

 

       II. Comisia în probleme economie, buget şi finanţe:

 1. Anjelica Luchina
 2. Stepan Pirogan
 3. Oleg Moraru
 4. Slavic Sacacol
 5. Vitalie Cozma
 6. Vladimir Sacacol
 7. Ion Ciocan
 8. Iurie Derenev
 9. Ștefan Sîrbu
 10. Dumitru Chitoraga
 11. Maria Călin

 

 III. Comisia în probleme sociale:

 1. Oleg Belbas
 2. Iulius Știrbu
 3. Valeriu Jardan
 4. Iulia Chirilov
 5. Gheorghe Margarint
 6. Antonina Baraniuc
 7. Eduard Balan
 8. Vitalie Scripcaru
 9. Oleg Malachi
 10. Ira Agachi
 11. Ion Poia
 12. Natalia Valiulin
 13. Mihail Mostovei

 

Comisia raională extraordinară de sănătate publică

Preşedinte:

Tatiana  Lazarvicepreședinte al  raionului

Vicepreşedinte:

Alexandr Cornei ,  șef  al Direcției Centrului de sănătate publică Ungheni

Secretar:

Svetlana Cadenuc , specialist principal, Secţia administraţie publică

Membri:

Tatiana Struc, şef al Direcţiei finanţe

Valeriu Echim, şef al Direcţiei raionale  pentru siguranţa  alimentelor

Andrei Alexeev, director  al IMSP Spitalul raional Ungheni

Lilia Scurtu, şef al  IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Iulia Pancu,  şef  al Direcţiei educaţie

Marcel Sîrbu, şef interimar al Direcţiei situaţii excepţionale

Ruslan Grecu, inspector  adjunct al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni

Mihail Gorenco , şef al Inspecţiei pentru protecția mediului

Mihail Savcenco, şef  al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate

Tudor Rădeanu, şef al Direcţiei generale  asistenţă socială şi protecţie a familiei

Nicolae Odainic, şef al Substației  asistenţă medicală  urgentă  Ungheni

Primarul localităţii, după caz

 

Consiliul raional pentru protecția drepturilor copilului

Preşedinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al  raionului

Vicepreședinte:

Iulia Pancu, șef al  Direcției  educație

 

Secretar:

Svetlana Beșliu, șef  al Serviciului  asistență parentală profesionistă, Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Membri:

Marina Croitoru, șef  al Secției  protecția familiei și copilului, Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Vasile Burlacu, șef adjunct al  Secției  securitate publică, Inspectoratul de poliție Ungheni

Lilia Scurtu, șef  al IMSP Centrul de sănătate Ungheni

Ludmila Cușnir, procuror, procuratura Ungheni

Irina Șișcanu, șef  al Biroului de  probațiune Ungheni

Svetlana Andrieș, șef adjunct  al Centrului  multifuncțional Ungheni, șef   Stare  civilă Ungheni

Veaceslav Hlopețchi, șef  al Serviciului  eliberarea actelor de identitate al Centrului  multifuncțional Ungheni

Iuliana Curecheru, jurist, Episcopia Ungheni

Mădălina Popovici, elevă cl.XI-A  Liceul Teoretic „Gh.Asachi”

 

 Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate

 Preşedinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al  raionului

Vicepreşedinte:

Maria Buruiană, director adjunct Liceul Teoretic  „Gheorghe Asachi ”

Secretar:

Marina Croitoru, șef  al Secției protecția familiei și copilului, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

Membri:

Anjelica Luchina, consilier raional

Eduard Balan, consilier raional

Livia Cațer, șef  al Serviciului  asistență psiho-pedagogică, Direcția educație

Dionisie Ternovschi, viceprimar al  municipiului Ungheni

Vasile Burlacu , șef adjunct  al Secției  securitate publică, Inspectoratul de poliție Ungheni

Natalia Mocanu, președinte  al AO „Speranța copiilor”

Lilia Scurtu, șef al  IMSP Centrul de sănătate Ungheni

 

Comisia

privind transportul auto de călători și bagaje  și asigurarea securității circulației rutiere

Președinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al raionului

Secretar:

Igor Ciobanu, specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri

Membri:

 

Sergiu Cațer, consiler  raional

Vitalie Chirinciuc, consilier raional

Oleg Moraru, consilier raional

Anjelica Luchina, consilier raional

Ștefan Sîrbu, consilier raional

Vladimir Fonariuc, administrator al Gării auto Ungheni

Victor Reznic, șef  al Direcției deservire  fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru

Vasile Bodrug, director  al SA „Drumuri -Strășeni”

Andrian Costenco, inspector superior auto de stat al Serviciului supraveghere tehnică și accidente rutiere, Inspectoratul de poliție Ungheni

Andrei Cozmolici, președinte al  filialei Ungheni a Uniunii conducătorilor auto

Adela Gorun, specialist principal, Secția economie și reforme

 

Comisia raională pentru ajutoare umanitare

Președinte:

Vasile Lupu, vicepreședinte al  raionului

Vicepreședinte:

Constantin Potlog, șef-adjunct al Direcției  generale asistență socială și protecția familiei

Secretar:

Viorica Său, specialist principal,Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Membri:

Iulia Pancu, șef  al Direcției  educație

Irina Toader, șef  al Serviciului juridic și resurse umane, Aparatul președintelui raionului

Dionisie Ternovschi, viceprimar al  municipiului Ungheni

Alexandr Cornei, șef  al Direcției  Centrul de sănătate publică Ungheni

Svetlana  Arhire, președinte al  Societații  orbilor

Raisa Smerdov, președinte  al ONG „Poarta deschisă”

Gheorghe Margarint, consilier raional

Oleg Belbas, consilier raional

Vasile Scripcaru, consilier raional

Ira Agachi, consilier raional