Autorităților Publice Locale

 

Autorităților Publice Locale

 

Raportare ajutoare de stat pentru anul 2017

 

În vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 a Hotărârii Parlamentului nr. 45 din  31.03.2016cu privire la Raportul privind activitatea Consiliului Concurenţei pentru anul 2014, solicităm prezentarea informaţiilor privind barierele anticoncurenţiale şi acţiunile care urmează a fi realizate pentru dezvoltarea unui mediu concurenţial atractiv, conform competenţelor exercitate.

Barierele anticoncurenţiale urmează a fi analizate şi evaluate sub prisma Setului de Instrumente Pentru Evaluarea Concurenţei a OCDE, care poate fi descărcat de pe linkul http://www.oecd.org/daf/competition/98765440.pdf     formularul căruia se prezintă în anexă.

Vom aprecia prezentarea în termen de 30 zile a informaţiei solicitate.

Cu respect,

Preşedinte                                                                    Viorica CĂRARE

Ex. V. Buzuleac

022- 27- 34 -43

Anexă

Formularul de identificare a barierelor anticoncurenţiale

Nr. Denumirea barierelor
1. Identificaţi sectoarele, domeniile sau activităţile economice aflate în sfera de competenţă a organizaţiei dvs. Detaliaţi răspunsul.
2. Identificaţi sectoarele şi/sau domeniile economice unde sunt oferite drepturi exclusive unui furnizor de a oferi bunuri/servicii/lucrări. Detaliaţi răspunsul.
3. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice în care activitatea este determinată de deţinerea unei autorizaţi i/ aprob ări/permisiuni/etc. ca şi condiţie de funcţionare. Detaliaţi răspunsul.
4. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice caracterizate prin limitarea posibilităţii unor furnizori de a oferi bunuri/servicii/lucrări. Detaliaţi răspunsul.
5. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice care sunt caracterizate prin costuri semnificative de intrare sau ieşire de pe piaţă. Detaliaţi răspunsul.
6. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice caracterizate prin existenţa unor limitări teritoriale în calea posibilităţii companiilor de a oferi bunuri/servicii/muncă sau de a investi. Detaliaţi răspunsul.
7. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice în care este limitată posibilitatea vânzătorului de a stabili preţuri/tarife pentru bunuri/servicii/lucrări. Detaliaţi răspunsul.
8. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice în care este limitată libertatea furnizorilor de a-şi face publicitate la bunuri/servicii/lucrări. Detaliaţi răspunsul.
9. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice caracterizate prin standarde de calitate a produsului care conferă avantaje anumitor furnizori sau care depăşesc nivelul pe care clienţii bine-informaţi l-ar alege. Detaliaţi răspunsul.
10. Identificaţi sectoarele şi/sau domeniile economice caracterizate prin existenţa reglementărilor care cresc semnificativ costurile de producţie pentru diverşii furnizori faţă de alţii. Detaliaţi răspunsul.
11. Identificaţi sectoarele şi/sau domeniile economice caracterizate prin existenţa unui regim de auto-reglementare  sau co-reglementare (cu implicarea autorităţii publice). Detaliaţi răspunsul.
12. Identificaţi sectoarele şi/sau domeniile economice care necesită sau încurajează ca informaţiile cu privire la producţia, preţurile, vânzările sau costurile furnizorilor să fie publicate. Detaliaţi răspunsul.
13. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice unde se limitează posibilitatea consumatorilor de a decide de unde achiziţionează bunuri/servicii/lucrări. Detaliaţi răspunsul.
14. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice unde se reduce mobilitatea clienţilor între diverşii furnizori de bunuri sau servicii prin creşterea explicită sau implicită a costurilor de transfer de la un furnizor la altul. Detaliaţi răspunsul.
15. Indicaţi sectoarele şi/sau domeniile economice unde nu există suficiente informaţii/norme necesare cumpărătorilor pentru a putea face achiziţii eficiente. Detaliaţi răspunsul.