Nota explicativă la proiectul de decizie ,,Despre modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice”

Proiect – Decizie ,,Despre modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice”

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul de decizie Despre modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice

                                 

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

 

 

 

Nota explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului  2021

Proiect – Decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru  primul  semestru  al anului 2021”

Anexa nr.1

Anexa nr.2

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la  mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia 3/4 din 26.05.2016”

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI UNGHENI PENTRU PERIOADA 2012-2020

 

 

Nota explcativă la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2021 în a doua lectură”

Proiect – Decizie cu privire la  modificarea Deciziei nr.6/3 din 03.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în a doua lectură”

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.6

Tabelul nr.1

Tabelul nr.2

Tabelul nr.3

 

 

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”

Regulament cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară

ACORD DE PARTENERIAT – în implementarea fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

 

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii Publice Raionale ”Dimitrie Cantemir”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII PUBLICE RAIONALE ,,DIMITRIE CANTEMIR” UNGHENI

 

 

 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a instituțiilor publice”