Notă informativă la proiectul de decizie „ Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor”

Proiect Decizie ,,Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor”

 

Notă informativă la proiectul de decizie   „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020  în prima lectură”

Anexă

 

Notă informativă la proiectul de decizie   „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului  raional pentru anul 2020 în a doua lectură”

Anexe

Tabele

 

Notă informativă la proiectul de decizie „ Cu privire la aprobarea programului privind repartizarea  mijloacelor financiare din fondul rutier pentru anul 2020”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2020”

PROGRAMUL PRIVIND REPARTIZAREA MIJLOACE FONDULUI RUTIR PE ANUL 2020

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la acceptarea transmiterii în administrare a bunului imobil şi aprobarea statutului Î.M. „Biroul de Proiectări, Arhitectură şi Sistematizări raionul Ungheni” în redacţie nouă”

Anexe

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la acceptarea transmiterii în administrare a bunului imobil şi aprobarea statutului Î.M. „Apă-Ungheni” în redacţie nouă”

Anexe

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni  pentru trimestrul I al anului 2020”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante”

 

Proiect – Decizie ,,Despre modificarea Deciziei nr.6/16 din 20.08.2015 „Cu privire la instituirea comisiei raionale extraordinare  de sănătate publică”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la delegarea atribuţiilor”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la delimitarea în mod selectiv a proprietății publice de nivelul II a Consiliului Raional Ungheni”

 

Proiect – Decizie ,,Despre modificarea Deciziei Consiliului raional nr.6/6 din 04.12.2003 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare”

 

Proiect – Decizie ,,Despre  modificarea Deciziei Nr. 3/6 din 26.05.2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale  pentru protecţia copilului aflat în dificultate”

 

Proiect – Decizie ,,Privind modificarea Deciziei Consiliului raional nr.6/5 din 02.12.2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi instituirea Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe”

 

Proiect – Decizie ,,Modificare Comisie prot.drepDespre  modificarea Deciziei nr. 5/26 din 22.07.2010 Cu privire la instituirea Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului”

 

Proiect – Decizie ,,Despre  modificarea Deciziei nr. 7/12 din 24.11.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje al Consiliului raional Ungheni”

 

Proiect – Decizie ,,Despre  modificarea Deciziei  nr. 9/1 din 15.11.2019 „Cu privire la instituirea Comisiilor consultative de specialitate”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea componenței Consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea graficului acordării concediilor de odihnă anuale”

 

Proiect – Dcizie ,,Cu privire la capitalul social al Î.M. ,,Biroul de proiectări, arhitectură și sistematizări raionul Ungheni”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni8/3 din 27.12.2018 „Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei victimelor reabilitate ale represiunilor politice”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor”