Notă explicativă la proiectul de decizie ,,Despre modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice”

 Proiect – Decizie ,,Despre modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice ,,Sfîntul Vasile cel Mare” aprobat prin Decizia nr.9/3 din 29.12.2016 ,,Cu privire la reorganizarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost și Serviciului social ,,Respiro” în Centru de plasament pentru persoane adulte și vîrstnice”

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul de decizie

 

                                       

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Anexă

Anexă

 

 

Proiect – Decizie  ,,Cu privire la redirecționarea mijloacelor financiare”

Anexă

Anexă