NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de decizie „ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

ANEXE

 

Notă explcativă la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2019 în a doua lectură”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/2 din 29.11.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a doua lectură”

ANEXE

TABELE

 

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul de decizie „ Cu privire la executarea bugetului raional pentru  anul 2019”

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional pentru anul  2019

Proiect – Decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019”

ANEXE

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul  raional Ungheni,  Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Fundația Comunitară Ungheni

PACTUL LOCAL PENTRU DEZVOLTARE „ÎMPREUNĂ PENTRU BUNĂSTAREA CETĂȚENILOR”

 

Notă informativă privind activitatea Direcției Educație pe parcursul anilor academici 2017-2018 și 2018-2019

Proiect – Decizie ,,Cu  privire la activitatea Direcției educație pe parcursul anilor academici 2017-2018 și 2018-2019”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Societatea de Cruce Roșie din Republica Moldova și Consiliul  raional Ungheni”

Acord de colaborare între Societatea de Cruce Roșie din Moldova și Consiliul Raional Ungheni

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul II al anului 2020”

PROGRAMUL   DE   ACTIVITATE al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul II al anului 2020

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la  mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio- economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin  Decizia 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia 3/4 din 26.05.2016”

Raport privind gradul de implementare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020 (anul 2019)

 

Proiect – Decizie ..Cu privire la acceptarea transmiterii în gestiune a bunului imobil”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la demisia dnei Maria Bolotovici”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de şef Secţie cultură şi turism şi aprobarea textului anunţului cu privire la concurs”

 

Proiect – Decizie ,,Despre  modificarea Deciziei  nr. 9/1 din 15.11.2019 „Cu privire la instituirea Comisiilor consultative de specialitate”