Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Liceului Teoretric «Vasile Alecsandri» din mun. Ungheni

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului «Anatol  Popovici» din s. Boghenii Noi

 Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Morenii Noi  din s. Morenii Noi 

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Buzduganii de Sus din s. Buzduganii de Sus”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța  Direcției Educație

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la angajarea de la BC „Victoriabank ”SA  unui împrumut pentru cheltuieli capitale

 

Proiect – Decizie Despre modificarea deciziei nr.4/1 din 08.07.2015 ,,Cu privire la instituirea Comisiilor consultative de specialitate „

 

Proiect – Decizie Despre  modificarea Deciziei nr. 6/3 din 10.12.2009 ,,Cu privire la instituirea Centrului de Resurse și Atragerea Investițiilor”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică  a unor bunuri”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la acceptarea primirii în proprietate publică  a unor bunuri pentru dotarea centrelor de tineret”

Anexă 

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la demisia dnei Guzun Ludmila”