Proiectul de decizie ,,Cu privire la trecerea unei porțiuni de teren din domeniu public în domeniu privat al UAT raionul Ungheni, schimbarea modului de folosință și inițierea formării bunului imobil prin combinare ”

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la formarea bunurilor imobile amplasate în intravilanul satului Petrești”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA –  PLANUL PRIVIND PROIECTE INVESTIȚIONALE PRIORITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventariere IMSP, I.M

Centrul de sănătate – Năpădeni

Centrul de sănătate – Cetireni

Centrul de sănătate – Cioropcani

Centrul de sănătate – Cornești

Centrul de sănătate – Dănuțeni

Centrul de sănătate – Măcărești – Costuleni

Centrul de sănătate – Mănoilești

Centrul de sănătate – Năpădeni

Centrul de sănătate – Petrești

Centrul de sănătate – Pîrlița

Centrul de sănătate – Rădenii Vechi

Centrul de sănătate – Sculeni

Centrul de sănătate – Ungheni

Centrul de sănătate – Valea Mare

ÎM Centrul Stomatologic

Spitalul Raional Ungheni

 

 

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară din 28.03.2022

  

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 03.03.2022

 

 Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni din 20.01.2022