Notă informativă la proiectul de decizie  ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/2 din 29.11.2018  ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a doua lectură”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/2 din 29.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a doua lectură”

Notă explcativă la proiectul deciziei „Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2019 în a doua lectură”

Anexe

Tabele

 

Notă informativă la proiectul de decizie „ Cu privire la executarea bugetului raional  pentru semestru I al anului 2019”

Notă explicativă la raportul privind executarea bugetului raional  pentru I semestru al anului  2019

Proiect – Decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pentru  primul  semestru al anului 2019”

Anexe

 

Notă informativă la proiectul de decizie „ Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Proiect – Decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

 

Proiect  – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului Frăsinești din s. Frăsinești”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Liceului Teoretic „Elada„din s. Măcărești”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Școlii Primare „Spiridon Vangheli” din mun.Ungheni”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Centrului Militar Teritorial Ungheni”

Anexă

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța  Direcției Finanțe”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2019”

 

Proiect decizie ..Cu privire la acordare indemnizației unice”

 

Proiect – Decizie ,,Despre modificarea și completarea Deciziei nr.2/13 din 10.05.2018 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  Centrului  de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrînilor şi a statelor  de personal în redacție nouă

 

Proiect – Decizie ,,Cu  privire la demisia din funcția de vicepreședinte și reîncadrarea în funcția publică a dnei Iulia Pancu”

 

 Proiect – Decizie ,,Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Ungheni”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanţa de judecată”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la desemnarea reprezentantului”

 

Proiect – Decizie ,,Despre modificarea Deciziei nr.1/12  din 26.02.2009 Cu privire la constituirea Fondului de susţinere  a sportivilor de performanţă”

 

Proiect – Decizie ,,Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Ungheni”