ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 22.04.2019 – 28.04.2019

Nr.d/r.

Măsurile preconizate

Data şi ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Ședința operativă cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 22.04.2019,ora 08.00 Sediul

Consiliului raional,str. Națională 11,sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Expoziția de carte, de desene Pâmântul – titan bătrân, dedicată Zilei Internaționale a Planetei Pământ 22.04.2019 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir, filialele nr.nr.2, 4

Secția cultură și turism
3. Deplasările în teritoriu ale specialiștilor Direcției generale asistență socială și protecție a familiei 22 – 23.04.2019,ora 09.00 Comuna Cioropcani Cu privire la monitorizarea utilizării mijloacelor financiare de către beneficiarii de ajutor social și ai Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
4. Ședința Comisiei de încorporare a cetățenilor care au depus cerere pentru satisfacerea Serviciului civil în primăvara anului 2019 22.04.2019,ora 10.00 Sediul Centrului militar teritorial Ungheni Secția

administrație publică

Centrul militar teritorial Ungheni

5. Ședința Consiliului de administrație a Direcției educație 22.04.2019,ora 14.00 Sediul

Direcției educație

1.Cu privire la gradul de realizare a disciplinelor opționale în instituțiile școlare2.Cu privire la nivelul de asigurare cu inventar sportiv a instituțiilor de învățământ Direcția educație
6. Deplasările în teritoriu ale Serviciului social Echipa mobilă 23 – 25.04.2019,ora 09.00 Comuna Pîrlița

Satele Teșcureni, Costuleni

Tema: Prestări servicii sociale Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
7. Ziua bibliotecarului 23.04.2019,ora 10.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
8. Ședința Grupului de lucru pentru efectuarea de achiziție a lucrărilor și a mărfurilor cu bani publici (luarea deciziei) 23.04.2019,ora 11.00 Sediul

Consiliului raional,str. Națională 11,

sala de protocol

Cu privire la rezultatele COP-urilor privind achiziția lucrărilor de reparație a 4 porțiuni de drum și a ecranului LED Secția edonomie și reforme
9. Ședința Consiliului consultativ al Direcției educație 23.04.2019,ora 14.00 Sediul

Consiliului raional,str. Națională 9,

sala de conferințe

1.Cu privire la predarea disciplinelor școlare Robotica și Educația digitală în învățământul primar. Impedimente și perspective2.Cu privire la aprobarea Platformei raionale de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2019 – 2020 Direcția educație
10. Ședința Grupului de lucru privind proiectarea activității metodice, aria curriculară Științe 23.04.2019,ora 14.00 Sediul

Direcției educație

Direcția educație
11. Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate 24.04.2019,ora 10.00 Sediul

Consiliului raional,str. Națională 11,

sala de protocol

Cu privire la examinarea cazurilor copiilor aflați în situații de risc Vicepreședintele raionului,

Alexandru Brînză

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

12. Ședința de coordonare a inițiativelor de tineret în cadrul Programului raional de granturi – 2018 24.04.2019,ora 14.00 Sediul Centrului raional de tineret Ungheni Direcția educație
13. Expoziția de carte Învierea Domnului – înălțare spre veșnicie 25.04.2019 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
14. Recitalul de colinde pascale Hristos a înviat! 25.04.2019,ora 14.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir, filiala nr. 1

Secția cultură și turism
15. Turneul republican de minifotbal  Guguță, etapa raională 25 – 26.04.2019,ora 14.00 Stadionul central Ungheni Direcția educație
16. Clubul femeilor de succesMesager al prosperării 25.04.2019,ora 16.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism