ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 12.04.2021 – 18.04.2021

 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Monitorizarea situației pandemice, în contextul COVID-19, în instituțiile de învățământ 12 – 16.04.2021 Sediul

Direcției educație,

online

  Direcția educație
2. Monitorizarea situației pandemice, în contextul COVID-19, în centrele de plasament și serviciile sociale 12 – 16.04.2021 Sediul

Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, online

  Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
3. Monitorizarea formării și dezvoltării competenței de literație în cadrul disciplinelor școlare pentru profil real 12 – 16.04.2021 Instituțiile școlare   Direcția educație
4. Concursul intelectual pe echipe Unde este logica? 12.04.2021,

ora 09.00

Centrul Raional de Tineret Ungheni/

online

  Direcția educație
5. Ședința de supervizare individuală cu asistenții sociali comunitari (online) 12.04.2021,

ora 09.00

Sediul

Serviciului social

Casa Comunitară,

comuna Sculeni

Tema: Rolul nutrienților în profilaxia epuizării emoționale A.O. Keystone Moldova

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

6. Ședința de supervizare individuală cu asistenții sociali comunitari (online) 12 – 14.04.2021,

ora 09.00

Comunele

Valea Mare,

Negurenii Vechi

Satul Cornești

Orașul Cornești

Cu privire la monitorizarea și respectarea procedurii și a termenelor de aplicare a managementului de caz Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
7. Instruirera inițială a solicitanților la postura de asistent parental profesionist (online) 12 – 14.04.2021,

ora 09.30

Tema: Instituționalizarea și efectele instituționalizării. Comunicarea cu copilul Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
8. Atelierul cu părinții în cadrul Programului Mellow Parenting.

Grupul de bebeluși 0 – 18 luni

13.04.2021,

ora 14.00

Sediul

Centrului CREDO,

sala multifuncțională/

online

Tema: Aplicarea tehnicilor de realizare progresivă Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
9. Ceaiul de socializare Lucruri simple pe care le poți face pentru o mai bună inteligență emoțională 13.04.2021,

ora 16.00

Centrul Raional de

Tineret Ungheni/

online

  Direcția educație
10. Atelierul de lectură.

Prima mea carte, prima mea poveste: Cine e mămica mea?

14.04.2021,

ora 12.30

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

  Secția

cultură și turism

11. Seminarul teoretico – practic cu profesorii de educație pentru societate 14.04.2021,

ora 13.30

Gimnaziul

Negurenii Vechi/

online

Tema: Monitorizarea modificărilor metodologiei de evaluare criterială  prin discriptori Direcția educație
12. Atelierul metodico – practic cu profesorii de educație tehnologică 14.04.2021,

ora 14.00

Sediul

Direcției educație,

online

Tema: Tehnici moderne de lucru la educația tehnologică în condiții online Direcția educație
13. Ședința cu managerii școlari 15.04.2021,

ora 09.00

Sediul

Direcției educație,

online

1.Cu privire la activitatea secțiilor sportive în instituțiile de învățământ

2.Cu privire la rezultatele proiectelor investiționale și educaționale

Direcția educație
14. Festivalul de folclor pentru copii Galina Popovici (online) 15.04.2021 Facebook-ul

Secției cultură

și turism

  Secția

cultură și turism

15. Întrunirea metodică de sector cu cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie 15.04.2021,

ora 14.00

Instituția de educație timpurie Deceluș,

satul Unțești

Tema: Modalități de valorificare a competențelor transversale și domenii de realizare Direcția educație
16. Atelierul cu părinții în cadrul Programului Mellow Parenting.

Grupul de bebeluși 0 – 18 luni

15.04.2021,

ora 14.00

Sediul

Centrului CREDO,

sala multifuncțională/

online

Tema:  Atitudini parentale pozitive/atitudini parentale negative Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
17. Seminarul metodic cu specialiștii caselor de cultură, căminelor culturale și conducătorii formațiilor artistice din raion 16.04.2021,

ora 10.00

Platforma

Google Meet

Tema: Etapele procesului de elaborare și realizare a scenariului unui spectacol artistic Secția

cultură și turism

18. Atelierul de lucru  cu cadrele didactice din instituțiile școlare 16.04.2021,

ora 14.00

Centrul Educațional/online Tema: Tehnologii educaționale interactive Direcția educație
19. Ședința Comisiei privind transportul auto de călători și bagaje și asigurarea securității circulației rutiere din raionul Ungheni 16.04.2021,

ora 15.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Națională 11,

sala de ședințe

Cu privire la modificările în Programul raional de transport de călători Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri

20. Instruirile online Lego Robotica 16 – 17.04.2021,

ora 17.00

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

  Secția

cultură și turism

21. Serviciul Modern de Bibliotecă Bibliotecarul recomandă. Cartea  de week-end. Trei femei, de

Lisa Taddeo

17.04.2021,

ora 15.00

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

  Secția

cultură și turism

Ex.: S. Cadenuc

Tel.: 0236 22081