ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 19.08.2019 – 25.08.2019

 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi Responsabilii
1. Ședința operativă cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 19.08.2019,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Sesiunea de formare a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie 19 – 25.08.2019 Instituția de educație timpurie Guguță, municipiul Ungheni Cu privire la implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educație Timpurie Direcția educație
3. Atelierul de lucru cu producătorii agricoli din raion 19.08.2019,

ora 09.30

Sediul fostului gimnaziu Hristoforovca

(partea teoretică)

G.Ț. Petru Vizitiu (partea practică)

Cu privire la tehnologiile moderne de producere a fructelor și de multiplicare a materialului săditor la cultura de căpșuni Direcția agricultură și alimentație

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA)

4. Întrunirea metodică cu învățătorii din raion 19, 21, 23.08.2019,

ora 09.00

L.T. M. Eminescu

 

  Direcția educație
5. Sesiunea de formare a cadrelor didactice 19 – 23.08.2019,

ora 09.00

L.T. M. Eminescu

L.T. V. Alecsandri

  Direcția educație
6. Ședința clusterului ANTREC Ungheni 19.08.2019,

ora 11.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 9

sala de conferințe

Cu privire la activitățile clusterului pentru perioada august – septembrie Secția economie și reforme
  7. Supervizarea Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii 19.08.2019,

ora 14.00

Sediul

Direcției generale asistență socială și protecție a familiei

1.Cu privire la revizuirea bazei de date pe primării

2.Cu privire la întocmirea planului de acțiuni privind gestionarea banilor pentru anul 2019

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
8. Ședința cu managerii instituțiilor preșcolare 20.08.2019,

ora 09.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

  Direcția educație
9. Deplasarea în teritoriu a specialistului din cadrul Serviciului de îngrijiri sociale la domiciliu a persoanelor singuratice 20 – 21.08.2019,

ora 09.00

Municipiul Ungheni Cu privire la monitorizarea persoanelor deservite la domiciliu Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
10. Ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate 20.08.2019,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

1.Cu privire la examinarea cazurilor copiilor aflați în situații de risc

2.Cu privire la evaluarea competențelor profesionale a asistenților parentali profesioniști

Vicepreședintele raionului, Alexandru Brînză

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

11. Ora metodică cu angajații din domeniul culturii din raion 21.08.2019,

ora 11.00

Casa Raională de Cultură, s. Pîrlița   Secția cultură și turism
12. Supervizarea Serviciului asistență parentală profesionistă 21.08.2019,

ora 14.00

Sediul

Direcției generale aasistență socială și protecție a familiei

1.Cu privire la monitorizarea cazurilor

2. Cu privire la pregătirea copiilor din Serviciu către noul an de studii

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
13. Forumul pedagogic 22.08.2019,

ora 10.00

Palatul Sărbătorii   Direcția educație
14. Seminarul cu apicultorii din raion 22.08.2019,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferințe

(partea teoretică)

G.Ț Ion Pascaru  (partea practică)

Cu privire la activitatea demonstrativă și de instruire pentru implementarea stupilor verticali pe rama de 3/4 Direcția agricultură și alimentație

Asociația apicultorilor din raion

15. Supervizarea serviciilor din cadrul Centrului CREDO 22.08.2019,

ora 10.00

Centrul CREDO Cu privire la elaborarea planului de activități pentru sezonul de toamnă Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
16. Laboratorul practic Transpunerea scenică a unui obicei, în baza Formației folclorice Tudirițele 22.08.2019,

ora 10.00

Casa de cultură,

s. Todirești

  Secția cultură și turism
17. Atelierul practic Împletirea fibrelor vegetale 22.08.2019,

ora 15.00

Casa Raională de Cultură, s. Pîrlița   Secția cultură și turism
18. Ședința Grupului de lucru privind organizarea Festivalului recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale 23.08.2019,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 9,

sala de conferințe

Cu privire la elaborarea conceptului de organizare și desfășurare a Festivalului recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale, ediția anului 2019 Direcția agricultură și alimentație

 

19. Ședința Comisiei privind protecția adultului în situație de risc social 23.08.2019,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de protocol

Cu privire la plasamentul adulților vulnerabili în servicii sociale Vicepreședintele raionului, Alexandru Brînză

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei