ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 18.02.2019 – 24.02.2019

 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 18.02.2019,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,str. Națională 11,sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secțiaadministrație publică
2. Campania dedicată Zilei Internaționale a Donației de carte Implică – te și dăruiește o picătură de inteligență 18 – 23.02.2019 Biblioteca publică raionalăDimitrie Cantemir Secția cultură și turism
3. Ședința cu conducătorii colectivelor artistice din raion 18.02.2019,

ora 13.00

Sediul Secției cultură și turism Secția cultură și turism
4. Colocviul literar dedicat Zilei Internaționale a Limbii Materne Limba română – distanța dintre inimă și umbra ei, care se numește suflet 18.02.2019,ora 14.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
5. Supervizarea Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii 18.02.2019,ora 14.00 Sediul Direcției asistență socială și protecție a familiei, sala de ședințe Direcția asistență socială și protecție a familiei
6. Vizitele în teritoriu ale echipei Serviciului social Echipa mobilă 19 – 21.02.2019,

ora 09.30

Comunele Agronomovca, Pîrlița Satul Costuleni Prestări servicii Direcția asistență socială și protecție a familiei
7. Seminarul de sector cu profesorii de educație fizică 19.02.2019,ora 10.00 Gimnaziul Grăseni Tema: Dezvoltarea capacității motrice Direcția educație
8. Supervizarea serviciilor din cadrul Centrului CREDO 19.02.2019,ora 14.00 Centrul CREDO Direcția asistență socială și protecție a familiei
9. Testarea pe eșantion, sesiunea 2019, ciclul primar 20.02.2019 Gimnaziul I. VatamanuȘcoala primarăS. Vangheli Direcția educație
10. Atelierul raional cu profesorii de educație muzicală 20.02.2019,ora 09.00 Gimnaziul Mănoilești Direcția educație
11. Ședința cu managerii școlari 20.02.2019,ora 11.00 LT V. Alecsandri 1.Cu privire la activitățile comune realizate de școală – grădiniță – autorități publice locale2.Cu privire la activitatea Centrului de resurse pentru educație incluzivă și gradul de realizare a serviciilor de suport pentru dezvoltarea educației incluzive Direcția educație
12. Bibliocafeneaua Hai să facem 30 de secunde pentru bine

Interviul Bibliotecarii și biblioteca

20.02.2019,ora 10.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

Secția cultură și turism
13. Ora metodică cu angajații din domeniul culturii din raion 20.02.2019,ora 11.00 Casa Raională de Cultură s. Pîrlița Secția cultură și turism
14. Testarea pe eșantion, sesiunea 2019, ciclul gimnazial 21.02.2019 LT A. Mateevici

LT SculeniLT A. Pușkin

Direcția educație
15. Recitalul de poezie Limba  – o armă a gândirii 21.02.2019,ora 15.00 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir, filiala nr.1

Secția cultură și turism
16. Testarea pe eșantion, sesiunea 2019, ciclul liceal 22.02.2019 LT M. Eminescu

LT V. AlecsandriLT I. CreangăLT Gh. Asachi

Direcția educație
17. Ședința cu managerii preșcolari 22.02.2019,ora 12.00 Sediul

Consiliului raional,str. Națională 11,

sala de ședințe

1. .Cu privire la activitățile comune realizate de școală – grădiniță – autorități publice locale2. Cu privire la rezultatele proiectelor investiționale Direcția educație
18. Serata distractivă Dragobetele – Cupidon al neamului 22.02.2019,ora 13.30 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir, filiala nr.2

Secția cultură și turism