ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 17.06.2019 – 23.06.2019

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 17.06.2019,

ora 08.00

Sediul

Consiliului raional,

str. Naţională 11,

sala de şedinţe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Vizita Comisiei din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Direcția situații excepționale 17.06.2019 Localitățile raionului Cu privire la reevaluarea culturilor agricole care au avut de suferit în urma calamităților naturale în perioada 18 – 21 mai 2019 Direcția agricultură și alimentație
3. Deplasările în teritoriu ale echipei Serviciului social Asistență parentală profesionistă 17, 19.06.2019,

ora 09.00

Orașul Cornești

Satele Teșcureni, Rădenii Vechi

Comunele Pîrlița, Alexeevca, Mănoilești

Cu privire la monirorizarea activității Serviciului social Asistență parentală profesionistă Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
4.  Campania Lecturile verii.

Cartea nu are vacanță

17 – 23.06.2019,

ora 10.00

Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

  Secția cultură și turism
5. Întâlnirea cu scriitoarea din Sanct Petersburg, Liudmila Maximova 17.06.2019,

ora 15.00

Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

  Secția cultură și turism
6. Examenul național de bacalaureat la proba la solicitare 18.06.2019 Centrele de BAC   Direcția educație
7. Vizitele în teritoriu ale echipei Serviciului social Echipa mobilă 18, 20.06.2019,

ora 09.00

Comuna Condrătești

Satul Năpădeni

Cu privire la elaborarea planului individualizat de asistență socială Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
8. Atelierul Fun Team Building.

Distracție și învățare prin comunicare

19.06.2019,

ora 14.00

Centrul Raional de Tineret Ungheni   Direcția educație
9. Expoziția de carte dedicată lui

George Călinescu, critic și istoric literar, eeist, poet, prozator și dramaturg,  la 120 de ani de la naștere Ași dori din toată inima să fii fericită… cu mine

19.06.2019 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

  Secția cultură și turism
10. Lecturile verii Cu cartea la cei mici 19 – 23.06.2019,

ora 10.00

Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

  Secția cultură și turism
11. Ora metodică cu lucrătorii din domeniul culturii din raion 19.06.2019,

ora 11.00

Casa Raională de Cultură, s. Pîrlița   Secția cultură și turism
12. Ședința de lucru cu specialiștii din Secția protecția familiei și copilului 20.06.2019,

ora 15.00

Sediul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei,

sala de ședințe

Cu privire la elaborarea planului individualizat de asistență socială Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
13. Expoziția de carte dedicată lui

Mihail Gheorghe Cibotaru, prozator și publicist,  la 85 de ani de la naștere

21.06.2019 Biblioteca publică raională

Dimitrie Cantemir

  Secția cultură și turism
14. Seminarul de instruire continuă cu asistenții parentali profesioniști 21.06.2019,

ora 09.30

Sediul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei,

sala de ședințe

Cu privire la consolidarea capacităților de educare parentală a asitenților parentali profesioniști CCF Moldova

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei