ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 09.12.2019 – 15.12.2019

 

Nr.d/r. Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 09.12.2019,ora 08.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de şedinţe Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secţia

administraţie publică

2. Expoziția Arta tradițională 09 – 13.12.2019,ora 10.00 Casa Raională de Cultură s.Pîrlița Secția cultură și turism
3. Expoziția de covoare Istoria prin covoare 09 – 15.12.2019 Casa Raională de Cultură s.Pîrlița Secția cultură și turism
4. Tezele semestriale în treapta liceală 09 – 13.12.2019 Liceele din raion Direcția educație
   5. Deplasările în teritoriu ale echipei Serviciului social Echipa mobilă 09 – 12.12.2019,ora 09.00 Satele Cornești, Măgurele, Cornova, NăpădeniComunele Hîrcești, Sinești, Boghenii Noi Prestări servicii Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
  6. Ședința de supervizare individuală cu asistenții sociali comunitari 09 – 13.12.2019,ora 13.00 SediulDirecției generale asistență socială și protecție a familiei,sala de ședințe Monitorizarea și respectarea procedurii și a termenelor de aplicare a managementului de caz al dosarului beneficiarului Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
   7. Ședința Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie și dezvoltare rurală 09.12.2019,ora 14.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 9,sala de conferințe 1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură2.Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor Secţia

administraţie publică

   8. Întâlnirea comunitară cu tinerii din satul Rădenii Vechi 09.12.2019,ora 14.00 GimnaziulRădenii Vechi Direcția educație
   9. Vizita Comisiei sociale la reședința curentă a beneficiarilor de ajutor social 10, 13.12.2019,ora 08.30 ComuneleCondrătești, Todirești Verificarea autenticității informației prezentate în cererea pentru acordarea  ajutorului social și utilizarea ajutorului Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
     10. Seminarul teoretico – practic la educația fizică 10.12.2019,ora 09.00 Gimnaziul Hîrcești Tema: Dezvoltarea capacității motrice, îndemânarea prin jocul de baschet Direcția educație
  11. Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate 10.12.2019,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de protocol Cu privire la eliberarea avizului pentru acordarea/neacordarea suportului monetar Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

   12. Ședința Comisiei de specialitate în probleme economie, buget și finanțe 10.12.2019,ora 13.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 9,sala de conferințe 1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură2.Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor Secţia

administraţie publică

   13. Ședința Comisiei de specialitate în probleme sociale 10.12.2019,ora 15.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 9,sala de conferințe 1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură2.Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor Secția

administraţie publică

  14. Ședința de supervizare cu asistenții parentali profesioniști 11 – 12.12.2019,ora 09.00 Sediul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei,sala de ședințe Cu privire la totalizarea activității Serviciului social Asistență parentală profesionistă pe anul 2019 Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
   15. Atelierul interactiv Managementul timpului 11.12.2019,ora 15.00 Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
   16. Ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni 12.12.2019,ora 10.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de şedinţe 1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în prima lectură2.Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate la reparația capitală a edificiilor Secția

administraţie publică

   17. Întâlnirea ministrului Justiției,Fadei Nagacevschi, cu factorii de decizie din raion 12.12.2019,ora 11.00 SediulConsiliului raional,str. Naţională 11,sala de şedinţe Secția

administraţie publică

   18. Atelierul de lucru Noi și UE UE în Republica Moldova: percepțiile și realitatea 12.12.2019,ora 13.00 Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
   19. Start Sărbătorilor de Iarnă Să se aprindă luminile la noi 12.12.2019,ora 14.00 Biblioteca Publică RaionalăDimitrie Cantemir Secția cultură și turism
   20. Spartachiada elevilor la proba joc de dame, etapa finală 15.12.2019,ora 09.00 Centrul Educațional Ungheni Direcția educație
   21. Masa rotundă Procedee tehnice de confecționare și tipologia covoarelor populare 15.12.2019,ora 16.00 Casa Raională de Cultură s.Pîrlița Secția cultură și turism