ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 18.10.2021 – 24.10.2021

 

Nr.d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 18.10.2021,ora 08.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,

sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Evaluarea bibliotecilor publice din raion 18 – 21.10.2021 Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir Secția cultură și turism
2. Etapa raională a Concursului republicanA Chance, Une Chance, Eine Chance 18 – 24.10.2021 SediulDirecției educație Direcția educație
Expoziția de desene a elevilor de la Școala de Arte Doina și Ion Aldea-Teodorovici, orașul Cornești 18 – 24.10.2021 Casa Raională de Cultură s. Pîrlița Secția cultură și turism
Monitorizarea copiilor din Serviciul social Asistență parentală profesionistă 19.10.2021,ora 09.00 Municipiul UngheniComunele Morenii Noi, Valea Mare Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
Ședința de totalizare a rezultatelor acreditării Serviciului social Îngrijiri sociale la domiciliu 19.10.2021,ora 10.00 Sediul Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, sala de ședințe Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
3. Atelierul tematic în cadrul Programului de dezvoltare creativă a inteligenței emoționale la tineri 19.10.2021,

ora 15.00

Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
Monitorizarea familiilor beneficiare de ajutor social 20.10.2021,ora 08.30 Comuna Cioropcani Cu privire la verificarea corectitudinii informației incluse în cererea pentru acordarea ajutorului social Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
4. Seminarul teoretico – practic cu profesorii de istorie din sectorul Cornești 20.10.2021 Gimnaziul Sinești Tema: Predarea istoriei locale – element nou în Curriculumul la disciplină Direcția educație
Ședința academiei micilor erudiți 20.10.2021,ora 12.30 Biblioteca Publică Raională Dimitrie CantemirFiliala nr.5 Secția cultură și turism
Întâlnirea de grup în cadrul Programului PANDA 20.10.2021,ora 12.30 Gimnaziul HîrceștiGimnaziul Pavel Buruiană, s. Cornova Tema: Apărare Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
5. Ședința ordinară de lucru a Grupului de voluntari Hai Ungheni 20.10.2021,ora 15.00 Centrul Raional de Tineret Ungheni Direcția educație
6. Ședința cu managerii școlari 21.10.2021,

ora 09.00

Sediul

Direcției educației/ online

1.Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului

2.Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere

Direcția educație
7. Seminarul metodic cu profesorii de matematică din sectoarele Pîrlița și Cornești 21.10.2021 Gimnaziul Cornești Tema: Cum să organizăm activități practice, proiecte de tipul STEM/STEAM în cadrul lecțiilor Direcția educație
  Instruirea angajaților din cadrul Centrului CREDO 21.10.2021,

ora 09.30

Centrul CREDO, sala de training Tema: Regimul zilei copilului Direcția generală asistență socială și protecție a familiei
  Monitorizarea copiilor din Serviciul social Asistență parentală profesionistă        
8. Ședința Consiliului consultativ al Direcției educație 22.10.2021,

ora 14.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 9,

sala de conferințe

1.Cu privire la aprobarea Planului managerial de activitate a Direcției educație pentru anul de studii 2021 – 2022

2.Cu privire la rezultatele examenelor pe trepte de școlaritate

Direcția educație
9. Atelierul final în cadrul Programului de dezvoltare creativă a inteligenței emoționale la tineri 22.10.2021,

ora 15.00

Centrul Raional de Tineret Ungheni   Direcția educație
10. Recenzia, online, la cartea de weekend

Te văd, de Clare Mackintosh

23.10.2021,

ora 13.00

Biblioteca Publică Raională Dimitrie Cantemir   Secția cultură și turism
  Simpozionul științifico – artistic, in memoria folcloristului Efim Junghietu 24.10.2021,

ora 11.00

Palatul de Cultură Ungheni

Muzeul Ungheni

  Secția cultură și turism

Ex.: S. Cadenuc

Tel.: 0236 22081