ACŢIUNILE  PRINCIPALE  SĂPTĂMÂNALE  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA

ÎN  PERIOADA 26.07.2021 – 01.08.2021

 

Nr.

d/r.

Măsurile preconizate Data şi ora desfăşurării Locul desfăşurării Principalele chestiuni din ordinea de zi

Responsabilii

1. Ședința operativă a președintelui raionului cu vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional și funcționarii publici din Aparatul președintelui raionului 26.07.2021,

ora 08.00

SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,

sala de ședințe

Cu privire la activitatea cotidiană și de perspectivă Secția

administrație publică

2. Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate 26.07.2021,ora 09.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de ședințe Cu privire la examinarea raportului de evaluare a familiei/persoanei defavorizate Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

3. Ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului 26.07.2021,ora 10.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de protocol Cu privire la aprobarea Planului de activitate pentru semestrul II, a. 2021 Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

4. Calendarul literar Ianoș Țurcanu, poet, eseist – 70 de ani de la naștere 26.07.2021,

ora 10.00

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Filialele

  Secția cultură și turism
5. Ședința Comisiei de specialitate în probleme sociale 26.07.2021,

ora 14.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 11,

sala de ședințe

1.Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012 – 2020

2.Cu privire la proiectele care au fost elaborate și care urmează a fi prezentate către potențialii finanțatori

Secția

administrație publică

6. Ședința Grupului de lucru privind organizarea Forumului pedagogic 26.07.2021,

ora 14.00

Sediul

Direcției educație

  Direcția educație
7. Atelierul de lucru cu asistenții parentali profesioniști și asistenții sociali comunitari 27.07.2021,

ora 09.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 9,

sala de conferințe

Sediul Primăriei municipiului Ungheni,

sala de ședințe

Tema: Cel mai sigur loc pentru fiecare copil este familia CERI (Instituție de caritate)

Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

8. Ședința Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie și dezvoltare rurală

Ședința Comisiei de specialitate în probleme economie, buget și finanțe

27.07.2021,ora 13.00,

27.07.2021,ora 15.00

SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de ședințe 1.Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012 – 20202.Cu privire la proiectele care au fost elaborate și care urmează a fi prezentate către potențialii finanțatori Secția

administrație publică

10. Promovarea tinerelor talente. Serviciul Modern de Bibliotecă Cu penița în mână 28.07.2021,

ora 11.00

Biblioteca Publică Raională

Dimitrie Cantemir

Filiala nr.4

Secția cultură și turism
11. Ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni 29.07.2021,ora 10.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 11,sala de ședințe 1.Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012 – 20202.Cu privire la proiectele care au fost elaborate și care urmează a fi prezentate către potențialii finanțatori Secția

administrație publică

12. Ședința Clusterului ANTREC Ungheni 30.07.2021,ora 10.00 SediulConsiliului raional Ungheni,str. Națională, 9,sala de conferințe Cu privire la participarea la Târgul de produse ecologice, naturale și naționale Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Secția

economie și reforme

13. Ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate 30.07.2021,

ora 10.00

Sediul

Consiliului raional Ungheni,

str. Națională, 11,

sala de ședințe

Cu privire la revizuirea competențelor asistenților parentali profesioniști Vicepreședintele raionului,

Vasile Lupu

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

14. Festivalul de folclor Pe un fir de busuioc 01.08.2021,ora 10.00 Casa de culturădin s. Costuleni Secția cultură și turism

Ex.: S. Cadenuc

Tel.: 0236 22081