Întreprinderea Municipală ,,Biroul de proiectări, arhitectură şi sistematizări, raionul Ungheni”

Adresa:  or.Ungheni, str. Naţională nr. 9, bir.312, tel. 0263/23741

Program de lucru:    luni-vineri orele 8.00 – 17.00, Pauza de masă  12.00 – 13.00

Zile de audienţă :      luni, joi

 

Activităţi:

  • elaborarea materialelor pentru emiterea Certificatului de urbanism pentru proiectare (schema de amplasare a obiectului);
  • elaborarea materialelor pentru emiterea Autorizaţiei de construire;
  • elaborarea materialelor pentru emiterea Autorizaţiei de schimbare a destinaţiei (studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei);
  • elaborarea materialelor pentru emiterea Autorizaţiei de desfiinţare;
  • întocmirea proceselor verbale de receptie la casele de locuit individuale cu un nivel.

 

Conducător: Aliona Cepoi

Născută:

22.07.1973, s. Petrești, r-ul Ungheni

Studii:

1993-1999 – Universitatea Tehnică din Moldova

Facultatea: Construcții industriale și civile

Specialitatea: Inginer-constructor

Experienţă profesională:

2001-2018 – Î.M. „Biroul de proiectări, arhitectură şi sistematizări,

  raionul Ungheni,,

STATUT Î.M. ,,Biroul de proiectări, arhitectură şi sistematizări, raionul Ungheni”