Lista Aparatului preşedintelui raionului,

serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni                   

            

                                                                   Numele, prenumele Funcţia deţinută
Mitriuc Ghenadi Preşedinte al raionului
Lazar Tatiana Vicepreşedinte al raionului
Lupu Vasile Vicepreşedinte  al raionului
Liţcan Rodica Secretar al Consiliului raional
Porcescu Nicoleta Secretar – dactilograf
Bădia Irina Specialist principal, Secția administrație publică
Manole Rodica Şef al Secţiei administraţie publică
Cadenuc Svetlana Specialist principal, Secţia administraţie publică
Rusu Octavian Specialist principal, Secţia administraţie publică
Pascaru Valentina Șef al Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului
Botnari Ana Specialist principal, Secția juridică și resurse umane
Gurău Natalia Contabil-şef
Damian Iulia Specialist – coordonator
Zaiaţ Aliona  

Şef al Serviciului raional arhivă

Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului
Straticiuc Angela Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului
Casian Ilina Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului
Racoviță Larisa Auditor intern principal, Aparatul președintelui raionului
Potlog Constantin Şef adjunct al Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a familiei
Struc Tatiana Şef al Direcţiei finanţe
Pancu Iulia Şef al Direcţiei educaţie
Scutaru Viorel  

Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie

Rogovschi Diana  

Șef al  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

Ursatiev Ludmila  

Şef al Secţiei economie şi reforme

Pîslaru Vadim Şef  al Secţiei cultură şi turism
Frunze Lilian Specialist principal în Serviciul relaţii funciare şi cadastru
Petre Violeta Șef al Centrului de Resurse şi Atragere a Investiţiilor
Toma Petru Şef  al Serviciului de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional
Postolachi Veaceslav Conducător al Î.M. Apă-Ungheni
Belbas Oleg Şef  al IMSP Centrul de sănătate Ungheni
Stati Elvira Director interimar al IMSP Spitalul raional Ungheni
Ambroci Aliona Şef  al  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni
Săculţanu Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni
Moldovan Maria Şef al IMSP Centrul de sănătate Cioropcani
Turtureanu Galina Şef  al IMSP Centrul de sănătate Sculeni
Chirica Alexei Şef al IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa
Moraru Boris Şef al IMSP Centrul de sănătate Valea Mare
Ţurcanu Ludmila Şef al IMSP Centrul de sănătate Petreşti
Țăranu Vitalie Şef al IMSP Centrul de sănătate Corneşti

Natalia Munteanu

Şontea Petre Şef al IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti
Silion Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Năpădeni
Iachimovschi Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Cetireni
Chirica Victoria Şef al IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi
Popovici Andrei Director interimar al Î.M. Centrul Stomatologic raional Ungheni
Odainic Nicolae Şef al Substaţiei asistenţă medicală urgentă Ungheni
Grițco Andrei Şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat
Rotaru Marina Şef interimar al Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru
Bulat Viorica Şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni
Gorincioi Alexandru Şef  al Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor Ungheni/Nisporeni/Călărași
Huşanu Iurie Inginer-inspector în Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro”
Vlas Grigore Şef interimar al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni
Gavriliță Alexandru Șef al Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni
  Inspector principal de muncă în Oficiul Ungheni al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași
Sprîncean Vitalie Şef  al Direcţiei generale,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni
Mutu Denis Şef al Direcţiei pentru statistică
Cornei Alexandr Șef  interimar al Direcției  Centrul sănătate publică Ungheni
Postolachi Sergiu Şef  al Direcţiei situaţii excepţionale
Burlacu Vasile Șef interimar al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni
Costenco Andrei Comandant al Plutonului  Ungheni-Nisporeni al Batalionului nr.3, Batalionul de Patrulare al Inspectoratului Național de Poliție
Cojocaru Valeriu Şef al Oficiului teritorial Pază de Stat
Șișcanu Irina Șef al Biroului de probațiune Ungheni
Eșanu Victoria Director interimar al Agenţiei Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
Rusnac Oleg Şef al Centrului multifuncțional Ungheni
Cojocaru Nicu Şef al Filialei Ungheni a Departamentului  înmatricularea mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Agenția Servicii Publice
Babici Marian Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice
Chivriga Andrian Registrator – șef al Serviciului cadastral teritorial Ungheni
Botnari Valeriu Şef al Serviciului teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură
Zaiaț  Sergiu Şef interimar al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Vartic Pavel Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni
Untilă Vasile Comandant al Batalionului de artilerie
Bulboaca Andrei

 

Şef interimar al Sectorului Poliției de Frontieră  Ungheni a  Direcţiei regionale Vest,  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Șveț Andrei Director interimar al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei
Frumusachi Eduard Şef al Biroului vamal Ungheni
Iepuraş Natalia Administrator principal al Zonei Economice Libere Ungheni – Business
 Budeanu Dorin Şef al Camerei de Comerţ şi Industrie Filiala Ungheni
Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției  generale de audit V a Curţii de Conturi a Republicii Moldova
Lupu Rodica Reprezentant al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova
Ursatiev Ludmila Preşedinte al Sindicatului Serviciilor Publice Solidaritate – Ungheni
Savin Lilia Președinte al Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei
Şchiopu Vasile Preşedinte interimar al Judecătoriei Ungheni
Triboi Dinu Procuror al raionului Ungheni
Jalbă Valeriu Director al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni
Pozdîrcă Viorel Administrator al Î.S. Portul fluvial Ungheni
Dereș Igor Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L.
Talpă Carina Director al Centrului de poștă Ungheni, Filiala  Î.S.

Poşta Moldovei

Ciocan Ion Director al Întreprinderii pentru silvicultură  Silva – Centru

Ungheni

Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu al S.A. Moldtelecom Filiala Ungheni
Brînză Valeriu Director al S.A. RED-Nord Filiala Ungheni
Vrîncean Roman Director al S.A. FEE NORD
Bodrug Vasile Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni
Caţer Sergiu Director al S.R.L. Ungheni – Gaz