Lista Aparatului preşedintelui raionului,

                                        serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni                                                                                                                                                                     

 Mitriuc Ghenadi  Președintele raionului  2-26-50

2-30-52

Lazar Tatiana Vicepreşedintele  raionului 2-21-09
Lupu Vasile Vicepreşedintele   raionului 2-27-50
Diaconu Mihail Vicepreşedintele raionului 2-22-40
Liţcan Rodica Secretarul Consiliului raional 2-20-57
Nicu Diana Secretar-dactilograf 2-20-58  

 

Toader Irina Şef Serviciul juridic şi resurse umane 2-26-94
 

 

Casian Ilina Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-98
Reguș Diana Specialist, Aparatul preşedintelui raionului 2-27-26
Racoviţă Larisa Auditor intern principal 2-23-03
Manole Rodica Şef Secţie administraţie publică 2-20-54
Cadenuc Svetlana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-20-81
Rusu Octavian Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-77-05
Straticiuc Angela Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56
Gurău Natalia Contabil-şef 2-21-66
Cojuşnean Natalia Specialist – coordonator 2-21-66
Zaiaţ Aliona Şef Serviciul arhivă 2-23-72
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

Scutaru Viorel Şef Direcţie agricultură şi alimentaţie 2-22-50
Rădeanu Tudor Şef Direcţie  generală asistenţă socială şi protecţie a familiei 2-25-48;

2-62-01

Pancu Iulia Şef Direcţie educaţie 2-27-48
Struc Tatiana Şef Direcţie finanţe 2-36-46;

2-23-64

Popov Valentin Specialist principal,  Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 2-34-72;

2-21-69

Ursatiev Ludmila Şef Secţie economie şi reforme 2-64-35;

2-30-54

Pîslaru Vadim Şef   interimar Secţie cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

Popov Ion Şef Serviciul relaţii funciare şi cadastru 2-28-61
Petre Violeta Director Centru de Resurse şi Atragere a Investiţiilor 2-27-81
Postolachi Veaceslav Director ÎM „Apă-Ungheni”
Scurtu Lilia Şef  IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

Alexeev Andrei Director  IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94
Ambroci Aliona Şef  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni  3-40-15
Săculţanu Nicolae Şef  IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22;

45-2-75

Moldovan Maria Şef  IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;         76-3-34
Rotaru Pavel Şef  IMSP Centrul de sănătate Sculeni    63-3-73
Chirică Alexei Şef  IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa   54-6-86
Moraru Boris Şef  IMSP Centrul de sănătate Valea Mare    43-2-42
Ţurcanu Ludmila Şef  IMSP Centrul de sănătate Petreşti    42-2-91
Țăranu Vitalie Şef interimar IMSP Centrul de sănătate Corneşti    61-3-42
Şontea Petre Şef  IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti    73-4-45
Silion Nicolae Şef  IMSP Centrul de sănătate Năpădeni    47-2-24
Iachimovschi Nicolae Şef IMSP Centrul de sănătate Cetireni   41 – 2-25
Chirică Victoria Şef IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi    93-5-21
Buga Leonora Director  Î.M. „Centrul Stomatologic raional Ungheni”    2-79-43
Ciocan Ilie Director al SA  FEE NORD    2-28-96
Reznic Victor Şef Direcţie deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru 2-73-02;

2-25-35

Pascaru Vasile Şef Direcţie teritorială inspectare financiară Ungheni 2-46-48
Echim Valeriu Şef Direcţie raională pentru siguranţa alimentelor 2-28-76;

2-56-09

Huşanu Iurie Inginer-inspector  Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” 2-26-06
Gorenco Mihail Şef  al Inspecţiei  pentru Protecția Mediului Ungheni 2-26-40;

2-35-67

Gavrilița Alexandru Șef Direcție, Direcția  ocuparea forţei de muncă   Ungheni 2-32-80
Maler Oleg Inspector principal de muncă al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași, Oficiul Ungheni 2-27-77
Sprîncean Vitalie Şef  Direcţie generală,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni 2-69-92;

2-26-83

Mutu Denis Şef Direcţie pentru statistică 2-31-00;

2-05-20

Cornei Alexandr Șef  Direcție Centrul de sănătate publică Ungheni 2-24-56;

2-38-19

Postolachi Sergiu Şef    Direcţie situaţii excepţionale 2-32-43;

2-21-01

Gavrilița Victor Șef   Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni 2-79-03;

2-09-01

Adjovschii Igor Comandant Centrul militar teritorial Ungheni 2-28-90;

2-23-23

Belbas Oleg Director Agenţie Teritorială Vest a Companiei de Asigurări în Medicină 2-39-48;

2-27-58

Odainic Nicolai Şef Substaţie asistenţă medicală urgentă Ungheni 2-52-01
Rusnac Oleg Şef Centrul multifuncțional Ungheni 3-31-11;

2-02-48

Croitoru Ianis Şef Biroul Ungheni de examinare și evidență a transportului, Departamentul  Inmatricularea mijloacelor de tranport și calificare a conducătorilor auto 3-45-17;

3-30-95

Babici Marian Şef Oficiul teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice 2-39-27
Chivriga Andrian Manager, Oficiul cadastral teritorial Ungheni 2-26-44;

2-21-27

Cojocaru Valeriu Şef Oficiul teritorial Pază de Stat 2-38-37;

2-38-88

Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției generale de audit V a Curții de Conturi a Republicii Moldova 2-80-49
Iepuraş Natalia Administrator, Zona Economică Liberă 2-01-84;

8-80-00

Budeanu Dorin Şef Camera Comerţ şi Industrie filiala Ungheni 2-63-11;

2-45-93

Josan Ghenadie Șef  al Direcției teritoriale Ungheni , Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova 2-35-52

2-31-08

Şchiopu Vasile Preşedinte Judecătoria Ungheni 2-30-70;

2-21-03

 Slivinschi Andrei Director  al Centrului  de Excelență în Securitatea Frontierei  2-91-78
Bubnova Tatiana Preşedinte Asociaţia teritorială a sindicatelor „SINDASP” 2-20-23
 Șișcanu Irina  Șef al Biroului de probațiune Ungheni  3-02-10
Untilă Vasile Comandant Divizionul de artilerie 2-90-01
Banaru Vasile Şef, Direcţia regională „Vest”, Departamentul Poliţiei de Frontieră  2-91-61;

2-91-50

Botnari Valeriu Şef Serviciul teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură 2-34-55
Toma Petru Şef  Serviciul de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95
Lupu Rodica Reprezentant al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova  2-33-44
Costenco Andrei Comandant  Plutonul de patrulare mobilă  Ungheni-Nisporeni-Călăraşi al Batalionului nr.3
Frumusachi Eduard Şef Biroul vamal Ungheni 2-77-18;

2-30-58

Ciocan Ion Şef ÎS „Silva –Centru” 2-49-82;

2-71-06

Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu SA „Moldtelecom” filiala Ungheni
Brînză Valeriu Director SA „RED-Nord” filiala Ungheni 2-91-01;

2-91-00

Bodrug Vasile Director SA „Drumuri Străşeni” sectorul Ungheni 2-53-31
Chirinciuc Parascovia Director ÎS „Poşta Moldovei” filiala Ungheni 2-34-81;

2-22-70

Caţer Sergiu Director SRL „Ungheni Gaz” 2-27-03;

2-73-02

 

 

Pozdîrcă Viorel Administrator al   ÎS Portul fluvial Ungheni 3-32-70,

3-32-75

Jalbă Valeriu Șef ÎS Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni 3-34-85;

3-38-49

Savin Lilia Președintele Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei 2-35-98