Lista Aparatului preşedintelui raionului,

                                        serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni                                                                                                                                                                     

Lacusta Serghei Vicepreşedintele  raionului 2-22-40  069761842
Brînză Alexandru Vicepreşedintele   raionului 2-27-50  079551577; 067434140
Pancu Iulia Vicepreşedintele raionului 2-21-09 069154499
Liţcan Rodica Secretarul Consiliului raional 2-20-57 069274478
Foleşteanu

Ana-Maria

Secretar-dactilograf 2-20-58  

060925348

Toader Irina Şef Serviciul juridic şi resurse umane 2-26-94  067434147
Gavriliţă Alexandru Specialist principal, Serviciul juridic şi resurse umane 2-61-40 067434161;

068690500

Casian Ilina Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-98 068466994
Comanda Ana Specialist, Aparatul preşedintelui raionului 2-27-26
Racoviţă Larisa Auditor intern principal 2-23-03 068773606
Manole Rodica Şef Secţie administraţie publică 2-20-54 069203574
Cadenuc Svetlana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-20-81
Mihăilă Tatiana Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-77-05   069070864
Rusu Octavian Specialist, Secţia administraţie publică 2-77-05 068687558
Straticiuc Angela Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56 079081856; 067434158
Gurău Natalia Contabil-şef 2-21-66 068638048
Cojuşnean Natalia Specialist – coordonator 2-21-66 069670179
Zaiaţ Aliona  

Şef Serviciul arhivă

2-23-72 068154002; 067434146
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

069292319
Scutaru Viorel  

Şef Direcţie agricultură şi alimentaţie

2-22-50 069526518; 067434162
Rădeanu Tudor Şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei 2-25-48;

2-62-01

079042489
Popa Olga Şef adjunct Direcţie educaţie 2-27-48 069154499
Struc Tatiana Şef Direcţie finanţe 2-36-46;

2-23-64

069569524
Fuior Constantin  

Şef  Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

   2-34-72;

2-21-69

 069145804; 067434148
Ursatiev Ludmila  

Şef Secţie economie şi reforme

2-64-35;

2-30-54

067434156
Bolotovici Maria Şef  Secţie cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

061014465
Popov Ion Şef Serviciul relaţii funciare şi cadastru 2-28-61 069230753
Petre Violeta Director Centru de Resurse şi Atragere a Investiţiilor 2-27-81 079774484; 067434143
Popa Grigore Director ÎM „Apă-Ungheni” 069325786
Scurtu Lilia Şef  IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

079480331
Alexeev Andrei Director  IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94 069201501
Vizitiu Diana Şef  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni     3-40-15 069563267
Săculţanu Nicolae Şef  IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22; 45-2-75 068254068
Moldovan Maria Şef  IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;                  76-3-34 068866171
Turtureanu Galina Şef  IMSP Centrul de sănătate Sculeni    63-3-73 079995708
Chirică Alexei Şef  IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa   54-6-86 067603763
Antoci Eugenia Şef  IMSP Centrul de sănătate Valea Mare    43-2-42 068228137
Ţurcanu Ludmila Şef  IMSP Centrul de sănătate Petreşti    42-2-91 069222662
Țăranu Vitalie Şef interimar IMSP Centrul de sănătate Corneşti    61-3-42 069246590
Şontea Petre Şef  IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti    73-4-45 061109105
Silion Nicolae Şef  IMSP Centrul de sănătate Năpădeni    47-2-24 068544326
Iachimovschi Nicolae Şef IMSP Centrul de sănătate Cetireni   41 – 2-25          069441286
Chirică Victoria Şef IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi    93-5-21          067194549
Buga Leonora Director  Î.M. „Centrul Stomatologic raional Ungheni”    2-79-43         067122493
Gherasimov Petru Şef  Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat   2-23-60;

2-23-48

068156796; 079043349
Reznic Victor Şef Direcţie deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru 2-73-02;

2-25-35

060555188; 079444188
Pascaru Vasile Şef Direcţie teritorială inspectare financiară Ungheni 2-46-48 079595199
Echim Valeriu Şef Direcţie raională pentru siguranţa alimentelor 2-28-76;

2-56-09

079645157
Huşanu Iurie Inginer-inspector  Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” 2-26-06 069006602
Dadus Vadim Şef  Inspecţia ecologică Ungheni 2-26-40;

2-35-67

060600806
Bulubica Vasile Director Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a raionului Ungheni 2-32-80 069142335
Maler Oleg Inspector principal de muncă al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași, Oficiul Ungheni 2-27-77 069670216
Sprîncean Vitalie Şef  Direcţie generală,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni 2-69-92;

2-26-83

060154776
Mutu Denis Şef Direcţie pentru statistică 2-31-00;

2-05-20

       069492918
Cornei Alexandr Șef  Direcție Centrul de sănătate publică Ungheni 2-24-56;

2-38-19

Blişceac Oleg Şef  Direcţie situaţii excepţionale 2-32-43;

2-21-01

079604191
Vrănescu Igor Inspector-şef Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni 2-79-03;

2-09-01

068115506
Adjovschii Igor Comandant interimar Centrul militar teritorial Ungheni 2-28-90;

2-23-23

079707950
Belbas Oleg Director Agenţie Teritorială Vest a Companiei de Asigurări în Medicină 2-39-48;

2-27-58

079611011
Pantea Alexei Şef Substaţie asistenţă medicală urgentă Ungheni 2-52-01
Rusnac Oleg Şef Centrul multifuncțional Ungheni 3-31-11;

2-02-48

069139087
Croitoru Ianis Şef Biroul Ungheni de examinare și evidență a transportului, Departamentul  Inmatricularea mijloacelor de tranport și calificare a conducătorilor auto 3-45-17;

3-30-95

069003523
Babici Marian Şef Oficiul teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice 2-39-27
Chivriga Andrian Manager, Oficiul cadastral teritorial Ungheni 2-26-44;

2-21-27

      069126142
Cojocaru Valeriu Şef Oficiul teritorial Pază de Stat 2-38-37;

2-38-88

       079411926
Deliu Valentina Şef Subdiviziune Ungheni a Departamentului III a Curţii de Conturi 2-80-49 069079727
Iepuraş Natalia Administrator, Zona Economică Liberă 2-01-84;

8-80-00

079602656
Cladco Serghei Şef Camera Comerţ şi Industrie filiala Ungheni 2-63-11;

2-45-93

069125175
Savcenco Mihai Şef Direcţie teritorială Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova 2-35-52

2-31-08

Şchiopu Vasile Preşedinte Judecătoria Ungheni 2-30-70;

2-21-03

060195111
Florea Eduard Procuror al raionului 2-29-90 069999502
Bubnova Tatiana Preşedinte Asociaţia teritorială a sindicatelor „SINDASP” 2-20-23 068385653
Lupu Rodica Preşedinte Consiliul Teritorial Interramural al Sindicatelor 2-33-44 069501070
Boiciuc Dumitru Comandant Divizionul de artilerie 2-90-01 079760208
Slivinschi Andrei Şef  Direcţia regională „Vest”, Departamentul Poliţiei de Frontieră  2-91-61;

2-91-50

         068551212
Botnari Valeriu Şef Serviciul teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură 2-34-55 067357373
Toma Petru Şef  Serviciul de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95 069156621;  067434155
Coşcodan Gheorghe Conducător auto 067434160
Derminji Dumitru Inspector Plutonul de patrulare mobilă  Ungheni-Nisporeni-Călăraşi al Batalionului nr.3 079528308
Frumusachi Eduard Şef Biroul vamal Ungheni 2-77-18;

2-30-58

069116273
Ciocan Ion Şef ÎS „Silva –Centru” 2-49-82;

2-71-06

068554545
Moroi Ghenadie Reprezentant în teritoriu SA „Moldtelecom” filiala Ungheni 079217286
Brînză Valeriu Director SA „RED-Nord” filiala Ungheni 2-91-01;

2-91-00

069260018
Bodrug Vasile Director SA „Drumuri Străşeni” sectorul Ungheni 2-53-31 069286060
Chirinciuc Parascovia Director ÎS „Poşta Moldovei” filiala Ungheni 2-34-81;

2-22-70

069162593
Caţer Sergiu Director SRL „Ungheni Gaz” 2-27-03;

2-73-02

060669362

079569125

Medvedev Valeriu Administrator interimar  ÎS Portul fluvial Ungheni 3-32-70,

3-32-75

069782656
Jalbă Valeriu Șef ÎS Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni 3-34-85;

3-38-49

079300613
Savin Lilia Președintele Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei 2-35-98 068310463