Lista Aparatului preşedintelui raionului,

serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni

 

Numele, prenumele

Funcţia deţinută

 Telefon

Serviciu

Ternovschi Dionisie Preşedinte al raionului 2-20-58;

2-30-52;

 
Filipovici Victor Vicepreşedinte al raionului 2-22-40
Iavorschi Dorina Vicepreşedintă  a raionului 2-21-09
Slupețcaia Corina Vicepreşedintă  a raionului 2-27-50
Liţcan Rodica Secretară a Consiliului raional 2-20-57
Cebotari Marina Secretară – dactilografă,  Aparatul președintelui raionului 2-20-58
Bădia Irina Specialistă principală, Secția administrație publică 2-27-26
Manole Rodica Şefă a Secţiei administraţie publică 2-20-54
Cadenuc Svetlana Specialistă principală, Secţia administraţie publică 2-20-81
Rusu Octavian Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-27-26
Pascaru Valentina Șefă a Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului 2-26-94
Botnari Ana Specialistă principală, Secția juridică și resurse umane 2-77-05
Gurău Natalia Contabilă-şefă, Aparatul președintelui raionului 2-21-66
Damian Iulia Specialistă – coordonatoare,  Aparatul președintelui raionului 2-21-66
Zaiaţ Aliona  

Şefă a Serviciului raional arhivă

2-23-72
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

Straticiuc Angela Specialistă principală, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56
Casian Ilina Specialistă principală, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-98
Racoviță Larisa Auditoare internă principală, Aparatul președintelui raionului 2-23-03
Struc Tatiana Şefă a Direcţiei finanţe 2-36-46;

2-23-64

Pancu Iulia Şefă a Direcţiei educaţie 2-27-48
Scutaru Viorel  

Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie

2-22-50
Rogovschi Diana  

Șef al  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

2-34-72;

2-21-69

Ursatiev Ludmila  

Şefă a Secţiei economie şi reforme

2-64-35;

2-30-54;

2-35-99

Pîslaru Vadim Şef  al Secţiei cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

Frunze Lilian Specialist principal în Serviciul relaţii funciare şi cadastru 2-28-61
Petre Violeta Șefă a Centrului de Resurse şi Atragere a Investiţiilor 2-27-81
Toma Petru Şef  al Serviciului de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95
Postolachi Veaceslav Conducător al Î.M. Apă-Ungheni 2-38-01
Popovici Andrei Administrator al Î.M. Centrul stomatologic raional Ungheni 2-79-43
Cepoi Aliona Administratoare a Î.M. Biroul de proiectări, arhitectură  și sistematizări raionul Ungheni 2-37-41
Belbas Oleg Şef  al IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

Stati Elvira Directoare interimară a IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94
Ambroci Aliona Şefă a  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni 3-40-15
Săculţanu Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22; 45-2-75
Moldovan Maria Şefă a IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;                  76-3-34
Turtureanu Galina Şefă  a IMSP Centrul de sănătate Sculeni 63-3-73
Chirica Alexei Şef al IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa 54-6-86
Moraru Boris Şef al IMSP Centrul de sănătate Valea Mare 43-2-42
Ţurcanu Ludmila Şefă a IMSP Centrul de sănătate Petreşti 42-2-91
Țăranu Vitalie Şef al IMSP Centrul de sănătate Corneşti

Natalia Munteanu

61-3-42
Şontea Petre Şef al IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti 73-4-45
Iachimovschi Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Cetireni 41 – 2-25
Chirica Victoria Şefă a IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi 93-5-21
Odainic Nicolae Şef al Substaţiei asistenţă medicală urgentă Ungheni 2-52-01
Rotari Tatiana Şef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 2-23-60;

2-23-48

Burlacu Vasile Șef i al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni 2-79-03;

2-09-01

Zlidnea Mihai Șef al Serviciului patrulare Ungheni, Nisporeni al Direcției patrulare Centru al Inspectoratului național de securitate publică, Inspectoratul General al Poliției 2-09-05
Bulboaca Andrei

 

Şef al Direcţiei regionale Vest,  Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2-91-61;

2-91-50

Lazar Sergiu Director interimar al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 2-91-77;

2-91-78

Postolachi Sergiu Şef  al Direcţiei situaţii excepţionale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 2-32-43;

2-21-01

Vartic Pavel Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni, Ministerul Apărării 2-28-90;

2-23-23

Mihailov Denis Comandant al Batalionului de artilerie, Ministerul Apărării 2-90-01
Cojocaru Valeriu Şef al Filialei Ungheni a Î.S. Servicii Pază, Ministerul Afacerilor Interne 2-38-37;

2-38-88

Rotaru Marina Şefă interimară a Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru, Serviciul Fiscal de Stat 2-73-02;

2-25-35

Bulat Viorica Şefă a Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni, Inspecția financiară a Ministerului Finanțelor 2-46-48
Bambuleac Dorin Șef al Postului vamal Ungheni, Biroul vamal CENTRU 2-77-18;

2-30-58

Vlas Grigore Şef al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni, Inspectoratul pentru Protecția Mediului 2-26-40;

2-35-67

Botnari Valeriu Şef al Serviciului teritorial Ungheni al Agenţiei  de Intervenție și Plăţi pentru Agricultură 2-34-55
Huşanu Iurie Inginer-inspector în Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” 2-26-06
Croitoru Marina Șefă a Agenției Teritoriale de Asistență Socială

Centru – Vest

 
Potlog Constantin Șef al Direcției generale Structura teritorială de asistență socială Ungheni 2-25-48;

2-62-01

Căniță Oxana Șefă interimară a Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2-06-33;

2-32-80

Bezuglov Rodica Inspectoare principală de muncă în Oficiul Ungheni al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași 2-27-77
Cornei Alexandr Șef  interimar al Direcției  Centrul de sănătate publică Ungheni, Agenția Națională pentru Sănătate Publică 2-24-56;

2-38-19

Șișcanu Irina Șefă a Biroului de probațiune Ungheni, Inspectoratul Național de Probațiune 3-02-10
Gorincioi Alexandru Şef  al Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor Ungheni/Nisporeni/Călărași a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 2-28-76;

2-56-09

Sprîncean Vitalie Şef  al Direcţiei generale,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni a Casei Naționale de Asigurări Sociale 2-69-92;

2-26-83

Mutu Denis Şef al Direcţiei pentru statistică, Biroul Național de Statistică 2-31-00;

2-05-20

Sîrbu Ștefan Director al Agenţiei Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 2-39-48;

2-83-45;

2-27-58

Rusnac Oleg Şef al Centrului multifuncțional Ungheni, I.P. Agenția Servicii Publice 3-31-11;

2-02-48

Croitoru Ianis Şef al Secției  înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto Ungheni, Agenția Servicii Publice 3-45-17;

2-01-15

Babici Marian Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, I.P. Agenția Servicii Publice 2-39-27
Chivriga Andrian Conducător al Serviciului cadastral teritorial Ungheni, I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile 2-26-44;

2-21-27

Zaiaț  Sergiu Şef al Direcţiei  teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 2-35-52

2-31-08

2-38-72

Iepuraş Natalia Administratoare principală a Zonei Economice Libere Ungheni – Business 2-01-84;

8-80-00

 Budeanu Dorin Director  al Filialei Ungheni a Camerei de Comerţ şi Industrie  a Republicii Moldova 2-63-11;

2-45-93

Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției  generale de audit V a Curţii de Conturi a Republicii Moldova 2-80-49
Lupu Rodica Reprezentantă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova 2-33-44
Ursatiev Ludmila Preşedintă a Sindicatului Serviciilor Publice Solidaritate – Ungheni 2-20-23
Savin Lilia Președintă a Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei 2-35-98
Triboi Petru Preşedinte interimar al Judecătoriei Ungheni 2-30-70;

2-21-03

GGîrbu Anatolie Adjunct al procurorului – șef al raionului Ungheni 2-29-90
Jalbă Valeriu Administrator interimar al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni 3-34-85;

3-38-49

Postu Daniel Administrator interimar al Î.S. Portul fluvial Ungheni 3-32-70;

3-32-75

Talpă Carina Directoare a Centrului de poștă Ungheni, Filiala  Î.S.

Poşta Moldovei

2-34-81;

2-22-70

Ciocan Ion Director al Întreprinderii pentru silvicultură  Silva – Centru

Ungheni

2-29-82;

2-71-06;

2-29-42

Brînză Valeriu Director al S.A. RED – Nord Filiala Ungheni 2-91-01;

2-91-00

Bodrug Vasile Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni 2-53-31
Caţer Sergiu Director al S.R.L. Ungheni – Gaz 2-27-03
Dereș Igor Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L. 92-4-41
Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu al S.A. Moldtelecom Filiala Ungheni