Lista Aparatului preşedintelui raionului,

serviciilor descentralizate, desconcentrate şi altor instituţii din raionul Ungheni                           

06.03.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Numele,prenumele Funcţia deţinută Telefon

serviciu                      

Ternovschi Dionisie Preşedinte al raionului 2-20-58;

2-30-52

Filipovici Victor Vicepreşedinte al raionului 2-22-40
Gîrbea Dorina Vicepreşedintă a raionului 2-21-09
Slupețcaia Corina Vicepreşedintă  a raionului 2-27-50
Liţcan Rodica Secretară a Consiliului raional 2-20-57
Secretară-dactilografă 2-20-58
Manole Rodica Şefă a Secţiei administraţie publică 2-20-54
Cadenuc Svetlana Specialistă principală, Secţia administraţie publică 2-20-81
Bădia Irina Specialistă principală, Secţia administraţie publică 2-27-26
Rusu Octavian Specialist principal, Secţia administraţie publică 2-27-26
Pascaru Valentina Șefă a Secției juridice și resurse umane, Aparatul președintelui raionului 2-26-94
Botnari Ana Specialistă principală, Secția juridică și resurse umane 2-77-05
Gurău Natalia Contabilă-şefă 2-21-66
Damian Iulia Specialistă – coordonatoare 2-21-66
Zaiaţ Aliona  

Şefă a Serviciului raional arhivă

2-23-72
Cucu Dumitru Arhitect-şef al raionului 2-21-52;

2-37-41

Straticiuc Angela Specialistă principală, Aparatul preşedintelui raionului 2-20-56
Casian Ilina Specialistă principală, Aparatul preşedintelui raionului 2-39-98
Racoviță Larisa Auditor intern principal, Aparatul președintelui raionului 2-23-03
Struc Tatiana Şefă a Direcţiei finanţe 2-36-46;

2-23-64

Pancu Iulia Şefă interimară a Direcţiei educaţie 2-27-48
Scutaru Viorel  

Şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie

2-22-50
Rogovschi Diana  

Șefă a  Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

2-34-72;

2-21-69

Ursatiev Ludmila  

Şefă a Secţiei economie şi reforme

2-64-35;

2-30-54

Pîslaru Vadim Şef  al Secţiei cultură şi turism 2-26-48;

2-01-92

Frunze Lilian Specialist principal, Serviciul relaţii funciare şi cadastru 2-28-61
Petre Violeta Șefă a Centrului de Resurse şi Atragerea Investiţiilor 2-27-81
Toma Petru Şef  al Serviciului de deservire a clădirilor şi subdiviziunilor Consiliului raional 2-35-95
Postolachi Veaceslav Conducător al Î.M. Apă-Ungheni 2-38-01
Belbas Oleg Şef  al IMSP Centrul de sănătate Ungheni 2-35-77;

2-75-38

Stati Elvira Vicedirectoare a IMSP Spitalul raional Ungheni 2-21-94
Ambroci Aliona Şefă a  IMSP Centrul de sănătate Dănuţeni 3-40-15
Săculţanu Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Măcăreşti-Costuleni 45-1-22;

45-2-75

Moldovan Maria Şefă a IMSP Centrul de sănătate Cioropcani 76-7-30;                  76-3-34
Turtureanu Galina Şefă  a IMSP Centrul de sănătate Sculeni 63-3-73
Chirica Alexei Şef al IMSP Centrul de sănătate Pîrliţa 54-6-86
Moraru Boris Şef al IMSP Centrul de sănătate

Valea Mare

43-2-42
Ţurcanu Ludmila Şefă a IMSP Centrul de sănătate Petreşti 42-2-91
Țăranu Vitalie Şef al IMSP Centrul de sănătate Corneşti Natalia Munteanu 61-3-42
Şontea Petre Şef al IMSP Centrul de sănătate Mănoileşti 73-4-45
Iachimovschi Nicolae Şef al IMSP Centrul de sănătate Cetireni 41 – 2-25
Chirica Victoria Şefă a IMSP Centrul de sănătate Rădenii Vechi 93-5-21
Popovici Andrei Director al Î.M. Centrul Stomatologic raional Ungheni 2-79-43
Odainic Nicolae Şef al Substaţiei asistenţă medicală urgentă Ungheni 2-52-01
Rotari Tatiana Şefă a Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 2-23-60;

(0244) 2-66-55

Gorea Alexandru Șef adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat 2-23-60
Rotaru Marina Şefă a Direcţiei deservire fiscală Ungheni, Direcția generală administrare fiscală Centru 2-73-02;

2-25-35

Bulat Viorica Şefă a Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni 2-46-48
Gorincioi Alexandru Şef al Direcţiei teritoriale pentru siguranţa alimentelor Ungheni/Nisporeni/Călărași 2-28-76;

2-56-09

Huşanu Iurie Inginer-inspector în Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică “Intehagro” 2-26-06
Croitoru Marina Șefă a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru-Vest 067671900
Potlog Constantin Șef al Structurii teritoriale de asistență socială Ungheni 2-62-01
Vlas Grigore Şef al Inspecţiei pentru protecția mediului Ungheni 2-26-40;

2-35-67

Căniță Oxana Șefă interimară a Direcției ocuparea forţei de muncă Ungheni 2-06-33;

2-32-80

Bezuglov Rodica Inspectoare principală de muncă în Oficiul Ungheni al Inspectoratului teritorial de muncă Călărași 2-27-77
Sprîncean Vitalie Şef  al Direcţiei generale,  Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni 2-69-92;

2-26-83

Mutu Denis Şef al Direcţiei pentru statistică 2-31-00;

2-05-20

Cornei Alexandr Șef  interimar al Direcției  Centrul sănătate publică Ungheni 2-24-56;

2-38-19

Postolachi Sergiu Şef  al Direcţiei situaţii excepţionale 2-32-43;

2-21-01

Burlacu Vasile Șef al Inspectoratului de poliţie Ungheni 2-79-03;

2-09-01

Costenco Andrei Comandant al Plutonului  Ungheni-Nisporeni al Batalionului nr.3, Batalionul de Patrulare al Inspectoratului Național de Poliție 2-09-05
Cojocaru Valeriu Şef al Oficiului teritorial Pază de Stat 2-38-37;

2-38-88

Șișcanu Irina Șefă a Biroului de probațiune Ungheni 3-0210
Sîrbu Ștefan Director al Agenţiei Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 2-39-48;

2-27-58

Rusnac Oleg Şef al Centrului multifuncțional Ungheni 3-31-11;

2-02-48

Croitoru Ianis Şef al Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto Ungheni, I.P. Agenția Servicii Publice 3-45-17;

2-01-15

Babici Marian Şef al Oficiului teritorial Ungheni, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Agenția Servicii Publice 2-39-27
Chivriga Andrian Conducător al Serviciului cadastral teritorial Ungheni, I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile 2-26-44;

2-21-27

Botnari Valeriu Şef al Serviciului teritorial Ungheni al Agenţiei  de Plăţi şi Subvenţii pentru Agricultură 2-34-55
Zaiaț  Sergiu Şef al Direcţiei teritoriale Ungheni, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 2-35-52

2-31-08

2-38-72

Vartic Pavel Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni 2-28-90;

2-23-23

Mihailov Denis Comandant al Batalionului de artilerie 2-90-01
Bulboaca Andrei

 

Şef al Direcției regionale Vest, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2-91-61;

3-56-76

Lazari Sergiu Director interimar al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei 2-91-77;

2-91-78

Bambuleac Dorin Şef al Postului vamal Ungheni, Biroul vamal CENTRU 2-77-18;

2-30-58

Iepuraş Natalia Administratoare principală a Zonei Economice Libere Ungheni – Business 2-01-84;

8-80-00

 Budeanu Dorin Şef al Camerei de Comerţ şi Industrie Filiala Ungheni 2-63-11;

2-45-93

Pleșca Ion Şef al Direcției II în cadrul Direcției  generale de audit V a Curţii de Conturi a Republicii Moldova 2-80-49
Lupu Rodica Reprezentantă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova 2-33-44
Ursatiev Ludmila Preşedinta a Sindicatului Serviciilor Publice Solidaritate – Ungheni 2-20-23;

2-64-35

Savin Lilia Președintă a Consiliului raional Ungheni al Federației Sindicale a Educației și Științei 2-35-98
Jalbă Valeriu Administrator interimar al Î.S. Stațiunea tehnologică pentru irigare Ungheni 3-34-85;

3-38-49

Postu Daniel Administrator interimar al Î.S. Portul fluvial Ungheni 3-32-70;

3-32-75

Dereș Igor Administrator al Gării auto Ungheni, Gările Auto Moderne  S.R.L. 92-4-41
Talpă Carina Directoare a Centrului de poștă Ungheni, Filiala  Î.S.

Poşta Moldovei

2-34-81;

2-22-70

Ciocan Ion Director al Întreprinderii pentru silvicultură  Silva – Centru

Ungheni

2-29-82;

2-71-06;

2-29-42

Sorici Viorel Reprezentant în teritoriu al S.A. Moldtelecom Filiala Ungheni
Brînză Valeriu Director al S.A. RED-Nord Filiala Ungheni 2-91-01;

2-91-00

Bodrug Vasile Director al S.A. Drumuri Străşeni sectorul Ungheni 2-53-31
Caţer Sergiu Director al S.R.L. Ungheni – Gaz 2-27-03