Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2020 cu Legea bugetului de stat pe anul 2020”

 

 

 

Propuneri de renovare a Taberei din s.Rădenii Vechi, pe teritoriul Rezervația naturală ,,Plaiul Fagului”