Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2020

Proceduri de achiziții:

Servicii de deszăpezire a drumurilor din raionul Ungheni, anul 2020 – accesați link-ul — https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1578041801772?tab=contract-notice

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2020