Anunț

    Privind convocarea ședinței  ordinare a Consiliului raional Ungheni

Pe data de  25 iulie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2019.
  2. Despre modificarea Deciziei nr.7/2 din 29.11.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în a doua lectură.