Astăzi, 03 decembrie s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ungheni. În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte:

 1. Cu privire la rezultatele evaluării stării tehnice și rezistenței constructive a clădirilor grădinițelor, instituțiilor de învățămînt, obiectelor de importanță socială, precum și blocurilor de locuit cu multe nivele, conform Dispoziției șefului IGSU nr.178d din 28.06.2019.
 2. Cu privire la executarea Procesului – Verbal nr. 12-13-8195 al ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 21.11.2019.
 3. Cu privire la lansarea – demararea campaniei “O casă protejată – o viață salvată”.
 4. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului  în perioada rece a anului 2019-2020.
 5. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului (drumurilor) și asigurarea circulației rutiere pe drumurile naționale și locale în perioada rece a anului 2019-2020.
 6. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului (liniilor electrice aeriene) și aprovizionarea cu energie electrică a localităților în perioada rece a anului 2019-2020.
 7. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului (liniilor de comunicații) și întreținerea legăturii telefonice în perioada rece a anului 2019-2020.
 8. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului (traseelor și stațiilor de pompare) și aprovizionarea cu apă potabilă a localităților raionului în perioada rece a anului 2019-2020.
 9. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului (traseelor și stațiilor de pompare) și aprovizionarea cu apă potabilă a municipiului Ungheni în perioada rece a anului 2019-2020.
 10. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru protecția infrastructurii raionului (conductelor cu cu gaze naturale) și aprovizionarea cu gaze naturale în perioada rece a anului 2019-2020.
 11. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru pregătirea instituțiilor de învățămînt și preșcolare în perioada rece a anului 2019-2020.
 12. Cu privire la întreprinderea măsurilor necesare pentru profilaxia bolilor sezoniere în perioada rece a anului 2019-2020.
 13. Cu privire la examinarea cererii cet. Bortă Galina, satul Chirileni.
 14. Cu privire la examinarea demersului primăriei comunei Boghenii Noi nr. 70 din 18.11.2019.
 15. Diverse.