Pe data de 1 august, curent, la sediul Consiliului raional, a avut loc   şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale cu următoarea ordinea de zi:

1.Cu privire la examinarea rezultatelor evaluării bazinelor acvatice de pe teritoriul raionului Ungheni. Raportor: Andrei Racoveţ, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale;

Cei prezenți au fost atenționați de necesitatea stringentă de reparaţie a barajului lacului Delia, care este întro stare deplorabilă și prezintă un pericolul de inundație a luncii Prutului (cartierul Ungheni Vale) în caz de ploi abundente.

 

2.Cu privire la examinarea demersului comandantului interimar al Divizionului de artilerie şi devizului de cheltuieli privind montarea reţelelor electrice şi instalarea sistemului de semnalizare de pază şi securitate la Depozitul de pesticide şi produse chimice periculoase amplasat la Zagarancea. Raportori: Constantin Fuior, şef Secţia Construcţii, gospodărie comunală şi drumuri; Denis Mihailov, comandantul Divizionului de artilerie;

S-a decis alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru acoperirea unor cheltuieli suportate în urma întreprinderii măsurilor de urgenţă pentru asigurarea pazei Depozitului de pesticide amplasat la Zagarancea, după cum urmează:

pentru servicii de instalare a pilonilor şi liniei electrice în sumă de 21527,44 lei.

– pentru lucrări de instalare a sistemului de semnalizare pază şi securitate în sumă de 6219,16 lei.

 

3.Cu privire la examinarea demersului IMSP Spitalul raional Ungheni. Raportor: Constantin Fuior, specialist principal Secţia Construcţii, gospodărie comunală şi drumuri. Dânsul a comunicat că învelişul de ardezie a Secţiei de pulmonologie a spitalului raional Ungheni este  deteriorat şi trebuie, urgent, schimbat.  

S-a decis acordarea din rezerva de foi de ardezie IMSP Spitalului raional Ungheni a 465 foi de ardezie pentru reparaţia acoperişului Secţiei Pulmonologie.

 

4.Cu privire la examinarea demersurilor Direcţiei situaţii excepţionale Ungheni.  Raportor: Oleg Blişceac, şef Direcţie situaţii excepţionale,

– a informat că Direcţia situații excepționale intervine cu solicitarea de a fi procurat un aparat de răcire a apei model KULER, pentru a fi instalat în punctual de reabilitare pentru deservirea populaţiei. Astfel, s-a decis alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional în sumă de 4 mii lei pentru procurarea aparatului KULER, care va fi instalat în punctul de reabilitare pentru deservirea populaţiei în perioada caniculară cu apă rece şi cu apă caldă în perioada rece a anului;

– a informat că acoperişul clădirii Direcţiei situaţii excepţionale este într-o stare deplorabilă. În urma vîntului puternic din ultima perioadă au fost smulse foile de ardezie de pe sediul administrativ, garaj şi turnul de instruire a efectivului. Prin urmare, s-a decis acordarea din rezerva de foi de ardezie Direcţiei situaţii excepţionale Ungheni a 360 foi de ardezie pentru reparaţia acoperişului afectat.