Joi, pe 26 mai, anul curent, a avut loc Şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni.

           În cadrul şedinţei au fost propuse pentru adoptare 15 chestiuni de pe ordinea de zi, printre care chestiunile: cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2016; cu privire la actualizarea Strategiei de dezvoltarea socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia nr. 1/5 din 23.02.2012; cu privire la angajarea  unui împrumut pentru cheltuieli de capital; cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului  raional Ungheni pentru trimestrul III al anului 2016 ș.a.

La final de ședință, preşedintele raionului,  Ludmila Guzun, a mulţumit consilierilor pentru participarea și implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi pentru susținerea purcederii negocierii unei linii de creditare pentru un împrumut de 10 milioane lei. Fonduri necesare pentru elaborarea fișelor de proiecte pentru  ideile de proiecte care au trecut în etapa a II a  Concursului de Propuneri de Proiecte din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

 

Nu avem bani suficienți în buget, de aceea trebuie să folosim orice oportunitate ca să rezolvăm niște probleme majore ale raionului Ungheni, a subliniat președinta.

Etapa II  a concursului presupune elaborarea studiilor de fezabilitate, raporturilor de audit energetic, proiectelor tehnice, expertizelor, auditelor energetice,  niște lucrări costisitoare, dar  foarte importante de realizat pînă pe 22 august, care este termenul limită de depunere a cererilor complete de finanțare.

Proiectele mari de infrastructură vor viza  asigurarea raionului Ungheni cu apă potabilă de calitate, reabilitarea drumului pe traseul L392 Ungheni – Cetireni – Alexeevca, evacuarea deșeurilor solide, eficientizarea energetică a Spitalului raional Ungheni, crearea la Zagarancea a unui centru multifuncțional ”Prutul de mijloc” pentru promovarea producătorilor autohtoni.

În ceea ce privește situația financiară, în luna mai  lucrurile s-au îmbunătățit, toate achitările sînt onorate integral, la moment CR are în cont în jur de 9 mln lei.

Deciziile adoptate în cadrul şedinţei ordinare vor fi publicate pe saitul oficial al Consiliului raional Ungheni.