Referitor la manifestarea interesului de participare în programul de replicare a conceptului de Eficientizare a Resurselor şi Producere mai Pură (RECP)

Programul Naţional de Producere mai Pură din Republica Moldova în cooperare cu Consiliul Raional Ungheni  (www.crungheni.md) lansează apel către întreprinderile din industria alimentară și de prelucrare a produselor agricole, producerea materialelor de construcții, serviciile municipale privind exprimarea interesului de participare la replicarea conceptului de Eficientizarea Resurselor și Producere mai Pură (RECP). Întreprinderile ce vor manifesta interes către acest apel și se vor înregistra pentru participare vor putea beneficia ulterior de asistență la reducerea consumului de energie / apă / materiale prin instruire, asistență continuă de identificare și evaluare a opțiunilor de RECP, transfer de tehnologii. Prin implementarea opțiunilor de RECP întreprinderile vor contribui la reducerea costurilor de materiale, apă și energie și/sau reducerea generării deșeurilor și emisiilor.

Asistenţa este acordată cu susținerea financiară din partea Guvernului Austriei.

       Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP, www.ncpp.md) este implementat de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială (UNIDO, www.unido.org/cp), și are ca scop sprijinirea adoptării metodelor, practicilor, tehnologiilor și politicilor de Eficientizare a Resurselor și Producere mai Pură prin crearea capacității, demonstrări la nivel de industrie, și consiliere în materie de politici. Eficientizarea Resurselor și Producere mai Pură se axează asupra aplicării managementului de mediu preventiv în scopul asigurării utilizării eficiente a resurselor naturale (materiale, apă și energie), reducerea generării deșeurilor și emisiilor, reducerea consumului de chimicale și a riscurilor industriale.

       În acest context, invităm toţi doritorii de a afla mai multe informaţii cu privire la program, să participe în  lansarea Clubului regional „Nu risipi!”, care va avea loc la data de 10 martie curent, orele 10.00, în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Ungheni.

     Întreprinderile/companiile/organizațiile din sectoarele nominalizate sunt binevenite să se înregistreze prin transmiterea unui email coordonatorului regional, Alexandru MALER – unghenialex@gmail.com, tel: 079061218, sau directorului NCPP, Lucia SOP – soplucia@yahoo.com, tel: 068656167.