În dimineața zilei de 25 mai curent s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni, cu prezența a 33 de consilieri raionali din numărul total de 34.
După inaugurarea imnului de stat, președinte a ședinței a fost ales consilierul Anjelica Luchina, care a propus spre audiere proiectele de decizii din ordinea de zi.
Prealabil, toate proiectele de decizii – 28 au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.
Urmare a dezbaterilor și examinării proiectelor de decizii au fost adoptate toate deciziile, dintre care:
1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.
Raportor: Iulia Pancu, șefa Direcției educație
2. Cu privire la арrоbаrеа contractului de fuziune (prin absorbție), statutului în redacție nouă și actului de transmitere a instituției publice.
3. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul Bumbăta.
Raportor: Viorel Damian, director Gimnaziul Bumbăta.
4. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Complexul Educațional Gimnaziul – Grădiniță din s. Negurenii Vechi.
Raportor: Zinaida Carauș, directoarea Complexului Educațional din s. Negurenii Vechi
5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Complexul Educațional Gimnaziul- Grădiniță „Grigore Vieru” din s. Țîghira.
Raportor: Rodica Deriș, directoarea Complexului Educațional din s.Țîghira
6. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni.
Raportor: Nicolae Silion, șef IMSP CS Năpădeni
7. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din mun. Ungheni.
Raportor: Ludmila Moroi, directoarea Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin”
8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic „ Ion Creangă” din mun. Ungheni.
Raportor: Zinaida Vrabie, directoarea Liceului Teoretic „Ion Creangă”
9. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Ungheni.
Raportor: Petru Langa, director Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
10. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din mun. Ungheni.
Raportor: Gheorghe Primac, director Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”
11. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța I.P. Gimnaziul „Anatol Popovici” din s. Boghenii Noi.
Raportor: Nelea Moroșanu, directoarea Gimnaziului „Anatol Popovici”
12. Cu privire la casarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare.
Raportor: Boris Moraru, șef IMSP CS Valea Mare
13. Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a IMSP CS Cornești.
Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului
14. Cu privire la veniturile Întreprinderii Municipale Biroul de Proiectări Arhitectură și Sistematizări raionul Ungheni.
Raportor: Cepoi Aliona, Administrator Î.M „BPAS raionul Ungheni”
15. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată.
Raportor: Vasile Lupu, vicepreședintele raionului
16. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată (procese penale).
Raportor: Vasile Lupu, vicepreședintele raionului
17. Cu privire la aprobarea Programului raional Ungheni de prevenire si control al infecției HIV/SIDA si infecțiilor cu transmitere sexuala pentru anii 2022-2025.
Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului
18. Despre modificarea Deciziei nr.2/4 din. 09.03.2023 Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între Județul Maramureș din România și Raionul Ungheni din Republica Moldova.
Raportor: Ludmila Ursatiev, șefa Direcției economie și reforme
19. Despre modificarea Deciziei nr.2/20 din 03.03.2022 „Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietatea Consiliului raional”
Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului
20. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere anuală a instituțiilor medico-sanitare publice și Î.M Centrul Stomatologic Raional Ungheni.
Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului
21. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile, proprietate publică a Consiliului raional Ungheni .
Raportor: Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului
22. Cu privire la aplicarea proiectelor în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027.
Raportor: Violeta Petre, șefa CRAI
23. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul III anul 2023. Raportor: Rodica Lițcan, secretara Consiliului raional
24. Cu privire la aprobarea intenției de edificare a plăcii comemorative.
Raportor: Valeriu Jardan, consilier raional
25. Cu privire la unele redistribuiri a soldurilor pe instituțiile DGASPF Ungheni.
Raportor: Tatiana Struc, șefa Diecției finanțe
26. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
Raportor: Tatiana Struc, șefa Diecției finanțe
27. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.
Raportor: Tatiana Struc, șefa Diecției finanțe
28. Cu privire la acceptarea volumului de lucrări efectuate.
Raportor: Vasile Lupu, vicepreședintele raionului
Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului