Astăzi 13 august 2020 în sala ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința ordinară a Consiliul raional.

La ședință, din cei 35 de consilieri au fost prezenți 32, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Luchina Anjelica.

Pe ordinea de zi au fost propuse 21 proiecte de decizii, 1 în ordine de control. Prealabil, toate proiectele de decizii au fost examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

În urma examinării și dezbaterii  tuturor proiectelor, au fost aprobate următoarele decizii:

 1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2020.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Ungheni pentru anul 2019.

Raportor:  Andrei Alexeev,  director IMSP Spitalul raional Ungheni

 1. Cu privire la cofinanțarea Proiectului” Improving the guality and capabiliti of joint emergency actions in the cross – border area” („Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor comune de urgență în zona transfrontalieră”) 2SOFT/4.2/146.

Raportor:  Violeta Petre,  director CRAI

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Centrului militar teritorial Ungheni.

Raportor:  Igor Adjovschi,  comandant Centru militar teritorial

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării cetățenilor în Forțele Armate ale Republicii Modova în toamna anului 2020.

Raportor:  Igor Adjovschi,  comandant Centru militar teritorial

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului „Ion           Vatamanu”din s. Pîrlița.

Raportor:  Tatiana Struc, șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Gimnaziului „Anatol Popovici” din s. Boghenii Noi.

Raportor:  Tatiana Struc, șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Școlii Primare „Spiridon Vangheli” din mun.Ungheni.

Raportor:  Tatiana Struc, șef Direcție finanțe

10. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Consiliului raional Ungheni.

Raportor:  Natalia Gurău, contabil-șef

 1. Cu privire la modificarea componenței IMSP CS Valea Mare.

Raportor:  Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la  acceptarea primirii în proprietate.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la  acceptarea primirii cu titlu gartuit a tehnicii de calcul.

Raportor:  Iulia Pancu, șef Direcție educație

 

 1. Cu privire la  desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral de circumscripție raională Ungheni.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la  desemnarea  reprezentantului în instanța de judecată.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la  desemnarea reperezentantului.

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la  reorganizarea instituției publice Gimnaziul Năpădeni în   Scoala Primară Năpădeni.

Raportor:  Iulia Pancu,  șef Direcție educație

    18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Ungheni nr.7/12 din 24.11.2011„Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje  al Consiliului raional Ungheni”

Raportor:  Ghenadi Mitriuc, președintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea  Programului de activitate a Cosiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV, anul 2020.

Raportor:  Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional

20. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:  Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

21. Cu privire la transmiterea unității de transport.

Raportor:  Iulia Pancu, șef Direcție educație

                  În ordine de control:

 1. Despre mersul executării deciziilor Consiliului raional adoptate în semestrul I, anul 2020.

Raportori: Rodica Lițcan,  secretar al Consiliului raional, 

                                         responsabilii de executare

 

 

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului