Tradițional, la început de lună se desfășoară ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion, astfel, astăzi 01 august s-au întrunit în ședință toate serviciile menționate.

În debutul ședinței, dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:
1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2023.
2. Cu privire la proiectele implementate în raionul Ungheni în perioada anului 2022-2023.
3. Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor sociale pentru anii 2022 – 2027, în perioada 2022-2023.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului