Pe 23 august, curent a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: cu privire la alocarea mijloacelor financiare; cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral de circumscripţie raională Ungheni; cu privire la numire în funcţia publică a dnei Bolotovici Maria; cu privire la  aprobarea Memorandumului de înţelegere între Consiliul orăşenesc Ungheni şi Consiliul raional Ungheni privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al ÎM „Apă – Canal” din or. Ungheni; cu privire la  darea în comodat a încăperii din clădirea gestionată de IMSP CS Ungheni; despre modificarea deciziei nr.5/5 din 28.07.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2016.

 

 Proaspăt numită în funcţia de Şef secţie cultură şi turism, conform deciziei Consiliului, dna  Maria Bolotovici a mulţumit  celor prezenţi pentru încrederea acordată. Preşedinta raionului, Ludmila Guzun, i-a urat un start bun pe noul post, asigurînd-o de sprijinul Consiliului raional şi exprimîndu-şi certitudinea că abilităţile de manager pe care aceasta le posedă, vor contribui la producerea unor schimbări în bine în domeniul cultură din raionul Ungheni.

 

 

 

La final de şedinţă preşedinta a mulţumit echipei care a muncit din greu la pregătirea proiectelor de infrastructură care au fost depuse pe 22 august la Fondul de Dezvoltare Regională şi şi-a exprimat speranţa  că, în procesul de evaluare, proiectele noastre vor fi dintre cele mai bune şi vor fi acceptate de Consiliul naţional de evaluare pentru a fi incluse în documentul unic de program  pentru perioada 2017-2020.

        

Dacă pînă acum prioritar a fost să ne încadrăm în termenii de depunere a proiectelor, de acum încolo se va începe greul, ori implementarea proiectelor necesită un efort foarte mare. Sper  că dacă vom avea voinţă şi dorinţă de a schimba ceva în raion, atunci vom reuşi, a declarat preşedinta.

          

Din cele 10 mln lei contractate de Consiliul raional  în scopul realizării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii raionului” pentru cheltuieli de capital, Consiliul raional timp de 18 luni, prin deciziile sale, va decide alocarea şi, implicit, valorificare acestora.

 

Conform condiţiilor de creditare, returnarea creditului va începe din luna august 2017.