Pe data de 28 iulie, curent, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni. În cadrul ședinței au fost propuse pentru adoptare 20  chestiuni de pe ordinea de zi,  printre care chestiunile:

1.    Cu privire la execuţia bugetului raional pentru semestrul I al anului 2016. Raportor:  Tatiana Struc,  şef Direcţie  finanțe;

2.    Despre modificarea Deciziei nr.9/17 din 26.11.2015 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în a doua lectură. Raportor:  Tatiana Struc, şef  Direcție finanțe;

3.    Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2016 cu Legea bugetului de stat pe anul 2016. Raportor: Tatiana Struc, șef Direcție finanțe;

4.    Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor:  Tatiana Struc, şef  Direcție finanțe;

5.    Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele armate ale Republicii Moldova în toamna anului 2016. Raportor: Gheorghe Cimbriciuc, comandant Centrul militar teritorial;

6.    Cu privire la permiterea vânzării cu reducere a unui bun mobil. Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

7.    Cu privire  la participarea în calitate de partener al Primăriei satului Buşila în proiectul Îmbunătăţirea calităţii vieţii a peste10000 de locuitori din 8 sate ale raionului Ungheni prin acces la apă potabilă din apelul III de finanţare al Fondului Naţional de Dezvoltare Regională.  Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

8.    Cu privire  la aplicarea proiectului Reconstrucţia şi modernizarea sistemului regional de aprovizionare cu apă pentru 40 mii locuitori din 31 localităţi, raionul Ungheni, la apelul III de finanţare al Fondului Naţional de Dezvoltare Regională.  Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

9.    Cu privire  la aplicarea proiectului Măsuri de eficientizare energetică la Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Ungheni, la apelul III de finanţare al Fondului Naţional de Dezvoltare Regională. Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

10. Cu privire  la aplicarea proiectului Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, la apelul III de finanţare al Fondului Naţional de Dezvoltare Regională. Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

11. Cu privire  la aprobarea aplicării proiectului  Sistem de management al deşeurilor solide în 74 de localităţi ale raionului Ungheni.  Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

12. Cu privire  la desemnarea reprezentantului în instanţa de judecată. Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

13. Cu privire  la acordarea premiului unic. Raportor:  Irina Toader, şef Serviciu juridic şi resurse umane;

14. Cu privire la darea în comodat a încăperilor din clădirea gestionată deIMSP CS Mănoileşti. Raportor:  Constantin Fuior, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

15. Cu privire la darea în comodat a încăperilor din clădirea gestionată de IMSP CS  Rădenii Vechi.  Raportor:  Constantin Fuior, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

16. Cu privire la darea în  locaţiune a unei încăperi din clădirea de IMSP CS Rădenii Vechi.  Raportor:  Constantin Fuior, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;

17. Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociaţia obştească «Parteneriate pentru fiecare copil» şi Сonsiliul  raional Ungheni în cadrul proiectului Sporirea accesului copiilor cu necesităţi speciale la servicii comunitare de suport şi educaţie în primii ani de viaţă. Raportor:  Iulia Pancu, şef Direcţie educaţie;

18. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV al anului 2016. Raportor : Rodica Lițcan, secretarul Consiliului raional;

19. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător ÎM Apă-Ungheni, instituirea Comisiei de concurs și aprobarea textului anunțului cu privire la concurs. Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului;

20. Cu privire la delimitarea bunurilor  (activelor neutilizate) gestionate de IMSP CS Cornești. Raportor:  Ludmila Guzun, președintele raionului.