Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni (ANTEM) desfăşoară un program de instruire lingvistică a minorităţilor naţionale din Republica Moldova, finanţat de înaltul Comisar pentru Minorităţi naţionale OSCE de la Haga şi Guvernul Finlandei.

     Prin intermediul acestuia, ANTEM oferă funcţionarilor alolingvi posibilitatea să studieze gratuit limba română, beneficiarii fiind funcţionari din sistemul bugetar, primari şi alţi reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, medici, profesori, jurişti, poliţişti, procurori, judecători etc.

    Perioada şi formatul desfăşurării cursurilor de studiere a limbii române este: Nivelul A1-A2: septembrie 2015-martie 2016.

     Solicitările de participare la cursuri vor fi acceptate pînă la data de 14 august 2015 prin e-mail (antem.moldova@gmail.com) sau tel. /fax 022 24-57-12

     Despre perioada începerii cursurilor şi locul desfăşurării, participanţii vor fi informaţi în prealabil.