AVIZ

   A V I Z         Marţi, 05 februarie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) oferă granturi pentru îmbunătăţirea practicilor de producere şi post-recoltare a pomuşoarelor Data publicării: 30 ianuarie 2019 Data limită pentru aplicare: 1 martie 2019 Data atelierului informativ: 5 februarie 2019 Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) lansează un apel de granturi pentru susţinerea activităţilor de inovare şi transfer […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

  Anunţ!    În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada: 01 februarie 2019 – 31 martie 2019.        Setul de acte […]

Mai multe detalii

AVIZ

A V I Z        Marţi, 15 ianuarie, ora 10.30, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

 Anunț     Privind convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional Ungheni. Pe data de  10. Ianuarie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la  suspendarea din funcție pe perioada campaniei electorale a dnei Ludmila  Guzun. 2.Cu privire la […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

Anunț     Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni Pe data de  27 decembrie 2018, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Despre modificarea Deciziei nr. 6/2 din 14.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

  Anunț     Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni Pe data de  27 decembrie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Despre modificarea Deciziei nr. 6/2 din 14.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 […]

Mai multe detalii

Comunicat informativ

Comunicat informativ cu privire la circumstanţele şi cauzele electrocutării avute loc cu populaţia în IE de utilizare.   La data de 11 decembrie 2018 în jurul orei 2300   în s. Şendreni, r-nul Nisporeni  a avut loc un caz de electrocutare în gospodăria particulară ce-i aparţine cet. Selivestru Natalia, cu fiul ei Selivestru Ion, neangajat în […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

ANUNȚ   Extras din ordinul nr.104   Comandantului Centrului militar teritorial Ungheni   01 octombrie 2018                                                                                                        or. Ungheni   Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară) tinerilor cu anul naşterii 2003 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni I. În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din  18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea […]

Mai multe detalii

ANUNȚ

  Ofertă comercială pentru achiziționarea echipamentului tehnic   Consiliul Raional Ungheni implementează proiectul ” ”Black Sea Joint Environmental Monitoring and Protection” (ALERT), cod eMS BSB538, finanţat prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Durata proiectului este de 24 luni. Pentru dotarea Punctului de comandă în caz de situații excepționale și activităților de management a […]

Mai multe detalii