În cadrul Consiliului raional Ungheni astăzi, 05 decembrie s-a desfășurat ședința comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion.

În debutul ședinței, dnl Ghenadi MITRIUC, președintele raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:

1. Cu privire la executarea lucrărilor de reparație, construcţie şi întreţinere a drumurilor publice locale finanțate din Fondul rutier,

A informat dna Diana Rogovschi, șefă a Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Consiliului raional.

2. Cu privire la situația în domeniul controlului trecerii frontierei de stat, combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere în 11 luni ale anului 2023,

A informat dnl Sergiu Barbacari, șef adjunct al Direcției regionale VEST a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului