La 30 octombrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința cu managerii instituțiilor de învățământ, cu privire la:

  • Campania de informare și sensibilizare a părinților, copiilor, adolescenților și tinerilor în prevenirea consumului de tutun și alcool;
  • Acțiunile întreprinse de managerii școlari și APL privind pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului;
  • Organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere;
  • Prezentarea raportului de monitorizare a puneruii în aplicare a documentelor: Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general și  Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general. Respectarea modificărilor și completărilor conform Ordinului MECC nr. 897 din 12.06.2018.