Vizita în raionul Ungheni, Consiliul raional a reprezentanților Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași al POC România – Republica Moldova 2014-2020, dna Anca Iosub, Ofițer Monitorizare și Implementare, dnl Ionuț Bejan, Ofițer Monitorizare și Implementare în etapa de precontractare, cu referire la proiectul ,,Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni – Iași întru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni”, cu următoarele obiective:
a) Verificarea și colectarea documentelor necesare pentru încheierea contractului solicitate anterior de STC, dar (care nu au fost oferite/găsite incorecte/găsite a fi neconforme);
b) Pentru a verifica dacă există conformitate între copiile și originalurile /copiile legalizate a documentelor menționate;
c) Pentru a verifica dacă proiectul a început deja;
d) Pentru a verifica locația unde proiectul se va realiza;
e) Pentru a discuta și a cade de acord cu partenerii de proiect asupra corecțiilor/modificărilor care sunt obligatorii pentru contractare așa cum este impus de cerințele programului, Ghidul aplicantului și regulamentelor conexe.
Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului