Tradițional, la început de lună se desfășoară ședinţa comună de lucru a președintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefi ai serviciilor publice desconcentrate și descentralizate, primarii unităților administrativ-teritoriale și șefi ai instituțiilor din raion, astfel, astăzi 05 septembrie s-au întrunit în ședință toate serviciile menționate.
În debutul ședinței, dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului a solicitat raport succint despre situația actuală în domeniu șefilor serviciilor reprezentative din raion.
În ordinea de zi a ședinței au fost expuse și raportate următoarele subiecte:
1. Cu privire la rezultatele procesului educațional în raionul Ungheni în anul de studii 2022-2023 și pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2023-2024.
2. Cu privire la asigurarea calității produselor alimentare în școli și grădinițe.
Pe parcursul ședinței participanții au venit cu întrebări și propuneri în contextul subiectelor expuse.
Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului