Recent, la 12 aprilie 2023, în or. Ungheni, sub sloganul: „Irigarea îţi poate aduce profituri esenţiale cu preţuri competitive în ani secetoşi”, de către Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) şi Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) a fost implementat atelierul de informare a Componentei Proiectului TRTP: „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole” pentru producătorii agricoli şi antreprenorii rurali din raioanele Ungheni și Nisporeni.

Proiectul „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”, este implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prin intermediul UCIP IFAD, în baza Acordului de finanțare semnat între Guvernul Republicii Moldovei şi Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) şi are ca scop stimularea creșterii economice rurale la scară largă și reducerea sărăciei prin investiții şi intervenții complementare în zonele mai vulnerabile și defavorizate la climă din toată țara.

Şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie al raionului Ungheni dl. Scutaru Viorel, cu un cuvânt de salut a reiterat rolul irigării în dezvoltarea şi promovarea sectorului agricol din raion, anume datorită faptului că procesul de irigare permite o mai bună adaptare la frecventele secete înregistrate. „În ultimii ani, agricultorii din întreaga ţară sunt afectați de diverse probleme: arșiță, temperaturi ridicate, precum și secete, terenurile agricole ale cărora în lipsă de precipitații generează pierderi importante de recolte, reducând totodată veniturile din dezvoltarea sectorului agricol.

Acest seminar este foarte binevenit în contextul că principalele soluţii pentru rezolvarea acestor probleme ţin de implementarea tehnologiilor avansate și utilizarea irigării la scară mică.

Atelierul de lucru a fost implementat de Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu participarea dl. Anatolie Fala, Director proiecte ACSA (în calitate de instructor – formator) şi 20 de producători agricoli – mici fermieri, tineri antreprenori și femei din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume) şi pepiniere horticole din aria raioanelor Ungheni și Nisporeni.

În cadrul Atelierului de informare – instruire dl. Anatolie Fala, Director proiecte ACSA, în calitate de instructor – formator a prezentat scopul, obiectivele şi oportunitățile oferite de Componenta Proiectului TRTP: „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole”, oportunităţi de asistenţa tehnică şi consultanţă gratuită la elaborarea şi depunerea cererilor de finanțare oferite beneficiarilor Proiectului, criterii de eligibilitate și identificarea potenţialilor beneficiari ai câmpurilor de demonstrare, precum a fost demonstrat şi un spot instructiv video privitor la oportunităţile şi riscurile irigării la scară mică, investiţiile şi tipurile de irigare susţinute de proiect.

Vom menţiona, că implementarea proiectului nominalizat are două componente – abordări de investiţii şi sprijin financiar, care include:

1) asistență financiară sub formă de Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA unui Grup – client (grup de minim 20 beneficiari eligibili) pentru investiţii în infrastructura de irigare, iar în cazul în care sunt mai puţin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15 000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, și o contribuție de coparticipare de minim 10% a membrilor Grupului – client. Suprafața sistemului de irigare finanțat pentru acest grup de beneficiari va fi de maxim 100 hectare. şi;

2) suport financiar sub formă de Granturi – investiţi cu valoarea maximă 7.500 dolari SUA pentru investiţii în sisteme de irigare la scară mică, și o contribuție de coparticipare de minim 30% a potențialului beneficiar, pentru producătorii agricoli – micii, tinerii antreprenori şi femei din arii rurale cu:

3) excepția or. Chișinău și Bălți), care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole (proprietate și/sau arendă pe termen lung).

Ambele componente pe parcursul implementării vor fi precedate de suport şi servicii de consultanţă tehnică gratuită prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), la: diseminarea informațiilor și identificarea grupelor – clienți şi micilor fermieri; la fondarea de loturi demonstrative de promovarea a tehnicilor eficiente de irigare; identificare și Formarea de Formatori și instruirea aplicaților la granturi; suport practic beneficiarilor la pregătirea pachetelor de cereri pentru aplicarea la Fondul de Adaptare/IFAD; consultanță specializată post-instalare la aplicarea irigării la scară mică şi promovarea tehnicilor de irigare la scară mică pentru încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienţei micilor fermieri prin adoptarea de practici agricole inteligente de adaptare la schimbările climatice.

Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați în implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informaţii suplimentare pe pagina web a ființatorului UCIP IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), web: www.acsa.md.